Hramadstva2121

«Akramia razdrukoŭki z banka, što ja rabiła płaciažy praz fejsbuk, u ich ničoha niama». Jašče adzin čałaviek u detalach raskazaŭ pra 4-hadzinny šantaž danatami

«Mnie taksama daviałosia prajści praz pres KDB za danaty».

«Mnie taksama daviałosia prajści praz pres KDB za danaty, — raskazvaje žančyna ź Minska. — Vyličyli mianie pa razdrukoŭcy z banka pra danat praz fejsbuk u žniŭni 2020 hoda (ja 10 dalaraŭ pieraviała). Ale ž mianie vyratavała toje, što toj akaŭnt FB daŭno źniesieny z-za ŭzłomu, a ŭ novym ničoha takoha niama.

Prahladzieli padpiski ŭ telehramie.

Šukali ŭ halerei foty z pratestaŭ — niama.

Tady pačali realna psichałahična presavać, kab saznałasia, što rabiła danaty na «Bajchełp», ale

ja im adkazała, što nie pamiataju, na što ja kidała danaty: mahła skidvacca čałavieku na apieracyju, lačeńnie, mahła — na vydańnie knihi (nasamreč, ja heta pieryjadyčna rabiła i rablu praz roznyja placoŭki), mahła i ŭ «Bajchełp» na dapamohu paciarpiełym i spytała ich, a što ŭ hetym takoha złačynnaha? Kryminalnuju adkaznaść za danaty ŭviali tolki praz hod, a ŭ 2020-m heta było zakonna. Ja razumieju, što jany i sami viedajuć, što zakon zvarotnaj siły nie maje.

Tady kantorskija pačali mianie hruzić, što ŭ hetym vypadku «dziejničajuć inšyja praviły», ale jakija, nie skazali. Tut adznaču, što ja čałaviek ź vialikim žyćciovym dośviedam i razumieła, što jany sprabujuć na mianie nacisnuć. 

Pačali na mianie cisnuć, kab ja ŭłasnaručna napisała «jaŭku z pavinnaj» z pryznańniem, što danaciła na «Bajchełp».

Jany pačali mianie «lačyć», što ja pavinna zapłacić pa adnym z troch raźlikovych rachunkaŭ na «dabračynnaść» sumu ekvivalentnuju 500 dalaram, skazali, što tady budzie «admova ŭ zaviadzieńni kryminalnaj spravy» suprać mianie. Heta ŭžo było zanadta. Ja adkazała rezkavata, što ŭ ich niama padstaŭ dla takich niezakonnych dziejańniaŭ.

U vyniku paśla čatyroch hadzin presavańnia mianie vypuścili, i tolki tady ja adčuła, jaki stres ja prajšła. Jeści pačała tolki na nastupny dzień paśla abiedu, hałava stała dumać z tarmazami jašče dni dva. Tolki ciapier ja pačynaju ŭsio ćviaroza aceńvać i vypracoŭvać stratehiju dalejšych pavodzin. Dumaju, što jašče niešta napieradzie mianie čakaje.

A pakul rekamiendacyi biełarusam takija: abnulicie ŭsie svaje akaŭnty, vyčyścicie ŭsio ŭ nul, skińcie telefon da zavodskich naładak i zaviadzicie akaŭnt z nula novy.

Patrabavańnie zadanacić sumu, roŭnuju 500 dalaram «na dabračynnaść» vyhladaje jak złačynstva słužbovaj asoby ŭ formie vymahańnia. Tak!

I ŭklučajcie durnia, kali trapicie da ich, bo biez vas jany da starych vašych akaŭntaŭ nie dabiarucca, niama takich navukovych mahčymaściaŭ, usio adfarmatujcie ŭ nul i pačnicie z novaha lista.

Ja nie zusim była hatovaja da takoj padziei, bo nie viedała za što zahrabli, ciapier razumieju, što akramia hetaj razdrukoŭki z banka, što ja rabiła płaciažy praz fejsbuk, u ich na mianie ničoha niama.

Tak! I jany pryznalisia, što sami čytajuć «ekstremisckija» resursy», — kaža žančyna.

Jak vynikaje z historyj ludziej, jakich vyklikali, im prapanujuć u jakaści kampiensacyi pieravieści 500 dalaraŭ na «dabračynnaść» (vydajecca śpis peŭnych arhanizacyj, kudy pieraličyć hrošy). Suma 500 dalaraŭ hučała, jak minimum, u čatyroch historyjach, raskazanych čytačymi «Našaj Nivy» ci apublikavanych u inšych miedyja. Navat kali pieravod u «Bajsoł» byŭ 5 dalaraŭ, vystaŭlajuć taki «rachunak».

Raniej my paviedamlali, što minimalnaja suma, jakaja ahučvałasia ajcišnikam, što danacili ŭ fondy, — 1000 dalaraŭ. Kali achviaravańnie ŭ «Bajsoł» było na značnuju sumu, to «adkupicca» prapanujuć pa dziesiacikratnym multyplikatary.

Z ulikam taho, što ŭsiaho na BySol i BY_help achviaravała bolš za 60 tysiač čałaviek, łukašenkaŭcy chočuć sabrać dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ daniny. Naŭrad ci heta možna ličyć harantyjaj taho, što ŭ budučyni na tych ža ludziej nie zaviaduć jašče i kryminalnuju spravu — jany ž pryznajuć, što achviaravali hrošy ŭ fondy.

Adkaznaść za danaty ŭ fondy salidarnaści niezakonnaja navat pa dziejnym łukašenkaŭskim zakanadaŭstvie, tamu što na momant, kali ludzi danacili, nie tolki BySol i BY_help nie byli abvieščanyja ekstremisckimi, ale i samoha zakanadaŭstva pra «supraćdziejańni ekstremizmu» nie isnavała. Miž tym zakon zvarotnaha dziejańnia nie maje.

Čytačka, jakuju zabrali za danat: Psichałahičny cisk byŭ strašenny

Stali viadomyja minimalnyja sumy «kampiensacyi» za danaty ź nieajcišnikaŭ

Stała viadoma, jak KDB vyličvaje tych, chto danaciŭ u «Bajsoł»

Navat za 40 dalaraŭ. Pačynali z ajcišnikaŭ, a ciapier za danaty pačali ciahać usich zapar

Kamientary21

 • Tru
  19.02.2023
  Dievčinie rieśpiekt! Tak i nužno s nimi, «pod duračka» i principialno žiestko, čtob niebyło žiełanija vierbovať.
 • Uład
  19.02.2023
  Zvyčajny rekiet.
 • "Kakije zakony? Vy v Biełarusi"
  19.02.2023
  Žančyna małajčyna, ale zanadta šmat adsyłaje da łukašenkaŭskaha zakanadaŭstva.

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →