Śviet4646

Ruski narodny sabor na čale z patryjarcham Kiryłam abviaściŭ vajnu z Ukrainaj «śviaščennaj»

Udzielniki tak zvanaha «Suśvietnaha ruskaha narodnaha saboru» pad staršynstvam patryjarcha Kiryła pryniali «nakaz», u jakim apisali rasijskaje ŭvarvańnie va Ukrainu jak «śviaščennuju vajnu». Uzhadali i Biełaruś. Dakumient apublikavany na aficyjnym sajcie Maskoŭskaj Patryjarchii.

Udzielniki Ruskaha narodnaha sabora. Fota: vrns.ru

Sabor, jaki 27 sakavika prachodziŭ u maskoŭskim chramie Chrysta Zbaviciela, nazvaŭ «śpiecyjalnuju vajennuju apieracyju» (jak rasijskija ŭłady nazyvajuć vajnu va Ukrainie) «novym etapam nacyjanalna-vyzvalenčaj baraćby ruskaha naroda suprać złačynnaha kijeŭskaha režymu i kalektyŭnaha Zachadu, jaki staić za im». 

«Z duchoŭna-maralnaha punktu hledžańnia śpiecyjalnaja vajennaja apieracyja źjaŭlajecca śviaščennaj vajnoj, u jakoj Rasija i jaje narod, abaraniajučy adzinuju duchoŭnuju prastoru Śviatoj Rusi, vykonvajuć misiju «ŭtrymlivajučaha», što abaraniaje śviet ad nacisku hłabalizmu i pieramohi Zachadu, jaki ŭpaŭ u satanizm», — havorycca ŭ vynikovym dakumiencie, jaki nazyvajecca «nakaz».

U im taksama skazana, što «paśla zaviaršeńnia SVA ŭsia terytoryja sučasnaj Ukrainy pavinna ŭvajści ŭ zonu vyklučnaha ŭpłyvu Rasii».

«Mahčymaść isnavańnia na dadzienaj terytoryi rusafobskaha, varožaha Rasii i jaje narodu palityčnaha režymu, a roŭna palityčnaha režymu, kiravanaha z varožaha Rasii źniešniaha centra, pavinna być całkam vyklučana». 

Takim čynam, pryniaty źjezdam dakumient faktyčna zaklikaŭ da poŭnaha źniščeńnia Ukrainy jak suvierennaj krainy. 

«Miežy ruskaha śvietu jak duchoŭnaha i kulturna-cyvilizacyjnaha fienomienu istotna šyrejšyja za dziaržaŭnyja miežy jak ciapierašniaj Rasijskaj Fiederacyi, tak i vialikaj histaryčnaj Rasii», — nie abmiažoŭvajučy siabie miežami, piša pravasłaŭny źjezd. 

U vynikovym dakumiencie ŭzhadali nie tolki ŭkraincaŭ, ale i biełarusaŭ, uźjadnańnie ź jakimi ruskija pravasłaŭnyja abviaścili pryjarytetam. 

«Uźjadnańnie ruskaha naroda pavinna stać adnoj z pryjarytetnych zadač źniešniaj palityki Rasii. Rasii varta viarnucca da isnujučaj bolš za try stahodździ daktrynie tryadzinstva ruskaha naroda, zhodna ź jakoj ruski narod składajecca ź vialikarosaŭ, małarosaŭ i biełarusaŭ, jakija źjaŭlajucca halinami (subetnasami) adnaho naroda, a paniaćcie «ruski» achoplivaje ŭsich uschodnich słavian — naščadkaŭ histaryčnaj Rusi», — zajaŭlajuć udzielniki narady.

Čytajcie taksama:

Kiraŭnik Katalickaha kaścioła ŭ Biełarusi ŭ malitvie zhadaŭ śviataroŭ, jakija znachodziacca ŭ źniavoleńni i jakija vymušanyja byli emihravać

U Minsku zatrymali historyka carkvy Illu Višnieŭskaha

Aštrafavali za «ekstremizm» pravasłaŭnaha śviatara z Hrodna

Zatrymali chryścijanskaha prapaviednika Sierhija Mieljanca

Kamientary46

 • Čarkaškvarka
  28.03.2024
  Šta? Biełarusy nie chadzicie u BPC - RPC heta zdadziejuhi.
 • Piarun
  28.03.2024
  [Red. vydalena]
 • Vaŭkałak
  28.03.2024
  [Red. vydalena]

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena2

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Usie naviny →
Usie naviny

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena2

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Hałoŭnaje
Usie naviny →