Hramadstva

Ryhor Kastusioŭ u PKT napisaŭ paemu, pryśviečanuju siabram

Były kandydat u prezidenty treci hod u viaźnicy, ale nie straciŭ badzioraha nastroju.

Ryhor Kastusioŭ u sudzie. Fota: BiełTA

Palitviazień, były staršynia BNF Ryhor Kastusioŭ druhi miesiac znachodzicca ŭ pamiaškańni kamiernaha typu, tamu pazbaŭleny telefanavańniaŭ rodnym. Ale napiaredadni Novaha hoda ad jaho pryjšoŭ list ź vieršami i vinšavańniami. Pra źmiest lista Svabodzie raskazaŭ ziać palityka Źmicier Antončyk, jaki ź siamjoj žyvie ŭ Polščy.

«Spadar Ryhor prysłaŭ cełuju paemu. Tam 40 słupkoŭ pa 4 radki, pryśviečanyja jahonym najlepšym siabram. Z navahodnimi vinšavańniami. Napisaŭ, što heta jašče pałova», — padzialiŭsia svajak Kastusiova.

Padčas źniavoleńnia ŭ Kastusiova vyjavili ankałahičnaje zachvorvańnie, uletku jamu rabili čarhovaje daśledavańnie, ale vyniku tak i nie paviedamili. Pavodle Źmitra Antončyka, jahony cieść nieachvotna zakranaje ŭ listach temu lačeńnia.

«Napisaŭ tolki, što abiacajuć zrabić analiz kryvi, ale kali heta budzie, nie paviedamiŭ. Pra samaadčuvańnie piša, što narmalnaje, na ŭmovy nie skardzicca. Ton lista, jak zaŭsiody, badziory», — raskazaŭ surazmoŭca.

  • Kandydata ŭ prezidenty na vybarach 2010 hoda, byłoha staršyniu partyi BNF Ryhora Kastusiova ŭ 2022 hodzie asudzili na 10 hadoŭ źniavoleńnia praz abvinavačańnie ŭ zmovie z metaj zachopu ŭłady.
  • Praz try miesiacy Ryhoru Kastusiovu spoŭnicca 67 hadoŭ.
  • Pakarańnie palityk adbyvaje ŭ kałonii «Voŭčyja nory» pad Ivacevičami.
  • U listapadzie minułaha hoda Ryhora Kastusiova jak parušalnika režymu źmiaścili na paŭhoda ŭ pamiaškańnie kamiernaha typu z bolš žorstkimi, čym u atradzie kałonii, umovami ŭtrymańnia.

Kamientary

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ5

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ5

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →