Zdaroŭje11

MARH aštrafavaŭ dva bujnyja pryvatnyja miedcentry

Miedcentr «Ekamiedservis» i sietka łabaratoryj «Invitra» byli pakaranyja za parušeńnie zakona ab cenaŭtvareńni.

Ministerstva antymanapolnaha rehulavańnia i handlu ŭstanaviła, što miedcentry parušyli praviły vyznačeńnia taryfaŭ na UHD. Ekanamičny sud Minska pryniaŭ arhumienty MARH i aštrafavaŭ słužbovych asob i ŭstanovy.

Miedcentry, na dumku viedamstva, parušyli pałažeńni instrukcyi ab paradku vyznačeńnia i prymianieńnia taryfaŭ na płatnyja miedycynskija pasłuhi, zaćvierdžanaj Ministerstvam achovy zdaroŭja 3 lutaha 2015 hoda. U dakumiencie havorycca, što «taryfy na kompleksy pasłuh pa pramianiovaj i ultrahukavoj dyjahnostycy farmujucca šlacham padsumoŭvańnia taryfaŭ na pasłuhi, uklučanyja ŭ kompleks, z užyvańniem kaeficyjenta zhodna z dadatkam».

Pastanovu suda centry abskardžvać nie stali. U MARH nahadali, što za takija parušeńni mahčymy štraf da 40 bazavych vieličyń (1600 rubloŭ).

Kamientary1

  • Častnyj miedik
    25.05.2024
    Siebia oštrafujtie, upyri

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →