Kultura

Imavierny aŭtar nieviadomaha šedeŭra — Rafael. Heta dakazała technałohija raspaznavańnia tvaraŭ

Novaja technałohija raspaznańnia tvaraŭ vyjaviła, što karcina, nakont aŭtara jakoj spračajucca ŭžo niekalki dziesiacihodździaŭ, ź vialikaj imaviernaściu — šedeŭr Rafaela, paviedamlaje Bi-bi-si.

Fota: nottingham.ac.uk

Kamanda navukoŭcaŭ z Notynhiemskaha i Bredfardskaha ŭniviersitetaŭ vykarystała admysłova stvoranuju technałohiju dla vyvučeńnia karciny, viadomaj jak «tonda de Bresi» (tonda — termin časoŭ Reniesansu ŭ dačynieńni da tvoraŭ mastactva, źmieščanych u koła, — karcin abo skulptur).

Daśledčyki paraŭnali tvor mastactva, jaki niekatoryja ekśpierty ličyli kopijaj viktaryjanskaj epochi, z ałtarnym šedeŭram Rafaela «Sikścinskaja Madonna».

Było vyjaŭlena, što padabienstva pamiž madonnami składaje 97%, a paraŭnańnie dziciaci na dźviuch rabotach pakazała padabienstva 86%. Pry hetym supadzieńnie vyšejšaje za 75% ličycca identyčnym.

Sistemu štučnaha intelektu, jakaja raspaznaje tvary ludziej, raspracavaŭ prafiesar vizualnych vyličeńniaŭ Bredfardskaha ŭniviersiteta Chasan Uhiejł. Daśledčyk adznačaje: «Kali my hladzim na tvary čałaviečym vokam, zaŭvažajem vidavočnaje padabienstva, ale kampjutar bačyć značna bolš detalova, čym my, u tysiačach vymiareńniaŭ, na ŭzroŭni piksielaŭ».

Na asnovie apošniaha, a taksama raniejšych daśledavańniaŭ navukoŭcy pryjšli da vysnovy, što dla abiedźviuch karcin vykarystoŭvalisia identyčnyja madeli, i, niesumnienna, jany naležać adnamu i tamu ž mastaku.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki34

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki34

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →