Mody4141

Što ŭ harderobie Śviatłany Cichanoŭskaj i kolki kaštuje

Pieršyja asoby dziaržavy znachodziacca pad pilnaj uvahaj hramadskaści i presy. Ich ubory razhladajuć asabliva staranna — lubaja stylistyčnaja pamyłka moža stać pryčynaj dypłamatyčnaha skandału abo padstavaj dla pikirovak z boku apanientaŭ. Adnak Cichanoŭskaja amal zaŭsiody vyhladaje stylna. My pahladzieli, jakija rečy jość u šafie lidarki i dzie kupić takija ž.

Asnovu vobrazaŭ Cichanoŭskaj składajuć premijalnyja brendy, što nie dziŭna, uličvajučy vysoki ranh sustreč, jakija joj davodzicca naviedvać. Čaściej palityk źjaŭlacca na publicy ŭ kaściumach-dvojkach sa štanami ŭ spałučeńni z atłasnym topam abo błuzkaj, ale sukienki ŭ Śviatłany taksama sustrakajucca. Asablivaj luboŭju ŭ jaje karystajucca «futarały» ź niehłybokim dekalte.

Favaryty Cichanoŭskaj — sukienki anhielskaha brenda Karen Millen. Kali vam spadabaŭsia čorny ŭbor hetaha brenda, jaki Śviatłana apranała na sustreču z prezidentam Słavakii, to rychtujciesia raskašelicca. Amataram kłasičnaj mody jon abydziecca ŭ 342 dalary biez uliku znižki.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda Karen Millen

Jašče adna sukienka — šeraja ŭ kletku, imavierna, mahła być pašytaja na zamovu. Jana amal adzin u adzin padobnaja da madeli viadomaha modnaha doma i adroźnivajecca ad sukienki z sajta tolki adkatam rukava. My nie možam vyznačyć košt pašyvu, zatoje viedajem canu rečy ad Karen Millen. Ciapier sukienka ŭ kletku źniata z prodažu, ale ŭ biełym kolery takaja kaštuje 394 dalary biez uliku źnižki.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda Karen Millen

Što tyčycca harnituraŭ sa štanami, to častka ź ich taksama vyrablenaja na zamovu, a častka — nabytaja ŭ litoŭskim buciku Capsule Style Room. Pra heta ŭ svaim intervju zhadvaje ŭładalnica kramy i, pa sumiaščalnictvie, stylistka, jakaja raspracoŭvała imidž palityka, — Taćciana Čajeŭskaja.

Instahram Śviatłany Cichanoŭskaj
Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj

Pa-za pratakolnymi sustrečami Śviatłana vyhladaje rassłablena i addaje pieravahu niefarmalnamu kežuału. U jaje jość niekalki futbołak z mudrahielistymi pryntami vytvorčaści biełaruskich brendaŭ. Naprykład, ciomna-šery strohi kaścium lidarka razbaŭlaje futbołkaj z kalekcyi «Razam» brenda 10 Motifs. Aktualny košt takoj — 50 jeŭra.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda 10Motifs

Pryntavanuju cišotku biełaruskaha brenda TRSK (adna ź jaho zasnavalnic — baskietbalistka Kaciaryna Snycina) Cichanoŭskaja nadzieła na sustreču arhanizacyj, jakija dapamahajuć Ukrainie. Na fota možam razhledzieć majku «Pakazalnik» koštam 25 jeŭra.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda TRSK

Časam u łukach Cichanaŭskaj možna sustreć mierč ajčynnych niekamiercyjnych arhanizacyj. Naprykład, majku z łahatypam Biełaruskaha moładzievaha chaba Śviatłana nadziavała na niefarmalnuju sustreču ź biełaruskimi muzykami. Takuju možna było nabyć zimoj, kab padtrymać tym samym moładzievy prajekt.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /Facebook Biełaruskaha moładzievaha chaba

U harderobie Śviatłany jość i spartyŭnyja rečy — naprykład, kaścium ad viadomaj biełaruskaj dyzajnierki Volhi Kardaš. Adzieńnie z hetaj dvojki možna kupić paasobku: čornaja bajka z vyšytym busiełam abydziecca amataram ajčynnaj mody ŭ 119 jeŭra, a štany — u 73 jeŭra.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /Sajt brenda

Jašče adzin śvitšot, jaki nam udałosia znajści ŭ šafie lidarki, taksama zrobleny brendam TRSK. Madel «Try čarapachi» abydziecca amataram spartyŭnaha adzieńnia ŭ 50 jeŭra.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda TRSK

My nie mahli abyści ŭvahaj aksiesuary. Tak, ubory Cichanoŭskaj časta ŭpryhožvaje siarebrany kułon «Biełaruś» viadomaha brenda BelaruskiCry. Aktualnaja cana takoha na siońnia składaje 55 dalaraŭ.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj /sajt brenda BelaruskiCry

Miarkujučy ź instahrama palityka, Śviatłana karystajecca Apple IPhone Pro 13 ci 14 madeli. Amataram techniki za taki telefon daviadziecca addać kala 1400 jeŭra.

Fota: Instagram Śviatłany Cichanoŭskaj / sajt Apple.com

Pavodle słoŭ stylista palityka, usio adzieńnie było nabyta na hrošy suajčynnikaŭ, jakija padtrymali Cichanoŭskuju na starcie. Niekatoryja z rečaŭ byli dasłanyja ŭ padarunak i paśla adabranyja imidžmejkieram dla dalejšaj stylizacyi.

Tak ci inakš, za try hady pracy palityku ŭdałosia stvaryć prosty i zapaminalny vobraz, jaki nikolki nie sastupaje vobrazam jaje mižnarodnych kaleh.

Čytajcie taksama: 

10 sukienak biełaruskich brendaŭ, jakija vyratujuć u letniuju śpioku

Źjaviłasia kalekcyja ŭpryhažeńniaŭ, hrošy ad prodažu jakoj pojduć na padtrymku palitviaźniaŭ

Vyšyvanka Zialenskaj, miatnaja dvojka premjera Danii, niudavyja tufli Kałas i štany-pałaca Miełoni. Jakija kaściumy abrali palityki dla sustrečy NATA ŭ Vilni

Kamientary41

 • mikola ramanau
  20.07.2023
  Udaczy ! Zyve Belarus !
 • Mora
  20.07.2023
  Heta Iphone 12
 • aarr
  20.07.2023
  Hdie  Karač ,hdie  Ciepkało ? )) i v koncie koncov,čto tam po kružkam ?))) Ždu srač ot Karač,počiemu mołčit Ciepkało ? ))))

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →