Hramadstva44

Abvieščany zbor dla dziaciej palitviaźniaŭ u škołu

Čatyry inicyjatyvy abjadnalisia, kab znoŭ stvaryć cud. Kožnamu dziciaci palitźniavolenych baćkoŭ vypłaciać pa 100 jeŭra.

«Mnohija siemji sutyknulisia ź ciažkimi vyprabavańniami praz palityčnyja pieraśledy. Baćki byli niezasłužana pazbaŭlenyja voli, a dzieci zastajucca biez padtrymki i apory adnaho, a časam i abodvuch baćkoŭ.

Ale čas idzie, i zusim nieŭzabavie maleńkim biełarusam znoŭ siadać za party. Kožnamu dziciaci nieabchodnyja školnyja pryłady, padručniki, adzieńnie i abutak, kab jany mahli paśpiachova vučycca i raźvivacca. A što rabić tym, u kaho nie chapaje srodkaŭ sabrać małych da škoły?» — kažuć inicyjatary zboru.

Jany zapuskajuć zbor na padrychtoŭku da novaha navučalnaha hoda dla dziaciej palitviaźniaŭ i ludziej, jakija vyjšli na volu paśla źniavoleńnia.

Čatyry inicyjatyvy abjadnalisia, kab znoŭ stvaryć cud. Zbor srodkaŭ dla školnikaŭ 1-11 kłasaŭ ładziać Fond Biełaruskaj Salidarnaści BYSOL, dabračynny fond «Kraina dla Žyćcia», inicyjatyva dapamohi palityčnym źniavolenym u Biełarusi Dissidentby, dabračynnaja arhanizacyja Littowin LIONS CLUB.

Abiacajecca vypłacić pa 100€ na kožnaje dzicia palitviaźniaŭ baćkoŭ. Usiaho — 236 dziaciej.

Papiarednija takija zbory — hrošy na Novy hod dla dziaciej palitviaźniaŭ i na letnija vakacyi — byli paśpiachova realizavanyja.

Padtrymać praz «Bajsoł»

Pakul sabrana pa stanie na subotu na 16:00 8962 jeŭra z 23600. To-bok zabiaśpiečany 89 dzietak.

Kamientary4

 • Vik
  05.08.2023
  Kali dla vajaroŭ budzie zbor?
 • GNLS
  05.08.2023
  Vik, vajaram niachaj pan Zialenski źbiraje z prytułaj. U ich ź imi kantrakt i poŭnaje zabieśpiačeńnie. Pakińcie hrošy na reparacyi prytule. Ich jamu čamuści nie Łukašenka ź jabacikami płacić pavinny, a Cichanoŭskaja i biełarusy, jakija za demakratyju i niezaležnaść.
 • GNLS
  05.08.2023
  Ničoha nie maju suprać. Dapamahać treba. Ale...
  Pačytaŭ spravazdaču naziralnaj rady pa ŭžo sabranych hrašach i vynikła pytańnie.
  A navošta jašče źbirać, kali minuły raz:
  a) sabrali ŭ dva razy bolš čym zapłanavali;
  b) nie vypracavali dakładnaja kirunki i kryteryi dapamohi;
  v) nie zmahli padzialić summy dapamohi na roŭnyja doli, ssyłajučysia na niejkija tam śpiecyfiki ŭ dziejnaści fondaŭ i nakirunkach dapamohi;
  h) nie viedajuć, jak biaśpiečna pieradać hrošy tamu, kamu źbirali.
  Moža b płan adrazu nakidali: skolki, kamu, kudy, na što i, hałoŭnaje, jak? Nu i zbor hrošaj moža treba było spynić, kali sabrali patrebnuju sumu.

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa18

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Usie naviny →
Usie naviny

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

Pryncesa Kiejt Midłtan naviedaje finał Uimbłdona ŭ niadzielu1

Ministarka sportu Francyi za dva tydni da Alimpijady vykupałasia ŭ Sienie, ledź nie paśliznuŭšysia na prystupkach VIDEA1

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku121

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa18

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Hałoŭnaje
Usie naviny →