kibierbiaśpieka telehram kibierbiezopasnosť Telegram cyber security

Jak viałasia raspracoŭka «Partyzanskaha telehrama»

«Partyzanski telehram», ci «P-telehram» — heta adaptavany pad biełaruskija realii Telegram.

Raspracoŭščyk adznačaje, što ŭ im šmat naład biaśpieki. Naprykład, u karystalnika jość mahčymaść stvaryć adrazu dva paroli dla ŭvachodu. Adzin ź ich dazvalaje čytać «ekstremisckija» kanały ci vieści pierapisku z aktyvistami, a ŭvod druhoha dazvalaje hetyja niebiaśpiečnyja rečy schavać ci vydalić.

Ajcišnik zhadvaje, što ideja stvaryć «Partyzanski telehram» da jaho pryjšła, kali jon raspracoŭvaŭ prahramu «P-SMS», jakaja dazvalaje šyfravać SMS-paviedamleńni. Heta było vielmi aktualna padčas niadzielnych maršaŭ 2020 hoda.

Paralelna ŭ vieraśni 2020 hoda źjaviłasia alternatyva Telegram — prahrama Postufgram. U joj možna nastroić niekalki parolaŭ. Uvod adnaho pryvodzić da adnych dziejańniaŭ, druhoha — da inšych.

Akramia taho, pavodle słoŭ raspracoŭščyka, vypadak z zatrymańniem jaho siabra padčas maršaŭ i jaho apovied ab praviercy telefona navioŭ na dumku ab stvareńni mahčymaści adpraŭki SMS-paviedamleńnia ŭ momant pravierki telefona siłavikom.

Subiasiednik zhadvaje, što pieršaja minimalnaja viersija «Partyzanskaha telehrama» źjaviłasia ŭ listapadzie 2020-ha. Jana davała mahčymaść adpraŭki SMS pry ŭvodzie peŭnaha parola.

Pra svaje raspracoŭki — «P-telehram» i «P-SMS», jakija tady nie mieli nijakaj nazvy, — chłopiec napisaŭ u bot «Niechty» i «Kibierpartyzanaŭ». Apošnija adhuknulisia i prapanavali ŭ «P-telehramie» dadać opcyju vydaleńnia čataŭ pa kod-paroli.

Hetaja ideja, adznačaje ajcišnik, nakiravała jaho raspracoŭku ŭ inšaje rečyšča. U vyniku novaja prahrama źjaviłasia ŭ studzieni 2021 hoda.

Praca ŭ «Kibierpartyzanach» i składanaści ŭ raspracoŭcy

Chłopiec zhadvaje, što pastupova, bieź nijakich pravierak uvajšoŭ u kamandu «Kibierpartyzanaŭ», dzie praciahvaŭ zajmacca dvuma svaimi praduktami. Viasnoj u jaho źjaviŭsia pamočnik, a letam 2021-ha stali nabirać teściroŭščykaŭ. Rabota praciahvajecca i siońnia.

Akramia ŭdaskanaleńnia «P-telehrama» pad Android, viadziecca praca nad viersijaj pad iOS. Subiasiednik adznačaje, što kiruje hrupaj, jakaja raspracoŭvaje prahramu dla PK. Tut jany adkrytyja dla achvotnych dałučycca da pracy.

«P-telehram» i siłaviki

Chłopiec pahadžajecca z tym, što pra «P-telehram» viedajuć jak prostyja ludzi, tak i supracoŭniki siłavych struktur.

«Paśla relizu prahramy na bujnych telehram-kanałach było zrazumieła: pra jaho daviedalisia nie tolki zvyčajnyja ludzi, ale i častka siłavikoŭ. Naprykład, kadebešniki. A hod tamu, kali paprasili padpisčykaŭ padzialicca vodhukami ab vykarystańni «P-telehrama», vyśvietliłasia, što i šarahovyja supracoŭniki, tyja ž učastkovyja, pra jaho čuli», —

raspaviadaje ajcišnik i adznačaje, što kali zvyčajny ŭčastkovy moža i nie adroźnić hetuju prahramu ad zvyčajnaha Telegram, to daśviedčany śledčy chutka ŭsio zrazumieje.

Pa słovach raspracoŭščyka, «čyrvonaj anučaj», jakaja sihnalizuje ab tym, što prahrama «partyzanskaja», źjaŭlajecca najaŭnaść kod-parola. U zvyčajnaj prahramie jon taksama jość, ale im mała chto karystajecca. Dla taho, kab źnizić napružańnie z boku siłavikoŭ, raspracoŭščyki dadali biesparolny režym.

Raspaŭsiudžanaść «P-telehrama»

Chłopiec havoryć, što statystyki, jakaja dazvoliła b daviedacca ab raspaŭsiudžanaści prahramy, amal niama. Jaje možna spampavać jak niepasredna z telehram-kanała «Kibierpartyzanaŭ», tak i z partała github.com. U apošnim vypadku bačnaja kolkaść spampovak roznych viersij. Najbolš papularnaja — viersija vosieni 2022-ha. Jaje spampavała bolš za try tysiačy čałaviek. Ajcišnik dumaje, što z kanała «Kibierpartyzanaŭ» spampovak było našmat bolej.

Subiasiednik śćviardžaje, što prahrama dastatkova papularnaja ŭ rasijan i krychu va ŭkraincaŭ.

Jon zhadvaje pra vypadki, kali «P-telehram» dapamoh ludziam.

Tak, adzin z karystalnikaŭ z akupavanaj terytoryi raspaviadaŭ, što byŭ u pałonie i z dapamohaj prahramy zmoh pierakanać rasijan, što nie kantaktuje z Uzbrojenymi siłami Ukrainy.

Bolš za ŭsie raspracoŭščyku zapomniłasia historyja ź biełarusam, jaki spampavaŭ prahramu, uvioŭ adzin kod-parol i nivodnaha łžyvaha i karystaŭsia «P-telehramam» jak standartnym Telegram.

«Kali mužčynu zatrymali, siłaviki sprabavali padabrać kod-parol, a potym zrazumieli (praŭda, niezrazumieła jak), što Telegram «partyzanski», plunuli i nie stali kapacca ŭ telefonie. U vyniku čałavieka paśla sutak adpuścili dadomu», — raspaviadaje chłopiec.

Ale jość apoviedy ab tym, što ludziej bili, kali daviedvalisia, što ŭ ich «P-telehram». Ale, pa słovach ajcišnika, niama infarmacyi, na padstavie čaho siłaviki heta zrazumieli. Takija vypadki jaho napružvajuć.

«Vielmi bajusia naškodzić ludziam. Ale ŭvohule situacyi, što naša prahrama kamuści niejak naškodziła, źjaŭlajucca redka. Pryčym čaściej za ŭsio heta źviazana nie ź siłavikami, a z tym, što čałaviek niešta nie tak nastroiŭ i straciŭ, naprykład, svaje pierapiski», — raspaviadaje chłopiec.

Ab pracy

U intervju ajcišnik śćviardžaje, što pakul nie źbirajecca pakidać kamandu «Kibierpartyzanaŭ» i pakidaje biez kamientaroŭ pytańnie ab tym, ci maje pracu ŭ inšym miescy.

Jon nie ŭdzielničaje va ŭzłomach, bo heta dla jaho psichałahična składaniej, čym niešta stvarać.

«Ciapier u mianie jość razumieńnie, što ŭ vypadku čaho za niejkija maje dziejańni mnie pahražaje mienš adkaznaści. Naprykład, ja ŭpeŭnieny, što kali ŭ Biełarusi źmienicca ŭłada, da mianie nie budzie pytańniaŭ, bo ja ničoha supraćpraŭnaha nie rabiŭ (z punktu hledžańnia narmalnaha zakanadaŭstva). A chłopcy-chakiery chvalujucca, što ich navat pavodle narmalnych zakonaŭ mohuć pryznać złačyncami», —

tłumačyć ajcišnik i zaŭvažaje, što časam jamu zdajecca, što tyja, chto ŭzłomvaje, pa-sapraŭdnamu zmahajucca z režymam.

Pra kamunikacyju z karystalnikami

Subiasiednik «Lusterka» — adziny z «Kibierpartyzanaŭ», jaki nie chavaje svajho akaŭnta ŭ Telegram. Heta jon tłumačyć nieabchodnaściu kamunikavać z karystalnikami «P-telehrama». Hety akaŭnt nie źjaŭlajecca pryvatnym, a słužyć dla adkazu na pytańni, jakija tyčacca prahramy i kibierbiaśpieki.

Chłopiec havoryć, što ŭ «Kibierpartyzanaŭ» jość bot techpadtrymki, kudy pišuć ludzi z pytańniami ab «Partyzanskim telehramie». Pa jaho słovach, dastatkova časta tudy pišuć ludzi, jakija ŭvohule nie viedajuć ab isnavańni «P-telehrama». Ź niejkich niezrazumiełych pryčyn jany dumajuć, što ich kamanda — aficyjnaja padtrymka Telegram.

Ajcišnik miarkuje, što jamu nie pisali siłaviki. A kali pisali, to nie pryznalisia, kim jany jość.

Jon taksama śćviardžaje, što kamanda «Kibierpartyzanaŭ» navat nie sprabavała źviazvacca z Paŭłam Duravym.

Płany

Ajcišnik raspavioŭ pra toje, što ciapier pracuje nad niekalkimi novymi prajektami. Pieršy źviazany z žadańniem zrabić «partyzanski» Element jak bolš biaśpiečnuju alternatyvu Telegram.

Druhi prajekt źviazany sa stvareńniem robata — mieniedžara parolaŭ. «Ideja ŭ tym, što było b kruta, kali b čałaviek nie viedaŭ svaich parolaŭ, jany zachoŭvalisia b u vobłaku, zašyfravanyja majstar-parolem. U takim vypadku pry zatrymańni siłaviki nijak nie mahli b vybić takuju infarmacyju, bo čałaviek sam jaje nie pamiataje. Dla atrymańnia parola treba napisać robatu, padać jamu majstar-parol, i tolki paśla hetaha možna atrymać svoj parol ad Telegram. A kali zamiest sapraŭdnaha majstar-parola adpravić robatu fejkavy parol, to baza danych z parolami vydalicca. Ich daviedacca ŭžo nijak nie atrymajecca», —

raspaviadaje padrabiaznaści chłopiec.

Subiasiednik adznačaje, što jamu składana skazać, čym jon zojmiecca, kali ŭsio skončycca i možna budzie viarnucca ŭ Biełaruś. Mahčyma, praciahnie zajmacca «P-telehramam», bo dyktatarskich režymaŭ u śviecie chapaje. Mahčyma, dałučycca da inšych kamandaŭ, jakija raspracoŭvajuć padobnyja prahramy dla biaśpieki zvyčajnych ludziej. A moža, kinie «ŭvieś hety aktyvizm» i budzie chadzić na zvyčajnuju pracu i žyć u svajo zadavalnieńnie.

Čytajcie jašče:

Miesiendžary, kamiery, žučki. Jak śpiecsłužby mohuć prasłuchoŭvać biełarusaŭ i čaho aścierahacca?

Što novaha praviarajuć u telefonach na miažy pry viartańni ŭ Biełaruś 

Važna viedać. Jakim čynam represiŭnyja orhany dastajuć užo vydalenuju infarmacyju z Telegram i što možna z hetym zrabić?

Клас
15
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?