Navuka i technałohii22

Navukoŭcy: Myšy dapamohuć čałaviectvu zmahacca z fejkami

Amierykanskija navukoŭcy vyśvietlili, što myšy zdolnyja efiektyŭna adroźnivać naturalny hołas ad stvoranaha z dapamohaj štučnaha intelektu, paviedamlaje The Wall Street Journal. Takoje adkryćcio moža dapamahčy ŭ baraćbie z «hłybokimi fejkami», kali źmianieńnie huku na aryhinalnych videazapisach moža spravakavać skandał abo ŭzbrojeny kanflikt.

Prykład «hłybokaha fejka». Barak Abama — niesapraŭdny.

Daśledavańnie pakazała, što žyvioły zdolnyja adroźnivać elemienty naturalnaha maŭleńnia. Takija vyniki mohuć paŭpłyvać na toje, jak technałahičnyja kampanii buduć vybudoŭvajuć sistemy dla raspaznańnia apracavanych na kampjutary hałasoŭ, stvoranych sistemami štučnaha intelektu.

Va ŭsim śviecie zaniepakojenyja rostam kolkaści deep fake (hłybokich fejkaŭ), kali adbirajucca sotni fatahrafij i hałasavych zapisaŭ, a štučny intelekt ich źmianiaje. Heta robicca dla taho, kab prypisać ludziam słovy, jakich jany nie kazali, abo dziejańni, jakich nie ździajśniali. Aściarohi vyklikanyja tym, što hetyja technałohii mohuć vykarystoŭvacca dla ŭpłyvu na vybary, ździajśnieńnia kibieratak na kampanii, kali machlar vydaje siabie za kiraŭnikoŭ vyšejšaha źviana, abo na pryvatnych asob.

Pryłady, jakija stvarajuć fejki, mohuć padmanuć čałaviečaje vucha hukami, jakija nahadvajuć tyja, jakija ŭtvaraje čałaviek, choć jany stvorany inšym sposabam. Takija fejki mohuć pryvodzić da katastrofy: destabilizavać hłabalnyja finansavyja rynki abo spravakavać hramadzianski abo vajenny kanflikt.

Dla raspracoŭki bolš bytavoha ałharytmu vyjaŭleńnia «hłybokaha fejka» nieabchodna pryciahnuć fanietyku i niejrabijałohiju, jakija pakazvajuć, jak pavinien hučać huk i jak jaho analizuje i apracoŭvaje mozh čałavieka.

Padčas dośledaŭ daśledčyki treniravali myšej adroźnivać faniemy, naprykład, huki, jakija asacyjujucca ź litarami P, B i T. Dakazana, što faniemy, jakich u anhlijskaj movie bolš za 40, źjaŭlajucca adnym z samych ciažkich aśpiektaŭ dla simulacyi, tamu rannija viersii «hłybokich fejkaŭ» časta hučali nienaturalna. Sistema słychu myšej padobnaja na słych ludziej svajoj zdolnaściu paznavać składanyja kambinacyi hukaŭ, i, pa zdahadcy navukoŭcaŭ, heta možna vykarystoŭvać dla vyznačeńnia sintezavanaha hołasa.

U chodzie ekśpierymientu myšej treniravali biehčy ŭ adno ci inšaje miesca ŭ zaležnaści ad pačutaha huku i ŭznaharodžvali, kali jany prymali pravilnaje rašeńnie. Z časam žyvioły navučylisia adroźnivać čałaviečy i kampjutarny hołas u 75% vypadkaŭ.

Kamientary2

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →