Zdareńni55

MZS zapatrabavała ad Polščy tłumačeńniaŭ adnosna viertalota, jaki nibyta zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi

MZS Biełarusi zapatrabavała ad Polščy tłumačeńniaŭ i praviadzieńnia rasśledavańnia pa fakcie parušeńnia vajskovym viertalotam dziaržaŭnaj miažy. Pra heta paviedamlaje pres-słužba viedamstva.

U MZS 1 vieraśnia byŭ vyklikany časovy pavierany ŭ spravach Polščy ŭ Biełarusi Vojciech Filimanovič.

«Ad polskaha boku zapatrabavanyja adpaviednyja tłumačeńni i praviadzieńnie starannaha rasśledavańnia zdareńnia. Ab vynikach rasśledavańnia i pryčynach taho, što adbyłosia, jak heta pryniata ŭ mižnarodnych znosinach, pavinien być apavieščany biełaruski bok u prymalnyja terminy. Źviernuta ŭvaha na niedapuščalnaść parušeńnia dziaržaŭnaj miažy Respubliki Biełaruś. Vykazana nastojlivaja prośba da Varšavy pryniać miery dla vyklučeńnia takich incydentaŭ u budučyni», — havorycca ŭ paviedamleńni MZS.

Siońnia, 1 vieraśnia, Dziaržpahrankamitet Biełarusi zajaviŭ ab nibyta parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi z boku Polščy ŭ Bierastavickim rajonie. Pavodle paviedamleńnia DPK, vajskovy viertalot Mi-24 na hranična małoj vyšyni pierasiok dziaržaŭnuju miažu, zalacieŭ na hłybiniu da 1200 mietraŭ na terytoryju Biełarusi, a zatym viarnuŭsia nazad.

Kamientary5

 • Mošieńniki
  01.09.2023
  Sołhavši da kto vam povierit
 • Čarkaškvarka
  01.09.2023
  Vykusicie pucinskije saudzielniki, ci vam patrabavać niešta u kaho ta
 • mikola
  01.09.2023
  bolei tak nihai ni robjac...

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →