Čamu amal nie kuplajuć novyja aŭto?

Za apošni miesiac leta dylery pa ŭsioj krainie pradali ŭsiaho 542 aŭto, što na 2834 mienš, čym letaś. Šmatrazovaje skaračeńnie ŭ pieršuju čarhu adbyvajecca za košt taho, što faktyčna niama čaho pradavać. I kali na sajtach dyleraŭ jość infarmacyja, što ŭ najaŭnaści majucca niekalki varyjantaŭ, to na praktycy niaredka vyśviatlajecca, što pryjści ŭ sałon siońnia i źjechać adtul na novaj mašynie — zadača nie z prostych.

Adsutnaść aŭto ŭ dyleraŭ tłumačycca tym, što bolš za 80% techniki, jakuju pradavali ŭ Biełarusi, vyrablałasia ŭ RF, dzie praz sankcyi amal spyniłasia vytvorčaść aŭtamabilaŭ. Prablemy z vytvorčaściu praź niedachop kampanientaŭ nazirajucca i na «BiełDžy». Pryčyna ŭsio taja ž — sankcyi. 

Inšaja prablema — ceny na aŭtamabili. Mašyny, jakija jość u najaŭnaści ci prapanujucca na zamovu, kaštujuć našmat daražej, čym heta było da vajny. Praz heta popyt na ich nievialiki, ale z ulikam taho, što novych pastavak amal niama, dylery nie dumajuć rabić źnižki, bo nie bačać u hetym nijakaha sensu. 

Tym nie mienš, u Biełarusi nie nazirajecca deficytu aŭtamabilaŭ. U krainu štodzionna pryjazdžajuć sotni mašyn ź Jeŭropy i ZŠA. U bolšaści svajoj heta patrymanyja aŭto, ale i ŭvoz novaj techniki nosić daloka nie adzinkavy charaktar. 

Ad biełaruskaha pierahonščyka da dylera ŭ RF 

Impartam novych aŭto ŭ krainu ciapier zajmajucca nie tolki aficyjnyja dylery, ale i kampanii, jakija raniej pracavali tolki z «beuškaj», i navat pryvatnyja pierahonščyki. Jak paviedamili krynicy «Našaj Nivy», uvoz novych aŭto šerymi imparciorami tolki pačynaje nabirać abaroty. Pryčym adbyvajecca heta ŭ tym liku z vykarystańniem ilhotnikaŭ, jakija padpadajuć pad dziejańnie 140-ha ŭkaza

Staŭki mytu na novyja aŭto składajuć 48% ad koštu — uvoz ich u krainu z vykarystańniem šmatdzietnych abo invalidaŭ dazvalaje pamienšyć hetuju ličbu da 24%. Takim čynam, šeryja imparciory ekanomiać dziesiatki tysiač dalaraŭ. Surazmoŭca śćviardžaje, što značnaja častka takich mašyn paśla mytnaj ačystki ŭ Biełarusi adrazu nakiroŭvajecca ŭ RF.

«Častka novych aŭto, pryviezienych praz «biełaruskuju» schiemu, u vyniku nie prosta jedzie da pryvatnaha pakupnika z Rasii, ale i akazvajecca ŭ aŭtasałonach maskoŭskich i picierskich dyleraŭ», — zapeŭnivaje surazmoŭca. 

Novyja aŭto ź Jeŭropy, jakija pradajuć fizičnyja asoby, možna adšukać i na papularnych biełaruskich sajtach. 

Niekatoryja pradaŭcy adrazu paznačajuć, što hatovy dastavić mašynu ŭ RF, a taksama dapamahčy z rehistracyjaj na terytoryi Rasii.

U hetaj spravie važny niuans — nivodzin dyler u ES ciapier nie pradaść aŭto naŭprost u Biełaruś ci Rasiju, tym bolš z mahčymaściu kupić jaho pa canie nieta (biez PDV).

Z-za hetaha biełaruskim aŭtabiznesmienam davodzicca prakručvać hetyja mašyny praź jeŭrapiejskija firmy-prakładki — tyja spačatku nabyvajuć novy aŭtamabil u dylera na svaju firmu, a ŭžo potym pierapradajuć jaho na ekspart.

Deficyt ilhotnikaŭ i pieraprodaž davieranaściaŭ

Sa značnym pavieličeńniem popytu na novyja i patrymanyja aŭto z boku rasijan u Biełarusi ŭžo adčuvajecca niedachop ilhotnikaŭ, na jakich možna zarehistravać aŭto biez asablivaj ryzyki dla abodvuch bakoŭ, adznačaje surazmoŭca. 

«Dla taho kab biez pryhod u budučyni pryvieźci darahija, a tym bolš novyja aŭtamabili, patrebnyja zamožnyja lhotniki, čyje aficyjnyja zarobki dazvalajuć im nabyć mašyny za 50-100 tysiač jeŭra. Takija ludzi jość, ale ich nie tak šmat. Tamu ciapier niekatoryja aŭtabiznesmieny iduć na padman ilhotnika.

Niaredka na słovach jany kažuć, što treba budzie razmytnić aŭtamabil koštam 10-15 tysiač jeŭra, a na spravie pryvoziać pa davieranaści novy aŭtamabil za 50-100 tysiač. U vyniku taki šery imparcior zarobić dziesiatki tysiač dalaraŭ, a davierlivy lhotnik potym budzie mieć prablemy z padatkovaj», — adznačaje surazmoŭca.

Pa jahonych słovach, pieraprodaž davieranaściaŭ ad ilhotnikaŭ — asobny vid biznesu. Zvyčajna lhotnikaŭ šukajuć u admysłovych čatach u telehram ci supołkach u VK.

Niekatoryja handlary lhotnaj razmytnioŭkaj navat nie prychoŭvajuć taho fakta, što źjaŭlajucca pasiarednikami. Hanaracca vialikaj kolkaściu ŭdałych ździełak i akcentujuć uvahu na tym, što lhotnikaŭ u ich stolki, što niama kudy padzieć.

Pa harantyju adpraŭlajuć u Vilniu abo Varšavu

Ale sankcyi dadali prablem nie tolki z pastaŭkami novych aŭto. Jość jašče pytańnie harantyjnych abaviazkaŭ, jakija biełaruskija pradaŭcy čaściakom nie ŭ siłach vykanać. I heta nie zaležyć ad taho, nabudziecie vy novy aŭtamabil u aficyjnaha dylera ci fizičnaj asoby, jakaja impartavała jaho ź ES. Bo ŭ bolšaści vypadkaŭ aŭtavytvorcy dajuć suśvietnuju harantyju.

Prablemy z vykanańniem harantyjnych abaviazkaŭ uźnikli praz zabaronu impartu ŭ Biełaruś i RF tavaraŭ padvojnaha pryznačeńnia, u śpis jakich papadaje šerah aŭtamabilnych zapčastak.

Jak patłumačyli pradstaŭniki dyleraŭ, biez prablem u Biełarusi možna raźličvać tolki na płanavaje techabsłuhoŭvańnie ci vyrašeńnie inšych drobnych prablem, nie źviazanych z elektronikaj. Pad sankcyi trapili nie tolki niejkija błoki, a navat elemienty aśviatleńnia i niekatoryja inšyja detali kuzava. 

U pryvatnaj razmovie pradstaŭniki dyleraŭ pryznajucca, što praz sankcyi jany faktyčna zhubili mahčymaść vykonvać harantyjnyja abaviazki. Heta tyčycca ŭsich aŭto, što znachodziacca na harantyi, jakaja zvyčajna składaje 2-3 hady. 

Ludziam, jakija sutyknulisia z prablemami pry absłuhoŭvańni ci harantyjnym ramoncie aŭto, biełaruskija dylery prapanujuć jechać u Vilniu ci Varšavu. Pryčym vyrašać usie prablemy ŭłaśnikam harantyjnych aŭto daviadziecca samastojna. Biełaruskija dylery nie akazvajuć dapamohu ŭ supracy sa svaimi zamiežnymi kalehami, tamu ŭsie vydatki i kłopaty — na ŭłaśniku mašyny, niezaležna ad taho, nabyŭ jon jaje ŭ aficyjnaha dylera ŭ Minsku ci z ruk u šeraha imparciora.

Клас
11
Панылы сорам
16
Ха-ха
16
Ого
6
Сумна
11
Абуральна
9