Hramadstva44

Hetaje niepryznanaje dziaržaŭnaje ŭtvareńnie źbirajecca źviarnucca da aficyjnaha Minska z prośbaj ab pryznańni

Temu mahčymaha pryznańnia Biełaruśsiu niezaležnaści samaabvieščanaj respubliki Paŭdniovaja Asiecija, jakaja kantralujecca Rasijaj, abmierkavali na pasiadžeńni tamtejšaha parłamienta. Z prapanovaj źviarnucca da parłamienta Biełarusi z prośbaj ab pryznańni vystupiŭ staršynia Kamiteta pa ekanomicy, małym pradprymalnictvie i sielskaj haspadarcy Ałan Ciechaŭ.

Cchinvali — stalica Paŭdniovaj Asiecii. Fota: Wikimedia Commons

«U nas jość mahčymaść, kali raniej pieraškadžali niejkija palityčnyja nastupstvy, u tym liku i sankcyi, to siońnia jany ŭžo ŭviedzienyja. MZS respubliki pa svajoj linii pavinna prapracavać hetaje pytańnie», — cytuje słovy deputata «Echo Kavkaza».

Pytańnie śpikier parłamienta Ałan Ałbaraŭ adrasavaŭ staršyni Kamiteta pa źniešniaj palitycy i mižparłamienckich suviaziach Zazu Dryjajevu dla dalejšaj prapracoŭki.

U žniŭni 2021 hoda Łukašenka raspavioŭ, čamu nie pryznaŭ Paŭdniovuju Asieciju i Abchaziju. Pavodle jaho słoŭ, Zachad pahražaŭ Minsku dadatkovymi sankcyjami ŭ vypadku pryznańnia niezaležnaści hetych samaabvieščanych respublik, Maskva ž admoviłasia kampiensavać ekanamičnyja straty. Pry hetym Łukašenka nazvaŭ «niadobrym faktam» toje, što «Asieciju adarvali ad Hruzii».

28 vieraśnia 2022 hoda Alaksandr Łukašenka naviedaŭ Picundu, dzie sustreŭsia z abchazskim prezidentam Asłanam Bžanija. Sa słoŭ samoha Łukašenki, abmiarkoŭvalisia «handlova-ekanamičnyja suviazi». Da vizitu ŭ Abchaziju Łukašenka sustrakaŭsia z Pucinym u Sočy.

Kamientary4

 • Vaša imia
  06.07.2023
  Lolik z-pad Limasoła, Nie zakvochtuć, jany zaraz pad raškaj chodziać.
 • Sania
  06.07.2023
  Adzin niepryznany pryznaje druhoha niepryznanaha. Jak dzieci
 • *
  06.07.2023
  Nu to i pryznajem, što nam užo hublać

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain12

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →