Druhaja chvala

Dyjapazon prapanoŭ ciapier vielizarny — na luby hust. Sioletni zaharadny siezon (havorka ab ździełkach kupli-prodažu), jak zvyčajna, pačaŭsia rańniaj viasnoj. Pa danych kadastravaha ahienctva, z pačatku hoda novych uładalnikaŭ znajšli bolš za paŭtysiačy letnich domikaŭ u Minskaj vobłaści (biez uliku varyjantaŭ u vioskach), a pieršyja abjekty byli pradadzienyja jašče ŭ pačatku studzienia.

Rasstanoŭka «dačnych sił» surjozna źmianiłasia try hady tamu, — raspaviadajuć śpiecyjalisty rynku nieruchomaści. — Kali raniej nievialikija abjekty ŭ sadavodčych tavarystvach i vioskach nabyvali tolki sapraŭdnyja prychilniki takoha rodu adpačynku, jakija lubili dahladać ziamlu, zajmacca ramontam damoŭ, źbirać vosieńniu ŭradžaj, to paśla epidemii kavidu šerahi prychilnikaŭ leciščaŭ papoŭnili biełarusy, jakija zvyčajna źjazdžali na vychadnyja i ŭ adpačynak za miažu.

Taksama dośvied addalenaj pracy, niedastupny bolšaści raniej, pakazaŭ, što pracavać možna ź luboj łakacyi. I rabić heta (prynamsi, letam) pryjemniej dzieści za horadam, čym u čatyroch ścienach kvatery. Adsiul i cikavaść da leciščaŭ z boku tych ludziej, jakija nikoli i nie zadumvalisia ab pryvabnaści zaharadnaha žyćcia. Mienavita jany zrazumieli kaštoŭnaść takoha rodu nieruchomaści. I dadali ździełak u statystyku.

Pryčym, jak adznačajuć śpiecyjalisty, istotna rassunulisia časavyja ramki, kali pakupki rabilisia ŭ asnoŭnym da červienia, kab možna było paśpieć adhulać siezon. U hetym ža hodzie cikavaść da takich mietraŭ nie źmienšyłasia navat u vieraśni.

Možna skazać, što za apošnija hady popyt na dačy stroha siehmientavany: «aharodniki» imknucca zakryć ździełki da krasavika. A tyja, chto razhladaje zaharadnuju nieruchomaść tolki jak miesca adpačynku, praciahvajuć, nie śpiašajučysia, padbirać aptymalny varyjant na praciahu ŭsiaho siezona. I navat sa spakojnaj dušoj mohuć adkłaści kuplu da nastupnaha hoda. Tak što ciapier jakraz aktyŭničaje «druhaja chvala» — ludzi, jakija nie fakusirujucca tolki na hradkach, a prosta z dapamohaj dačy imknucca raznastaić svajo žyćcio.

Cana adšturchoŭvajecca ad łahistyki

Znajści dobruju daču — zadača ź nialohkich. I ŭsio tamu, što našy kašalki nie biazdonnyja. A tak chočacca znajści «kazku» z troch bonusaŭ: blizka, sučasna i niadoraha. Časta pažadańni pakupnikoŭ nie supadajuć ź ich mahčymaściami. Pryniaćcie taho fakta, što ty nie možaš nabyć idealnuju daču, taksama zajmaje niejki čas. I hety čas pry samastojnym pošuku niaredka raściahvajecca na hady.

Pra jakija sumy ŭ asnoŭnym idzie havorka? Zapyty ciapier vielmi roznyja. Samy biudžetny varyjant — ścipły ščytavy domik na nievialikim učastku, addalenym ad MKAD na 50-60 kiłamietraŭ.

Pryčym raźmieščany «dačny cud» budzie ŭ «murašniku»: vakoł apynucca anałahičnyja tavarystvy na sotni dzialanak, a pa lasnoj darozie treba budzie prajechać piać-siem kiłamietraŭ. Ale ž čałaviek usio adno atrymaje jadnańnie z pryrodaj. Taki varyjant možna znajści prykładna za 5 tysiač dołaraŭ pa kursie.

Na vynikovy košt zaharadnych damoŭ pa-raniejšamu ŭpłyvajuć transpartnaja dastupnaść, blizkaść abo najaŭnaść infrastruktury, addalenaść ad MKAD i napramak (samyja papularnyja ŭžo nie źmianiajucca — Maskoŭski, Łahojski, Miadzielski i Maładziečanski).

Suadnosiny «cana/iakaść» zaležać ad zapytaŭ patencyjalnych pakupnikoŭ. Chtości hatovy ŭziać nievialikuju daču tańniej i pierarabić jaje pad siabie. Kamuści treba mienš susiedziaŭ i prastorny dvor dla dziaciej abo chatnich žyvioł.

Vialikuju cikavaść tradycyjna vyklikajuć hatovyja da pražyvańnia abjekty niedaloka ad Minska. I kali vyłučać niejkuju zakanamiernaść, to pradstaŭniki rynku mohuć adznačyć niekatoraje pavieličeńnie ździełak pa kupli-prodažu sučasnych uładkavanych damoŭ u sadovych tavarystvach, prydatnych dla kruhłahadovaha pražyvańnia.

Zrešty, pavodle acenak ekśpiertaŭ, tendencyja naličvaje ŭžo bolš za dziesiać hadoŭ. Ludzi i raniej kuplali ŭčastki sa staroj dačaj, znosili, budavali vialikija damy, abstaloŭvali nieabchodnymi kamunikacyjami i bytavoj technikaj, kab žyć uvieś hod i jeździć blizka na pracu ŭ horad. Tak kampiensavałasia adsutnaść prapanoŭ z katedžnymi pasiołkami «ŭsio ŭklučana», jakija pačali źjaŭlacca tolki ŭ apošnija 5-6 hadoŭ.

Plusy i minusy

Kali razhladać całkam biudžetny varyjant, tady treba šukać adnosna nie staruju chatu (jakoj nie bolš 20 hadoŭ) u zvyčajnych vioskach. Navat samyja mocnyja damy ŭ takich nasielenych punktach (100—120 kiłamietraŭ ad stalicy) buduć pradavacca ŭ niekatorych vypadkach da 3-5 tysiač dołaraŭ. Adkryta słabieńkija budynki kaštujuć na paradak tańniej. Metavaja aŭdytoryja ŭ hetych abjektaŭ zusim roznaja, pakolki ŭ kožnaha varyjanta svaje plusy i minusy.

Dom u vioscy vybieruć ludzi, jakija lubiać prastor (učastki adnaznačna bolšyja), jakich nie razdražniaje nieabchodnaść pastajanna abkošvać vialikija płoščy i jakija, chutčej za ŭsio, chočuć vieści niejkuju haspadarku i hatovyja mirycca z tym, što vioska moža być zusim małanasielenaj, a niešmatlikija karennyja žychary — pažyłyja ludzi. Akramia hetaha, u vioskach, jak praviła, praściej iduć spravy z padvodam kamunikacyj.

Ale popyt na «niedaroblenyja» damy, jakija raźmieščanyja ŭ vioskach, usio ž taki jość. Časta takija abjekty kuplajuć pad znos: na pieršym miescy — malaŭničaja pryroda i vialiki ŭčastak. Zrešty, z-za taho, što budoŭla zajmaje čas, a vydatki na budmateryjały patrabujuć hrošaj, cikavaść da takich ździełak apošnim časam pamianšajecca.

Patencyjnyja pakupniki ŭ hetym siehmiencie ŭsio ž čakajuć abo pryhladajucca da hatovych zaharadnych chatak, jakija prydatnyja dla kruhłahadovaha pražyvańnia. Jany mohuć być raźmieščanyja jak u sadavodčych tavarystvach, tak i ŭ vioskach.

U apošnim vypadku va ŭlik biarecca, nakolki bujny nasieleny punkt, jak časta tam rasčyščajucca darohi ŭ niepahadź. Pakul niemały plus u tym, što taryfy na tuju ž elektryčnaść u hłybincy nižejšyja, niama členskich uznosaŭ za kaapieratyŭ, zvyčajna niepadalok jość krama abo pryjazdžaje aŭtałaŭka.

Za vyhody treba płacić dadatkova

Nastupny krok u dačnaj hradacyi — bolš dychtoŭny dom i bolš prastorny ŭčastak. Jak praviła, havorka idzie pra budynki, jakija možna dobra pratapić navat rańniaj viasnoj. Takija abjekty ŭ asnoŭnym kuplajuć dla baćkoŭ, jakija marać uvieś siezon pravodzić za horadam.

Da ich užo pa miery mahčymaści buduć naviedvacca dzieci-ŭnuki. Dastupnaść kram, vizity dačnaj kramy tut adyhryvajuć vialikuju rolu. Idealna, kali na ŭčastku budzie jašče i łaźnia. Dla takoha abjekta ŭ zapasie treba mieć kala 15 tysiač dołaraŭ u ekvivalencie.

Jak tolki ŭ abjavie źjaŭlajecca słova «vyhody», cana adrazu ŭźlataje. Kali jašče i ŭčastak znachodzicca ŭ 30-kiłamietrovaj zonie ad Minska, to biez 20 tysiač dołaraŭ pa kursie dom možna navat nie šukać. Pry hetym patencyjnyja pakupniki, jakija vałodajuć takoj sumaj, chočuć, kab dom byŭ błočny abo cahlany.

Kala stalicy

U apošnija miesiacy kolkaść ździełak kupli-prodažu damoŭ pad Minskam čakana skaraciłasia, a voś prapanova vyrasła. Sučasnyja chaty trochi padaraželi, a dačy trochi patańnieli.

Naprykancy leta rynak zaharadnaj nieruchomaści papoŭniŭsia novymi abjektami, kolkaść jakich za miesiac pavialičyłasia na 2,2 %. Takim čynam, ahulnaja kolkaść vystaŭlenych na prodaž abjektaŭ skłała 9,3 tysiačy, što na 13 % bolš, čym u minułym hodzie.

Praktyčna va ŭsich siehmientach prytok abjektaŭ na rynak pieravyšaŭ ich adtok. U najbolšaj miery heta zakranuła niedabudavanyja damy — ich stała bolš na 3 %. Rost prapanovy starych i sučasnych damoŭ skłaŭ 2 %, kolkaść dač stała bolšaj na 1,5 %.

U razrezie napramkaŭ prapanova pavialičyłasia va ŭsich vypadkach. Istotniej za ŭsio na Słuckim — plus 5 %. Krychu mienš (plus 3-4 %) — na Mahiloŭskim, Rakaŭskim i Miadzielskim napramkach.

Pa papiarednich danych, ahulnaja kolkaść ździełak z damami ŭ Minsku i Minskaj vobłaści ŭ apošnim miesiacy leta skłała 731, što na 13 % mienš, čym u minułym miesiacy.

U Minskim rajonie kolkaść zaklučanych ździełak za miesiac taksama źniziłasia: było nabyta 124 damy, što na 19 % mienš. U najbližejšych rajonach za miesiac kolkaść ździełak skaraciłasia na 3 % i skłała 335. Da najbližejšych adnosiacca Łahojski, Puchavicki, Smalavicki, Dziaržynski, Uździenski, Maładziečanski, Vilejski i Vałožynski rajony.

Dynamika cen była roznanakiravanaja. Rost adznačaŭsia ŭ siehmiencie ŭčastkaŭ i sučasnych damoŭ — plus 0,6 %. Tańniejšymi za miesiac stali niedabudavanyja chaty (minus 2 %) i dačy (minus 0,3 %).

Samy darahi dom, nabyty ŭ žniŭni hetaha hoda, raźmiaščajecca ŭ ahraharadku Ždanovičy. Pobač sasnovy les, Minskaje mora, vadaschovišča Drazdy i Zasłaŭskaje. Dom 1962 hoda pabudovy staić na ŭčastku 15 sotak. Abyšoŭsia jon pakupniku ŭ 450 tysiač dołaraŭ.

Pa siezonie

Na siońnia ŭžo i blizkaść pracy nie zaŭsiody maje značeńnie, mnohija bahatyja klijenty pierajšli na addaleny trafik. Ale dla ludziej moža być važnaja mahčymaść chutka dabracca da bytavoj i sacyjalnaj infrastruktury, jakoj maksimalna napoŭnieny Minsk i abłasnyja centry.

U aŭtsajdarach prodažaŭ daŭno i, padobna, nadoŭha zakansiervavanyja niedabudavanyja damy i dačy, asabliva kali ŭ ich niekalki pavierchaŭ. Ludzi pačali razumieć, što «pałacy» im nie patrebnyja i z funkcyjanalnaha, i z ekanamičnaha punktu hledžańnia.

Rynak zaharadnaj nieruchomaści maje vidavočny siezonny składnik. Jon aktyŭny, žyvy miechanizm, jaki dobra pracuje ŭ apošnija dva hady. Ceny tut užo nie padajuć. «A źmieny ŭ Kodeksie ab ziamli, jakija z 2023-ha spraścili paradak kupli ŭčastkaŭ zamiežnikami, mohuć uzmacnić popyt za košt pakupnikoŭ z Rasii», — źviartajuć uvahu ekśpierty. A dadatkovaja cikavaść hetaj aŭdytoryi, mahčyma, pryviadzie da pavyšeńnia cen užo ŭ hetym hodzie.

Hłybokaj vosieńniu i zimoj, pa słovach ekśpiertaŭ, zaharadnyja damy prapanujuć tańniej. Ale, pa-pieršaje, vybar nie taki vialiki z-za žadańnia pradaŭcoŭ prytrymać svaje abjekty da piku popytu. Pa-druhoje, nie ŭsie zahany možna ŭbačyć, naprykład, pad śnieham. Ź inšaha boku, letam nielha pravieryć zaharadnaje žyllo na pradmiet aciapleńnia, najaŭnaści vołkaści abo pramiarzańnia vady ŭ trubach. Tak što, vybirać, kali kuplać, pavinien kožny budučy ŭłaśnik samastojna.

Čytajcie taksama:

«Dla mianie asałoda być siarod hetych pradmietaŭ». Siamja pramianiała kvateru na dom u vioscy i abstaviła jaho rarytetnymi rečami

«Tut takija pryhožyja kvietniki, a nie hetyja sumnyja hazony z tujami». Leciščy ŭ starych sadovych tavarystvach majuć svaje pieravahi 

«Z čaho pačać? Pačnicie sa špaleraŭ». Jak najbolš aščadna adnavić kuplenuju viaskovuju chatu

Клас
6
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
2