Hramadstva1111

Biełaruska papraviłasia da pamieru XL — i stała paśpiachovaj madellu: «Kali važyła 50-60 kiłahramaŭ, mianie nazyvali toŭstaj»

«Jak ja da siabie staŭlusia? Ja prosta lublu svajo cieła!» — bieź lišniaj ścipłaści kaža Alesija (poŭnaje imia — Alasandra). Žurnalisty Onliner stelefanavalisia ź joj pa Zoom, tamu što ŭžo try hady plus-sajz madel buduje karjeru ŭ Kitai, u miehapolisie Huančžou. Kaliści jana nasiła adzieńnie S, ale madelnym ahienctvam była nie patrebnaja. Niezaŭvažna nabraŭšy lišnija kiłahramy, dziaŭčyna zrabiła ryvok u madelnym śviecie.

Pra svaje paramietry Alesija zajaŭlaje lohka i niazmušana: rost — 172 santymietry, vaha — 80 kiłahramaŭ, ściohny — 111 santymietraŭ. Niestandart? Dla bolšaści madelnych ahienctvaŭ tak, ale na kłasičnuju karjeru dziaŭčyna bolš nie pretenduje.

Alesija nie zaŭsiody žyła ŭ pamiery «plus-sajz»: u studenctvie jana lohka źmiaščałasia ŭ adzieńnie pamieru 40-42 (jeŭrapiejskija XS i S). Jak i naležyć strojnaj i simpatyčnaj studentcy, udzielničała ŭ konkursie «Mis BNTU», chadziła na kastynhi «Mis Biełaruś», ładziła fotasiesii.

Časam biełaruska padzarablała na mierapryjemstvach «pryhožaj dziaŭčynkaj», ale paŭnacenny madelny śviet dla jaje byŭ zakryty.

— U madelnyja ahienctvy mianie doŭhi čas nie brali, tamu što ja zaŭsiody była trochi «nie takaja»: zanadta nizkaja, zanadta poŭnaja — uvohule, nie pasavała. Tam vielmi strohi adbor: rost pavinien być vyšej za 175 santymietraŭ, ściohny — pažadana da 90 santymietraŭ. A ja zaŭsiody była dziaŭčynaj siarednich pamieraŭ, nie poŭnaj i nie chudoj. U maim zvyčajnym stanie ściohny byli 92-93 santymietry — dla madelnych ahienctvaŭ heta zanadta šmat. Mnie kazali: ty poŭnaja, ty nam nie padychodziš.

— Ale čamu takaja ŭvaha da ściohnaŭ? A jak ža hrudzi/talija?

— Paniaćcia nie maju, — uśmichajecca dziaŭčyna. — Hrudzi tak pilna nie zamiarajuć: u kahości jany jość, u kahości niama. Talii taksama moža nie być: jość dziaŭčynki bolš «pramyja», a jość bolš žanockija. Čamuści najvažniejšy faktar ​​— heta ściohny. Usie, chto pracuje ŭ hetym biznesie, mohuć naŭskidku vyznačyć, jaki ŭ ciabie achop ściohnaŭ. Mohuć zirnuć i skazać: «Ty papraviłasia na 2 santymietry!» Nie ŭjaŭlaju, jak jany heta robiać. Dla mianie ciapier 2 santymietry — heta ništo!

«Navat pry vazie 50 kiłahramaŭ bačyła tłušč»

Kali na kastynhach nadajuć stolki ŭvahi kožnamu santymietru, składana zachoŭvać bodypazityŭ. Alesija sprabavała chudnieć — i, jak heta časta byvaje, pajšła pa ekstremalnym šlachu: naŭprost za miesiac skinuła kala 10 kiłahramaŭ, ale damahłasia achopu ściohnaŭ u 89 santymietraŭ. Razam z kiłahramami syšli miesiačnyja — i heta prymusiła bić tryvohu.

Alesija ŭ vazie 50 kiłahramaŭ, 2015 hod

— Kožny dzień ja ledź nie pa try hadziny biehała na trenažory, charčavałasia jabłykami, hrečkaj biez aleju, suchoj kurycaj — tut usio standartna. Schudnieła tak chutka, što navat mama rodnaja pierastała paznavać mianie na vulicy! Važyła 50 kiłahramaŭ i ŭsio roŭna hladzieła na siabie ŭ lusterku i bačyła tłušč! Doŭha ja hetuju vahu, viadoma, nie ŭtrymała, tamu što jana dla mianie zanadta nizkaja. I navat z ekstremalna chudoj dupkaj ahienctvam ja była nie patrebnaja.

Historyju z pachudzieńniem Alesija raskazvaje bieź lišniaha trahizmu (jak heta časta byvaje, kali my čujem pra anareksiju). U jaje vypadku ŭsio prajšło adnosna lohka. Biełaruska schadziła da lekara i zrazumieła, što joj treba terminova papravicca chacia b na niekalki kiłahramaŭ. Dziaŭčyna pierastała maryć siabie hoładam i ŭžo praz try miesiacy viarnuła miesiačny cykł.

— I ciapier my majem toje, što majem. Svoječasova nie paśpieła spynicca, — iranizuje nad saboj Alesija.

Paŭnieła, ale rabiła heta pryhoža

Da plus-sajzu biełaruska išła pastupova — praz saramlivaść i niepryniaćcie siabie. Asabliva zapomniłasia dziaŭčynie adna niaŭdałaja fotasiesija. Na toj momant Alesija tolki-tolki viarnuła miesiačnyja i «rastaŭścieła» ŭ ściohnach da 93 santymietraŭ.

— Heta była zdymka na TFP-umovach — papularnaja schiema ŭ madelinhu, kali nichto nikomu nie płacić. Fatohraf marnuje svoj čas, kab patreniravacca pracavać z vyznačanym śviatłom, u novaj łakacyi, a ty atrymlivaješ zdymki. Na toj zdymcy ja, jak zvyčajna, paziravała, a mnie raptam kažuć: «Ja plus-sajz zdymać nie abvyk, nie viedaju, jak heta robicca». Ja ŭ žachu dumaju: «Niaŭžo ja plus-sajz?» Prajšło šmat hadoŭ, a toj fatohraf da hetaha času nie addaŭ mnie zdymki. Vidać, nastolki niepryjemna jamu było sa mnoj pracavać.

Z časam pryjšłosia pryznać: karjera standartnaj madeli dziaŭčynie nie śviecić. Ale i da realnaha plus-sajzu było jašče daloka. Biez raźliku na jaki-niebudź pośpiech Alesija praciahvała ŭdzielničać u biaspłatnych zdymkach i vykładvała ich u Instagram. A paralelna vučyłasia, kab atrymać dypłom inžyniera.

Jak krynica stresu, šali byli adkładzienyja ŭ daloki kut — ich dziaŭčyna bajałasia jak ahniu. Kiłahramy tut ža adčuli svabodu i stali prylaplacca adzin za adnym biez pakutaŭ sumleńnia.

— Ja dumaju, što heta nastupstvy taho ekstremalnaha pachudańnia. Ja pa-raniejšamu chadziła na sport, ledź nie pa dva razy na dzień, ale abmiažoŭvać siabie va ŭsim užo nie mahła. Piła kavu, jeła bułački, to-bok žyła zvyčajnym žyćciom, ale z rehularnymi treniroŭkami. Dumaju, dziakujučy hetamu ja nie pieratvaryłasia ŭ niešta biasformiennaje i pačvarnaje, a atrymała bolš-mienš spartovaje cieła.

«Ty zanadta chudaja, tabie treba nabrać»

Hadoŭ piać-šeść tamu pačaŭsia bum papularnaści plus-sajzu ŭ madelnym biznesie. Alesiju stali zaprašać na razavyja zdymki ź miascovymi brendami, a potym ukrainskaje madelnaje ahienctva prapanavała pajechać pa kantrakcie ŭ Stambuł.

— Pa mierkach plus-sajzu ja jašče była tady «maleńkaj». Pa-dobramu ściohny pavinny być 110-120 santymietraŭ, a ŭ mianie ŭ achopie było kala 106. U Turcyi mnie ŭvieś čas paŭtarali: «Ty zanadta chudaja, tabie treba nabrać».

Ujaŭlajecie: da hetaha paŭžyćcia kazali, što ty zanadta toŭstaja, a tut usio ŭ dakładnaści da naadvarot.

Alesija była ŭpeŭnienaja, što historyja ź plus-sajzam časovaja, tamu ŭ stasunkach z klijentami kivała, a sama nie hublała nadziei ŭsio-tki schudnieć. Pryniać situacyju doŭha nie atrymlivałasia.

— Kali ščyra, ja vielmi pieražyvała. Ja dumała: voś zaraz viarnusia dadomu — i jak schudnieju. Ja ž zmahła raniej, dajcie mnie miesiac, i ja viarnusia da vas znoŭ užo jak standartnaja madel! A mianie tam, naadvarot, sprabavali špihavać chałvoj, pachłavoj, aby dadać paru santymietraŭ u ściohnach.

«Madel — heta rabočy, jaki zdymaje sabie kojka-miesca»

Praź niedastatkovyja formy ŭ Stambule dziaŭčyna ŭ vyniku ničoha nie zarabiła: za try miesiacy vykanała ŭsiaho 11 rabot — heta nikčemna mała. Tut zrobim nievialiki vodstup i raskažam, jak u pryncypie ŭładkavanaja sistema apłaty ŭ madelnym biznesie.

Zaprašajučy dziaŭčynu papracavać pa kantrakcie, ahienctva apłačvaje pieralot / pražyvańnie / testavyja zdymki / arendu aŭto i inšyja vydatki. Heta, viadoma, nie dabračynnaść. Miarkujecca, što madel viernie hrošy za rachunak svaich budučych prac.

— Z kožnaj takoj «pracy» ty dzielišsia prybytkam 50 na 50 z bokam, jaki prymaje. U maim vypadku heta było ahienctva ŭ Stambule. Jano zabiraje sabie 40% i 10% addaje matčynamu ahienctvu, jakoje mianie znajšło (heta było ahienctva z Ukrainy). Z zaroblenych hrošaj ja pavinna była pakryć svoj «minus», to-bok vydatki. I tolki paśla hetaha ty pačynaješ zarablać sabie ŭ plus.

Samaje niepryjemnaje ŭ madelnym biznesie — toje, što ahienctvy nie sprabujuć ekanomić na kvitkach, a košt apartamientaŭ redka adpaviadaje jakaści, jak raskazvaje biełaruska.

— Mnohija dumajuć, što madeli žyvuć u šykoŭnych miescach, jeździać usie takija pryhožyja na zdymki. Papraŭdzie ty zvyčajny rabočy, jaki pryjazdžaje na zarobki i zdymaje sabie kojka-miesca. Časta my śpim na dvuchjarusnych łožkach, jak u samym tannym chostele, pry hetym płacim jak za zvyčajnaje žyllo. U Stambule mianie pasialili ŭ kvateru ź piaćciu pakojami, u kožnym ź jakich žyli pa dva-čatyry čałavieki. Hatavać tam było niemahčyma, bo kuchnia ŭsiaho adna, i tam viečna brudna. I ty płaciš za takoje kojka-miesca ŭmoŭna $400 u miesiac, jašče $500 kaštuje pieralot, jašče $300 tabie naličać za mašynu, jakaja vozić ciabie na kastynhi, i hetak dalej. U kančatkovym rachunku nabiahaje vielmi prystojnaja suma.

Tak vyhladali apartamienty ŭ Stambule

Kali dziaŭčyna akazałasia niezapatrabavanaj i navat nie adpracavała svoj «minus», madelnaje ahienctva biare vydatki na siabie. Voś čamu adboru madelaŭ nadajecca vialikaja ŭvaha.

Za try miesiacy ŭ Kitai zarabiła bolš za $25 tysiač

Paśla pieršaha dośviedu pracy za miažoj Alesija viarnułasia ŭ Minsk i žyła za košt razavych padpracovak. Usia madelnaja karjera mahła na hetym skončycca, kali b u Kitai nie pačałasia pandemija.

— U papularnych rasijskich i ŭkrainskich plus-sajz-madelaŭ źjavilisia ciažkaści z adkryćciom viz u Kitaj, a ŭ biełarusak takich prablem nie było. Ja nie była niejkaj supier-pupier-madellu, jakuju b usie chacieli zaprasić na pracu. Ale tady byŭ taki pieryjad, što ŭ madelnych ahienctvach hatovy byli brać ci nie ŭsich zapar. I ja patrapiła ŭ pieršuju chvalu.

— A vy nie bajalisia lacieć u Kitaj u razhar epidemii?

— Nie, ja sama pa sabie avanturystka! Hod nikudy nie vyjazdžała, i tut mnie prapanujuć kantrakt. Pandemija, novy virus niavyvučany? Vydatna, my lacim! I ja da hetaha času liču, što heta vialiki pośpiech, što tady vybrali mianie. Apynułasia ŭ patrebnym miescy ŭ patrebny čas.

Adsiedzieŭšy ŭ Huančžou dvuchtydniovy karancin, biełaruska pačała pracu, jakoj akazałasia vielmi šmat.

— U mianie byŭ kantrakt na try miesiacy, i ŭvieś hety čas ja pracavała biez vychadnych! Navat u dzień naradžeńnia mnie pastavili pracu, chacia ja prasiła ŭ toj dzień adpačyć, — z uśmieškaj uspaminaje Alesija. — Heta byli vielmi napružanyja try miesiacy, zatoje ja davoli chutka adpracavała svoj «minus». Za vylikam usich vydatkaŭ na rukach u mianie zastavałasia jašče $25-30 tys. Heta byŭ niejmavierny pośpiech u paraŭnańni sa Stambułam.

Apartamienty ŭ Huančžou

«Chodziać čutki, što madeli navat pamirali na zdymkach»

Apłata ŭ Kitai pahadzinnaja, i pracoŭny dzień u madeli moža doŭžycca 14-20 hadzin — kolki spatrebicca klijentu. Vytrymlivać taki rytm mohuć nie ŭsie.

— Fizična heta vielmi ciažkaja praca. Ranica zaŭsiody pačynajecca ź vizažysta — makijaž robiać hadzinu ci dźvie. Tabie mohuć zmyć brovy, vyskubci viejki, nafarbavać tvar brudnym pendźlikam, praz što ŭ madelaŭ časta byvajuć žorstkija aknie. Dalej ty ceły dzień biez kanca pieraapranaješ vopratku i paziruješ u pryhožych pozach, sprabujučy nie pakazać prykmiet stomlenaści. Inakš fatohraf moža pažalicca: im nie padabajecca, kali madel vyhladaje niadosyć śviežaj.

Składaniej za ŭsio zdymacca na vulicy, kali staić śpiakota. Ujavicie: na vulicy 36, a ty pavinien naciahnuć na mokraje cieła čarhovyja džynsy, jakija časta byvajuć tabie małyja. Pakul fatohraf adpačyvaje, ty znoŭ i znoŭ pieraapranaješsia, pacieješ i pracuješ. Chodziać čutki, što ŭ niekatorych dziaŭčynak na zdymkach navat spyniałasia serca.

— Ad takoha hrafika možna lohka schudnieć!

— U plus-sajz-madelinhu nielha chudnieć, treba papraŭlacca. Jašče jany lubiać kazać: «Chaču, kab ty nabrała tolki ŭ hetym miescy, a ŭ inšych — nie treba, — dzivicca dziaŭčyna. — Na maim dośviedzie, u asnoŭnym madeli ad napružanaha hrafika ŭsio-taki paŭniejuć, tamu što ty drenna śpiš i sprabuješ dabrać enierhiju ź ježy. I časta ŭ ciabie niama mahčymaści vybirać mieniu, ty prosta jasi toje, što prapanujuć.

U Kitai za try hady ja jašče bolš papraviłasia — ciapier u mianie ściohny 111-112 santymietraŭ. Heta ŭžo paŭnavartasny plus-sajz, i takaja fihura zapatrabavanaja.

Kantrakt skončyŭsia — a što dalej?

Na kantrakcie ad madelnaha ahienctva Alesija adpracavała try pieršyja miesiacy, a potym vyrašyła šukać klijentaŭ samastojna. Siabry i znajomyja dapamahli z žyllom, pakul dziaŭčyna šukała prydatnuju zdymnuju kvateru, a taksama «prapušyli» Alesiju siarod brendaŭ — razasłali sieryju fatahrafij. Ciapier biełaruska pracuje jak fryłans-madel.

— Ciapier, viadoma, užo niama tych zarobkaŭ, jak u pieršy hod pandemii. Pryjechali novyja madeli, viarnułasia kankurencyja, prajsy apuskajucca. Ale ŭ cełym prybytkam ja pa-raniejšamu zadavolenaja. U siarednim madel moža zarabić kala $1000 za dzień zdymak, a kolki takich dzion budzie, zaležyć tolki ad ciabie. Moža być try zdymki za miesiac, a moža i tryccać. Pry hetym žyćcio ŭ Kitai davoli darahoje. Padatki, viza, žyllo, taksi — na ŭsio heta ja marnuju kala $ 3-4 tysiačy ŭ miesiac.

Zarpłata biełaruski dazvalaje pakryć usie hetyja vydatki i žyć kamfortnym žyćciom u Kitai — nie šykavać, nie biedavać, niejkuju častku hrošaj adpraŭlać baćkam i adkładać hrošy.

Alesija raskazvaje, što za try hady pracy madellu zmahła nazapasić na kvateru — nie ŭ Kitai, a bližej (ale dzie kankretna — heta tajamnica). Heta značyć, što pravieści ŭsio žyćcio ŭ Huančžou dziaŭčyna nie maje namieru.

A jak ža cieła? Šyrokija ściohny daŭno pierastali być prablemaj

Pieršyja paŭhoda-hod u Kitai Alesija ŭsio jašče pieražyvała nakont svajoj vahi, a potym rassłabiłasia i adpuściła situacyju.

— Ja ciapier vielmi lublu svajo cieła, prosta vielmi! I mnie zdajecca, što heta stała vidać usim vakoł. Ja jak byccam pahladzieła na siabie zboku: choć ja, naohuł, kłasnaja! Pryhožaja, jarkaja, dobra atrymlivajusia na fotkach, zajmajusia sportam, pracuju, padarožničaju! U mianie ŭsio vydatna! Składana ŭjavić, što kaliści ja asudžała ludziej za toje, što jany biaruć u kramie sałodki johurt ci jaduć banany na noč. Navat nijakavata pra heta ŭspaminać, — kaža biełaruska.

Ciapier Alesija ni ŭ čym siabie nie abmiažoŭvaje, i heta najlepšy bonus pracy ŭ plus-sajzie. Standartnym madelam zastajecca tolki zajzdrościć.

— Niejki čas ja pracavała z dyjetołaham, i my skłali dla mianie racyjon, kab ja nie chudnieła i nie papraŭlałasia, a prosta paŭnavartasna charčavałasia i viała ZŁŽ. Heta całkam kamfortny režym, ja nie mahu skazać, što ŭ niečym sabie admaŭlaju. Mahu lohka zamović kitajskuju ježu, jakaja vielmi tłustaja, ci ŭziać desiert — heta zvyčajnaje charčavańnie.

Ciapier Alesii krychu škada dziaŭčat, jakija vymušanyja abmiažoŭvacca liściem sałaty, kab zastavacca ŭ madelnym biznesie. Inšaja reč, kali heta chudzizna pryrodnaja — tak taksama byvaje.

— U mianie jość dobraja siabroŭka — standartnaja madel, vysokaja i supierchudaja. My ź joj časta jeździm adpačyvać razam, chodzim u adny i tyja ž restarany i zakazvajem plus-minus adnu ježu. I voś my jadzim zusim adnolkava, ale takija ź joj roznyja! Tata žartuje, što my ŭdźviuch pakryvajem usie zony, dzie jość mužčyny! U mianie ściohny 111 santymietraŭ, a ŭ jaje — 90. Pry hetym jana siłkujecca paŭnavartasna. Mnie dla takich paramietraŭ pryjšłosia b zajmacca samakatavańniem.

Alesija ź siabroŭkaj

Kali kazać ab uvazie mužčyn, to jaje stała vyznačana bolš jakraz u apošnija hady. Ale madel nie złučaje heta z kolkaściu kiłahramaŭ. Vidać, źmianiŭsia toj vajb, jaki zychodzić ad dziaŭčyny.

— Ja była ŭ roznych pamierach, u siarednim taksama. Ale ŭvahi stała bolš mienavita ciapier. Źviazvaju heta z tavaryskaściu, umieńniem padać siabie, paflirtavać u patrebny momant, padnieści siabie. Jak ty možaš być paralizavanaj na spatkańniach z mužčynami, kali admaŭlaješ sabie ŭ druhim jabłyku? Ciapier ja zusim inakš staŭlusia da siabie, liču, što vartaja samaha lepšaha. Ale heta nie značyć, što ja pavinna padabacca ŭsim. Dakładna viedaju, što nie papadaju ŭ typaž kitajcaŭ, tamu što jany lubiać vysokich i strojnych. A voś dla zamiežnikaŭ tut ja čaściej za ŭsio krasunia, — pierakananaja biełaruska.

Kamientary11

 • Viktor
  30.05.2023
  Vielikolepnaja dievuška!!!
  Vlubiłsia s piervoho vzhlada!
 • A što adbyvajecca?
  30.05.2023
  Adčynicie kamientary pad artykułam pra Sachaščyka.
  Vy tam pašyrajecie niespraŭdnuju infu. I nie dajecie navat prakamientavać😁
 • Leleka
  30.05.2023
  Tak, nie było nijakich dakumantaŭ APK u mašynie. Surpryz budzie śmiešny dla tych, chto skraŭ.
  I dla tych, chto pašyraje niesapraŭdnuju infu dla svaich niejkich metaŭ. Kali jeść aficyjny kamientar, što i dzie było.

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki37

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki37

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →