Ekanomika22

Biełarus 12 hadoŭ zachoŭvaje źbieražeńni ŭ zołacie. Kolki jon zarabiŭ?

U 2011 hodzie Vital kupiŭ u banku załaty źlitak. Tady jon vyrašyŭ prosta zachavać hrošy, pra zarobak asabliva nie dumaŭ. Prajšło bolš za 12 hadoŭ, źlitak zastaŭsia. Onliner pahladzieŭ, ci atrymałasia pamnožyć źbieražeńni.

U pačatku śniežnia ceny na zołata dasiahnuli rekordu, praŭda, jany doŭha nie ŭtrymalisia na piku i pajšli ŭniz. Ale paśpieli źviarnuć na siabie ŭvahu tych, chto šukaje roznyja sposaby źbieražeńnia finansaŭ.

Vital pracuje ŭ IT, ideja kupić źlitak zjaviłasia ŭ jaho ŭ 2011 hodzie.

— Nakolki ja pamiataju, tady ŭ 2011 hodzie viasnoj užo majačyła devalvacyja i treba było dumać, kudy dzieć rubli. Zachoŭvać usio ŭ dalarach nie vielmi chaciełasia, tamu pačaŭ razhladać inšyja varyjanty inviestycyj i natknuŭsia na bankaŭskija źlitki.

Vybar byŭ pamiž srebram i zołatam, ale raźbiežka pamiž cenami prodažu i pakupki bankam srebra była vielmi vialikaj, tamu vyrašyŭ kupić zołata.

Tak 1 krasavika ajcišnik staŭ uładalnikam 50-hramovaha załatoha źlitka. Jon kaštavaŭ u «Biełarusbanku» roŭna 8 miljonaŭ rubloŭ (heta jašče niedenaminavanyja hrošy).

— Uviesnu 2011 hoda było zrazumieła, što praź miesiac-dva hetyja 8 młn stanuć jašče tańniejšymi. Suma nie skazaŭ by, što była vialikaja, ale i nie maleńkaja. U toj čas pakupnickaja zdolnaść dalara była značna vyšejšaj, čym zaraz.

Vital pryznajecca, što kupiŭ hety źlitak «prosta kab hrošy zachavać, ab pamnažeńni navat nie zadumvaŭsia». Pradavać pakul nie nadta chočacca.

— I chaciełasia b spadziavacca, što nie daviadziecca ŭ ahladnaj budučyni, užo lepš niachaj budzie jak suvienir. Mienavita dla inviestycyj treba apieravać sumami ŭ dziasiatki razoŭ bolšymi, kab u budučyni prybytku ad prodažu załatych źlitkaŭ chapiła na niabiednuju staraść.

A kali pieravieści ŭ dalary?

Valuta — nie adziny sposab nazapašvańniaŭ, ale zrazumiełaja dla biełarusaŭ sistema. Takim čynam, ličym, jak 8 młn rubloŭ pražyli b 12 hadoŭ u zołacie, dalarach i jeŭra.

Budziem aryjentavacca na kursy Nacbanka. Na 1 krasavika 2011 hoda rehulatar ustanaviŭ kurs na ŭzroŭni 3045 rubla (pamiatajem, heta ŭsio jašče da denaminacyi). Vychodzić, što na 8 miljonaŭ rubloŭ možna było ŭ teoryi kupić prykładna 2672 dalary.

Kali b jon vyrašyŭ pradać źlitak zaraz u tym ža banku, to atrymaŭ by 10 600 rubloŭ. A pieravod u dalary hetaj sumy daŭ by $3357 (ličby aryjentyrovačnyja, tamu što kamiercyjnyja banki ŭstanaŭlivajuć svaje kursy). 

Vychodzić, za ŭvieś hety čas da źbieražeńniaŭ u zołacie dadałosia $685 (ale treba ŭličvać inflacyju).

Pahladzim, što ź jeŭra. 1 krasavika 2011 hoda košt załatoha źlitka možna było pieratvaryć u 1852 jeŭra pa kursie 4318,42 rubla. Kali pradać źlitak zaraz i pieravieści ŭ jeŭrapiejskuju valutu, atrymajecca 3081 jeŭra. Roźnica — 1229 jeŭra. 

Kali b Vital kupiŭ u 2011 hodzie zamiest źlitka 2672 dalary abo 1852 jeŭra i zachoŭvaŭ by ich da hetaha času, paśla pachodu ŭ abmieńnik atrymałasia b 8436 rubloŭ ci 6369 rubloŭ adpaviedna. Jak bačym, u zołacie dachodnaść na hetym adrezku skłałasia vyšejšaj. 

«Heta zachavańnie hrošaj, a nie prymnažeńnie»

Kali vy taksama razvažajecie nad inviestycyjami ŭ zołata, varta pamiatać, što heta instrumient zachavańnia kapitału, a nie jaho pamnažeńnia. Na toj momant, 12 hadoŭ tamu, z mahčymych varyjantaŭ zachavańnia kapitału było pryniataje lepšaje rašeńnie, ličyć finansavy kansultant Alena Maksimovič. 

— U artykule jość raźliki «a kali b jon kupiŭ dalary» — i jany viernyja, akramia adnaho niuansu: u krasaviku 2011 hoda było nierealna kupić dalary ŭ banku, ludzi zajmali čarhu z samaj ranicy i «dziažuryli» ŭvieś dzień, kali chtości pryniasie ich na prodaž. 

Za 12 hadoŭ układzieny kapitał vyras prykładna na tracinu, što składaje kala 3% hadavych.

— Heta i jość siaredniaja inflacyja dalara za apošnija 12 hadoŭ, što dakazvaje toje, što zołata zjaŭlajecca instrumientam zachavańnia kapitału. U kryzisy košt zołata raście, u pieryjady rostu kali nie źnižajecca, to staić na adnym uzroŭni. 

Adnak dla piensijnych nazapašvańniaŭ dadzieny instrumient układańnia nie padychodzić, bo maje ŭłaścivaść «zakančvacca», tłumačyć ekśpiert. 

— Čałaviek nie viedaje, kolki jamu treba pražyć, tamu i dakładnuju sumu kapitału, jakoha b było dastatkova dla kamfortnaha žyćcia na piensii, praličyć niemahčyma. Ale možna praličyć sumu kapitału, jaki prynosiŭ by štohadovy dachod zaŭsiody.

Kamientary2

 • Kiek
  17.12.2023
  Niekalki manipulatyŭny artykuł. Zołata niadaŭna abnaviła maksimum. Kali vy voźmiecie košt zołata 3 miesiacy tamu, to dadatak užo budzie nie 30%, a 20%.
  Vy skažacie, što nielha prosta ŭziać randomnuju datu. Ok, voźmiem canu zołata hod tamu - 1883$, rost 20.7%. Uvohule za 12 hadoŭ rost 30%, za 11 hadoŭ - rost 20.7%.
  Vidavočna, što artykuł vyjšaŭ u vielmi dobry čas dla pakupnika zołata
 • Vojti vojti
  17.12.2023
  Kupił by bitkoin był by milliardierom, on tohda po dołłaru stoił .

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →