Usiaho patrochu1414

Jak padmanvajuć turystaŭ u Italii

Biełaruska, jakaja žyvie ŭ Italii, raskazvaje praŭdu pra toje, jak ź ludziej vyciahvajuć hrošy padčas ekskursijnych pajezdak.

Alesia Šaŭcova Alesia Šievcova Ales Shautsova
Biełaruska Alesia Šaŭcova padčas ekskursii na vostraŭ Kapry. Skryn videa jutub-kanała @AlesiaItaly

Biełaruska Alesia Šaŭcova žyvie ŭ Italii dzieviać hadoŭ i ŭ svaim jutub-kanale raspaviadaje pra svajo žyćcio ŭ hetaj krainie.

Alesia raskazvaje, što, niahledziačy na praciahłaje znachodžańnie ŭ Italii i padrychtoŭku da kožnaha padarožža, praktyčna ŭ kožnaj pajezdcy jana sutykajecca z «cikavymi» situacyjami. Niekatorymi ź ich jana vyrašyła padzialicca. Spadziajomsia, dośvied Alesi budzie karysnym tym, chto źbirajecca pajechać u hetuju jeŭrapiejskuju krainu.

Padman z ekskursijaj

Historyja adbyłasia padčas ekskursii na vostraŭ Kapry. Alesia razam ź siabroŭkaj vielmi chacieli patrapić u Błakitny hrot. Adrazu pa pryjeździe, jak tolki syšli z paroma, jany nakiravalisia nabyć bilet na ekskursiju. U porcie horada šmat miescaŭ, dzie pradajucca bilety.

Ale ŭsiudy vielmi vialikija čerhi. Kali jany stajali ŭ adnoj, to da ich padyšoŭ mužčyna i prapanavaŭ ekskursiju vakoł vostrava z naviedvańniem hrota. Siabroŭki pahadzilisia. Kožnaja zapłaciła kala 20 jeŭra za ekskursiju i 16 jeŭra za naviedvańnie hrota.

«Takich ža naiŭnych, jak my, byŭ ceły katar. Kali my na jaho sieli, to nam abviaścili, što heta budzie ekskursija vakoł vostrava z zajezdam u hrot. Ale kali ŭ hrot budzie vialikaja čarha, to pa žadańni ludziej, jakija znachodziacca na katary, my vyrašym, zastavacca čakać ci nie.

Kali katar vierniecca, to chvalavacca nie treba. Bilet dziejničaje ceły dzień. Možna budzie znoŭ sieści na katar i prajechać u hrot z nastupnaj hrupaj. Heta była niečakanaja infarmacyja, tamu što pry nabyćci tura nas ab hetym nie papiaredzili», — uzhadvaje padrabiaznaści Alesia.

Kali ekskursanty padjechali da hrota, to vyjaviłasia, što tam u čarzie vielmi šmat kataraŭ. Vialikaja čarha taksama była achvotnych naviedać hrot pa sušy.

«Nasamreč, trapić u hrot najbližejšyja 4—6 hadzin było prosta nierealna, tamu ŭvieś katar prahałasavaŭ za toje, kab jechać dalej. My pajechali nazad. Zrazumieła, što pakul my hulali pa Kapry, to prosta stamilisia i tudy bolej nie viartalisia», — kaža jana.

Čarha žadajučych u Błakitny hrot Očieried́ žiełajuŝich vojti v Hołuboj hrot The queue of those wishing to enter the Blue Grotto
Čarha achvotnych patrapić u Błakitny hrot. Skryn videa jutub-kanała @AlesiaItaly 

Nakolki zrazumieła Alesia, takaja čarha ŭ hrot utvarajecca zaŭsiody ŭ turystyčny siezon. I tyja ludzi, jakija pradali ekskursiju, vydatna viedali, što siabroŭki, jak i inšyja turysty ich katara, ubačyŭšy čarhu, admoviacca čakać. Tak pieravozčyk robić bolš rejsaŭ za dzień: pa canie hrota ludzi prosta padarožničajuć pa mory.

U Grotto Azzurro, Błakitny hrot, Alesia Šaŭcova ŭ toj dzień tak i nie papała. Fota EyesWideOpen / Getty Images

Pica-paŭfabrykat

Paśla prahułki pa Kapry siabroŭki vyrašyli paabiedać u kaviarni, jakaja znachodzicca kala funikulora ŭ harach. Pavodle słoŭ Alesi, adtul adkryvajecca cudoŭny vid na mora i vostraŭ.

«Za hety vid, jak ja razumieju, tam dobraja nacenka. Samy prosty Aperol ź nievialikaj kolkaściu alivak i čypsaŭ tam kaštavaŭ bolš čym u dva razy daražej, čym u haradskim bary», — adznačaje hierainia.

U hetaj kaviarni siabroŭki zakazali picu «Marharyta». Na dziva, jaje prynieśli chutka. I jana była niejkaha padazrona nievialikaha pamieru. Jak adznačaje Alesia, heta była zamarožanaja pica. Takuju picu možna kupić u lubym supiermarkiecie za 2—4 jeŭra za ŭpakoŭku ź dźviuma picami.

«Jak vam biznes-płan? Biarom zamarožanuju picu z supiermarkieta. Palivajem jaje trochi alejem, dadajom liścik baziliku, razahravajem u mikrachvalevaj piečy i pradajom za 10 jeŭra. U nas u bary [sapraŭdnaja, śviežaja] pica «Marharyta» kaštuje da 8 jeŭra. Tamu atrymać «mini-picu na łavašy» było niejak vielmi niepryjemna.

Pica Picca Pizza
Pica, jakuju prynieśli ŭ kaviarni na Kapry. Skryn videa jutub-kanała @AlesiaItaly 

Liču, što heta padman. Lepš by napisali ŭ mieniu: «Zamarožanaja pica-paŭfabrykat — 2 jeŭra i šykoŭny vid — 8 jeŭra», — iranizuje hierainia.

Apisańnie kvatery na Booking

Kvateru pry dapamozie servisu Alesia razam sa svaimi siamiejnikami (5 čałaviek) zdymała ŭ Nieapali.

Pa słovach hieraini, kvatera była simpatyčnaja. Supiermahutny kandycyjanier. Ale padman byŭ u tym, što zdymki numara, jakija byli raźmieščanyja na servisie, stvarali ŭražańnie, što tam dva pakoi. Akramia taho, było paznačana, što ŭ domie jość lift.

«Hledziačy na zdymki, ja bačyła vialiki dvuchspalny łožak i kresła. Ja čamuści vyrašyła, što łožki dla inšych členaŭ siamji buduć u inšym pakoi. Ale ja nijak nie čakała, što numar u realnaści budzie vyhladać inakš.

Fotohrafija nomiera, kotoraja raźmieŝiena na Booking Zdymak pakoju, jaki paźmieščany na Booking Picture of the room posted on Booking
Zdymak pakoja, jaki raźmieščany na servisie Booking. Skryn videa jutub-kanała @AlesiaItaly 

Nam u toj ža pakoj pastavili dvuchpaviarchovy łožak. Piaty čałaviek raźmiaściŭsia na raskładnym kreśle. Mahčyma, heta majo pamyłkovaje mierkavańnie. Chacia jany mahli b raźmiaścić dadatkovyja zdymki, jakija davali b lepšaje ŭjaŭleńnie pra pakoj», — raspaviadaje Alesia.

Druhaja akaličnaść, pra jakuju nie było paviedamlena, — heta płatny lift. Dla taho, kab im skarystacca, treba było zapłacić 10 centaŭ. Pry hetym inšych maniet aparat nie prymaŭ.

Alena zaklikaje być uvažlivymi pry vybary žytła, čytać nie tolki apisańni numaroŭ, ale i vodhuki.

Bilety ŭ cikavyja miescy

Alesia raspaviadaje pra pajezdku ź Nieapala ŭ Pampiei. Jana razam ź dziećmi maryli padniacca na vierch Viezuvija i pahladzieć źvierchu na mora, Nieapal, astravy. Pra toje, jak dabracca, jany daviedalisia zahadzia.

«Dajechać da vułkana možna na hramadskim transparcie. Ale jość abmiežavańni pa kolkaści ludziej, jakija tudy mohuć padniacca za adzin dzień. Tamu treba kupić anłajn-bilet za prykładna 11 jeŭra na čałavieka. My hladzieli za tydzień-dva. Bilety byli ŭ najaŭnaści. Tamu my nie zadumvalisia pra toje, što tam mohuć być niejkija składanaści», — raspaviadaje Alesia.

Ale pa pryjeździe akazałasia, što anłajn-biletaŭ niama. Najbližejšyja daty ź biletami byli praz tydzień. Tamu było vyrašana pajechać u Pampiei.

Kali pryjechali ŭ horad, to tam im prapanoŭvali pajezdku na Viezuvij nie za 11 jeŭra. Za čatyroch darosłych i traich dziaciej naličyli 214 jeŭra. Tamu žančyna raić nabyvać bilety na Viezuvij zahadzia.

Infarmacyjny turystyčny ofis

Alesia zhadvaje, što ŭ Pampiei byli cikavyja turystyčnyja ahienctvy. Pa svaim afarmleńni jany nahadvali turystyčnyja infapunkty, u jakich možna atrymać biaspłatna kartu i kansultacyju. Jany nie zajmajucca prodažam ekskursij. Admietnaść takich ofisaŭ — jaskrava vydzielenaja litara «I».

«Kali my patrapili ŭ Pampiei, to ŭbačyli na šyldzie simvał biaspłatnych turystyčnych ofisaŭ — litaru «i». Ale jon vykonvaŭ zusim inšyja funkcyi», — zhadvaje Alesia.

Jana raspaviadaje, što kali jany vyjšli ź ciahnika, to ŭ budynku vakzała stajała dziaŭčyna ŭ kaściumie. «Ja paličyła, što heta supracoŭnica vakzała, bo ŭ Italii časta na vakzałach byvajuć supracoŭniki, jakija dapamahajuć turystam nabyć bilet, padkazać, kudy pajści, kali ciahnik. Ja dumała, što heta taki ž supracoŭnik. Jana stajała na šlachu i kiravała patokami. Jana kazała: «Pampiei, Viezuvij — tudy».

Turystyčny ofis Turističieskij ofis Tourist office
Turystyčny ofis, jaki vykarystoŭvaje łahatyp infapunkta dla turystaŭ. Skryn videa jutub-kanała @AlesiaItaly 

I turysty, jakija pieršy raz patrapili ŭ horad, išli ŭ tym kirunku, jaki jana pakazvała. My dumali, što tam biaspłatny tranśfier idzie, jak heta byvaje ŭ inšych haradach. I my pajšli ŭ hety turystyčny ofis», — apaviadaje Alena.

Tolki na miescy, paśla taho, jak parazmaŭlali ź śpiecyjalistam, jaki sprabavaŭ pradać ekskursiju, Alesia zrazumieła, što heta nie infaofis dla turystaŭ.

«My paŭhadziny praviali ŭ hetym ofisie. Jany nie davali nam ni infarmacyi, ni karty, nie padkazvali, kudy iści, a prosta sprabavali pradać svaje pasłuhi. Jany pavodzili siabie takim čynam, što stvarałasia ŭražańnie, što inšaj darohi dajechać u Pampiei i na Viezuvij, akramia jak nabyć u ich ekskursiju, nie isnuje»,

— zhadvaje hierainia i adznačaje, što jana ličyć, što sutyknułasia z padmanam. Jon zaklučajecca ŭ tym, što turahienctvy vykarystoŭvajuć znajomy ŭsim simvał biaspłatnych infapunktaŭ.

Čytajcie jašče:

«Tut niebiaśpiečna navat pad bokam palicyi», — nieapalitanskija natatki Andreja Dźmitranka

Kab vandroŭka nie pieratvaryłasia ŭ svarki: jak pavodzić siabie, kali padarožničaješ u kampanii

Jak biełarusu trapić u Anhliju i ZŠA

Kamientary14

 • Mafkees
  13.08.2023
  Znaju słučaj kohda čiełam každomu nasčitali dopołnitielno 2€ za to čto razriezali bułočku popołam.) Čuvaki prosto zapłatili na 2€ mieńšie i posłali nafih kasira.
 • Picculant
  13.08.2023
  Kakije-to rasskazy čiełovieka, kotoryj piervyj raz vyšieł iz doma. Vieś etot opyt aktuhi dla luboj druhoj strany.
 • Łonž mnie podavaj
  13.08.2023
  Za komfort płatiť nado. Eta baryšnia žiełajet v ekonom- kłaśsie imieť to, čto priedusmatrivajet biźnies- kłass

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →