Hramadstva4747

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? Analiz apytańniaŭ daje cikavuju karcinu

U novym analityčnym dakumiencie, jaki padrychtavaŭ kiraŭnik biełaruskaha prajekta Chatham House Ryhor Astapienia, raskazvajecca, ci chočuć biełarusy «mocnaj ruki lidara», kolki vystupaje za biełaruskuju movu jak adzinuju dziaržaŭnuju i nakolki blizkaja bolšaści prahrama apazicyi.

Jak piša Ryhor Astapienia, meta padrychtavanaha im razam z kalehami analityčnaha materyjału — pakazać vobraz Biełarusi, jaki źjaŭlajecca najbolš pažadanym siarod zvyčajnych žycharoŭ.

Asnovaj dla jaho pasłužyli danyja apytańniaŭ hramadskaj dumki za niekalki apošnich hadoŭ (pieradusim tych, što ładzić Chatham House) i 20 hłybinnych intervju, praviedzienych anłajn u studzieni-lutym 2024 hoda.

Palityčnaje kiravańnie i «mocnaja ruka»

Astapienia adznačaje, što na fonie vajny hramadski davier da režymu Łukašenki krychu ŭzros, ale prapanavanaja im Biełaruś nie adlustroŭvaje čakańniaŭ biełarusaŭ. Jany chočuć pačućcia abaronienaści ad tych, chto maje ŭładu na roznych uzroŭniach. Tak, kožny druhi apytany ličyć, što prosty čałaviek u Biełarusi nie abaronieny ad samavolstva ŭładaŭ.

Ci nieabchodnaja krainie «mocnaja ruka lidara, jaki adzinaasobna prymaje rašeńni»? Z hetym nie zhodny amal kožny druhi (48%). Jašče 36% zavahalisia z adkazam (treba adznačyć, što pa mnohich pytańniach vialiki pracent tych, chto abiraje punkt «składana adkazać»). A 26% apytanych ličać, što treba.

Prychilnikami demakratyi siabie nazvali bolš za pałova apytanych (53%), praciŭnikami — 23%.

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? What kind of Belarus do Belarusians want? Kakuju Biełaruś chotiat biełorusy?

Aŭtar źviartaje ŭvahu, što hłybinnyja intervju pakazali, što siarod biełarusaŭ taksama jość strach słaboj ułady, jakaja pryviadzie da zaniapadu krainy. Hety strach moža šturchać biełarusaŭ da aŭtarytaryzmu navat paśla Łukašenki.

Identyčnaść i mova

Jak adznačaje Astapienia, biełarusy nie hatovyja prymać prajekt identyčnaści, jaki im nastojliva prapanoŭvaje mejnstrym biełaruskaj apazicyi.

Da prykładu, bolš ludziej (55%) zhodnyja sa śćviardžeńniem, što «biełarusy, ruskija i ŭkraincy źjaŭlajucca častkaj tryadzinaj słavianskaj nacyi». A sa śćviardžeńniem, što «biełarusy źjaŭlajucca asobnaj nacyjaj z ułasnaj historyjaj i kulturaj», zhodny 41%.

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? What kind of Belarus do Belarusians want? Kakuju Biełaruś chotiat biełorusy?

Kožny šosty apytany (16%) ličyć, što biełaruskaja mova pavinna być adzinaj dziaržaŭnaj. A suprać hetaha vykazalisia dva čałavieki z troch (70%).

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? What kind of Belarus do Belarusians want? Kakuju Biełaruś chotiat biełorusy?

Jak adznačaje Astapienia, heta nie značyć, što biełarusy nie lubiać biełaruskuju movu ci naahuł niepatryjatyčnyja, ale jany nie bačać jaje daminujučaj movaj. Dla biełarusaŭ mova — heta chutčej častka śfiery kultury, a nie žyćciovych znosin.

Abjadnalnym čyńnikam dla biełarusaŭ źjaŭlajecca chutčej ahulny los (miesca naradžeńnia ci supolnaja historyja), čym niešta vyrazna źviazanaje z kulturaj.

Źniešniepalityčnyja aryjenciry: Rasija ci Jeŭropa?

Pa źniešniepalityčnaj aryjentacyi biełarusy padzielenyja na

try hrupy: dźvie vialikija — prarasijskaja i praniejtralnaja, i mienšaja — prazachodniaja. Nivodnaja z hetych hrup nie maje bolšaści ŭ hramadstvie, a najbolšy patencyjał dla abjadnańnia hramadskich hrup maje niejtralny varyjant padtrymki suviaziaŭ z Zachadam i Rasijaj na adnolkavym uzroŭni.

Bo dla biełarusaŭ źniešniaja palityka pavinna pieradusim słužyć intaresam ekanamičnaha rostu i biaśpieki.

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? What kind of Belarus do Belarusians want? Kakuju Biełaruś chotiat biełorusy?

Tak, z vykazvańniem ab tym, što Biełaruś pavinna mieć adnolkava dobryja adnosiny z Zachadam i Rasijaj, pahadziłasia 66%. A za siabroŭstva z Rasijaj i Ukrainaj adnačasova vykazałasia 58% apytanych.

Jakuju Biełaruś chočuć biełarusy? What kind of Belarus do Belarusians want? Kakuju Biełaruś chotiat biełorusy?

Jak adznačaje aŭtar, siarod biełarusaŭ niama značnych antyzachodnich nastrojaŭ. Za skaračeńnie suviaziaŭ i addalenaść ad krainaŭ Zachadu vykazałasia tolki 13% apytanych. A voś za praces zbližeńnia — 64%.

Čaho choča «miedyjanny biełarus»

Kali ŭjaŭlać miedyjannaha biełarusa, to jon chacieŭ by bolšaj demakratyčnaści palityčnaj sistemy, a taksama bolšaha raźvićcia pryvatnaha siektara ekanomiki. Pry hetym, jak piša Astapienia, ličyć biełarusaŭ praźmiernymi libierałami nie varta.

Prajekt identyčnaści, jaki paŭstaŭ u Biełarusi, pa sutnaści zadavalniaje bolšaść biełarusaŭ. U źniešniaj palitycy biełarusy chočuć dobrych stasunkaŭ z Zachadam i Rasijaj. A hetaha ni Łukašenka, ni demakratyčny ruch nie ŭ stanie dać.

Miedyjanny biełarus znachodzicca niedzie pamiž isnymi prajektami Biełarusi — aŭtarytarnaha režymu i demakratyčnaha ruchu.

Bolš źviestak možna adšukać na sajcie «Što dumajuć biełarusy» i ŭ spravazdačy z hłybinnych intervju, jakaja budzie apublikavana ŭ krasaviku hetaha hoda.

Čytajcie jašče:

Stała viadoma, kolki žycharoŭ krainy ličać, što Biełaruś nie pavinna być niezaležnaj dziaržavaj

Biełarusy nie chočuć ni Biełaruś Cichanoŭskaj, ni Biełaruś Łukašenki — daśledavańnie Astapieni

Nakolki biełarusy padtrymlivajuć Rasiju ŭ vajnie z Ukrainaj — śviežaje apytańnie

Novaje daśledavańnie pakazała, što bolšaść biełaruskaj moładzi vystupaje abo za niejtralitet, abo za ŭstupleńnie ŭ NATA 

Kamientary47

 • zapuskajcie haz u kamieru, dziviciesia vynikam
  26.03.2024
  Apytańni ŭ kancłahiery robić abo viertuchaj, abo var`iat.
 • Smatraščy
  26.03.2024
  Koročie movu na chleb nie namažieš i v stakanie ona nie bulkajet, takoj siebie priviet Paźniaku i pročim nacionalistam.
 • Kastuś
  26.03.2024
  karoč, hłubinnyj biełarus za vsie chorošieje protiv vsieho płochoho, za chorošije otnošienija so vsiemi, a samoje hłavnoje, čtob radi vsieho etoho nie nado było vstavať s divana

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →