Ekanomika22

Łukašenka aktyŭna prasoŭvaje Biełaruś na afrykanskim kantyniencie. Ale ci zacikaŭlena Afryka ŭ Biełarusi? Tłumačyć ekanamist

Na Suśvietnym samicie pa baraćbie sa źmianieńniem klimatu, što prachodziŭ u Dubai, Alaksandr Łukašenka asablivuju ŭvahu nadavaŭ nie klimatyčnym pytańniam, a razmovam z kiraŭnikami afrykanskich krain. Ale ličby ekspartu pakazvajuć cikavuju karcinu.

Fota: skrynšot ź videa

Zamiest rostu nazirajecca źnižeńnie

Ekśpiert BEROC Anastasija Łuzhina adznačaje, što ahułam afrykanski kantynient ličycca pierśpiektyŭnym napramkam.

«Afryka — heta vialiki rehijon, jaki aktyŭna raście. Tam pražyvaje kala 1,4 miljarda čałaviek. Heta rynak, jaki zdolny šmat čaho spažyć. Tamu ŭ Biełarusi nie prychoŭvajuć, što razhladajuć afrykanski kantynient jak adzin ź pierśpiektyŭnych napramkaŭ dla prasoŭvańnia svaich tavaraŭ», — kaža Łuzhina.

Pry hetym ekanamist źviartaje ŭvahu na toj fakt, što nijakich pośpiechaŭ u hetym kirunku pakul nie dasiahnuta, a zamiest rostu naadvarot nazirajecca źnižeńnie.

Pik ekspartu ŭ krainy Afryki byŭ dasiahnuty ŭ dakavidnym 2019 hodzie, kali biełaruski ekspart pieravysiŭ 400 miljonaŭ dalaraŭ.

«Pa vynikach minułaha hoda hety pakazčyk byŭ u rajonie 200 miljonaŭ dalaraŭ, što zusim mała dla Biełarusi», — adznačaje ekśpiert.

Značnaje padzieńnie ekspartu ŭ krainy Afryki šmat u čym abumoŭlena tym, što adnym z klučavych tavaraŭ u hety rehijon byli kalijnyja ŭhnajeńni. Niekatoryja krainy kantynienta zabiaśpiečvalisia pieravažna biełaruskaj pradukcyjaj.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

«Pastaŭki kalijnych uhnajeńniaŭ ažyćciaŭlalisia praź Litvu, a litoŭski port ciapier zakryty dla biełaruskaha kaliju. Akramia taho, da łahistyčnych ciažkaściaŭ dadajucca prablemy z raźlikami.

Aproč kaliju havorycca pra pastaŭki charčavańnia, abstalavańnia i mašyn. Ale kožnaja z hetych halin sutykajecca z prablemami. U pieršuju čarhu z łahistyčnymi.

Pa-pieršaje, my znachodzimsia vielmi daloka, a što tyčycca abstalavańnia i mašyn, to akramia pytańniaŭ z pastaŭkami, uźnikajuć pytańni, źviazanyja ź niedachopam śpiecyjalistaŭ, jakija buduć umieć karystacca hetym abstalavańniem, taksama treba raźvivać servisnaje absłuhoŭvańnie», — kaža Łuzhina.

Ci zacikaŭleny krainy Afryki ŭ Biełarusi?

Ekanamist miarkuje, što ścipłyja pakazčyki ŭ pracy z kantynientam mohuć być abumoŭlenyja ŭ tym liku tym, što sami krainy Afryki nie mocna zacikaŭlenyja ŭ supracoŭnictvie ź Biełaruśsiu.

Łuzhina adznačaje, što admova prezidenta Zimbabve naviedać Biełaruś hetaj zimoj moža być adnym ź sihnałaŭ, jakija pakazvajuć na heta.

Emiersan Mnanhahva i Alaksandr Łukašenka. Fota: skrynšot ź videa

«Biełaruś nie źjaŭlajecca dla ich pryjarytetam. U raźvićci adnosin z afrykanskimi dziaržavami zacikaŭleny Kitaj, Rasija. Afrycy bolš vyhadna naładžvać supracoŭnictva ź imi, a nie ź Biełaruśsiu, jakaja nie tolki znachodzicca vielmi daloka, ale i nie maje vychadu da mora i moža mała čaho prapanavać».

Na dumku ekśpierta, sam fakt, što Łukašenka asabista syšoŭ u «pramyja prodažy», śviedčyć pra toje, što spravy iduć nie vielmi.

«Dla našaha ŭrada skłałasia vielmi składanaja situacyja dla prasoŭvańnia našych tavaraŭ. Tamu Łukašenka skarystaŭsia mahčymaściu sustrecca z kiraŭnikami krain Afryki, i ŭžo na svaim uzroŭni asabista padklučyŭsia da pytańniaŭ prasoŭvańnia Biełarusi na afrykanskim kantyniencie», — ličyć Łuzhina.

Kali Biełarusi ŭdasca dasiahnuć zapłanavanych vynikaŭ pa naroščvańni ekspartu ŭ krainy Afryki ŭ 2,5 raza, to heta ŭsio roŭna mała, ličyć jana.

«Navat kali atrymajecca naraścić abjom ekspartu da miljarda dalaraŭ u hod, to heta ŭsio roŭna nielha nazvać vialikim pośpiecham, bo havorka idzie pra ŭvieś afrykanski kantynient ź jaho vielizarnym rynkam», — adznačaje Łuzhina.

Dla paraŭnańnia, biełaruski ekspart u Łatviju ź jaje nasielnictvam blizu 1,9 miljona čałaviek letaś skłaŭ kala 300 miljonaŭ dalaraŭ, što pryblizna ŭ paŭtara raza bolš, čym ekspart va ŭsie krainy Afryki razam uziatyja.

Čytajcie taksama:

«Prapanujem 2000-2500 rubloŭ na ruki — zakryć vakansii niama kim». Biznes nie moža znajści rabotnikaŭ

Suśvietnyja ceny na kalijnyja ŭhnajeńni viarnulisia na pieradvajenny ŭzrovień. Što heta aznačaje dla Biełarusi

Kamientary2

  • Ahavoračka
    04.12.2023
    Łuzhina, dla vašaha ŭrada? Vy na ich pracujecie? I kolki płaciać?
  • Janka
    04.12.2023
    Kali patrebna niešta tannaje - jość Kitaj, da i jakaśćiu tam mahčyma istotna pahulacca za adnosna nievialikaje pavyšeńnie koštu. Kali inviestycyjnych mahčymaściaŭ bolš - kuplajecca vysokatechnałahičnaja zachodniaja pradukcyja. Biełaruskaja pradukcyja pa koštu i jakaści - prynamsi nia lepiej za Kitaj, a biez zachodniaj kamplektacyi - nie daciahvaje navat da kitajskaj pa technałahičnamu ŭzroŭniu. Zastajecca tolki žorstki dempinh u spałučeńni z mafijozna-karupcyjnymi schiemami, bo žyvych hrošaŭ u bolšaści afrykanskich dyktataraŭ inakš čym na svaju raskošu i zarobki štykam niama.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →