Usiaho patrochu11

U Horkach most, jaki złučaje dva rajony horada, pieratvaryŭsia ŭ pałasu pieraškod FOTY 

U Horkach draŭlany most, jaki viadzie z vulicy Suvorava na Słabadu (pamiž rajonami Słabada i Zarečča), staŭ niebiaśpiečny dla piešachodaŭ, paviedamlaje miascovaje vydańnie Horki.info.

Pa hetym piešachodnym moście kožny dzień chodzić niamała ludziej, a ciapier jon pieratvaryŭsia ŭ svojeasablivuju pałasu pieraškod.

«Miascovyja pieryjadyčna sprabujuć ramantavać hety most, tamu što chadzić sapraŭdy niebiaśpiečna. Tam takaja vyšynia pad chistkimi doškami, što darosły čałaviek moža pravalicca całkam», — pišuć čytačy vydańnia.

Kamientary1

  • Bajden vinavat
    10.07.2023
    Što vy pišacie ŭ 29-ju hadaŭščynu! Prykalisty!

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →