Sport22

«Razrucha i kryzis nijak nie źviazanyja z sankcyjami». Što nie tak ź listom Uładzimira Kanaplova da kiraŭnika suśvietnaha handboła

Staršynia Biełaruskaha fondu spartyŭnaj salidarnaści Alaksandr Apiejkin u fejsbuku prakamientavaŭ list staršyni Biełaruskaj fiederacyi handboła Uładzimira Kanaplova da staršyni Mižnarodnaj fiederacyi handboła Chasana Mustafy. Jeŭrapiejskaja handbolnaja fiederacyja hod tamu adchiliła biełaruskich i rasijskich spartoŭcaŭ ad spabornictvaŭ. Uładzimir Kanaploŭ prosić dazvolić biełaruskim handbalistam hulać choć z Azijaj i Afrykaj.

Biełaruskija handbalisty pakazvali niebłahija vyniki na čempijanatach Jeŭropy i śvietu, ale pakul na raźvićci ajčynnaha handboła pastaŭleny kryž. Fota: handball.by

«Učora staršynia Biełaruskaj fiederacyi handboła Uładzimir Kanapleŭ vydaŭ «kryk boli i adčaju» na adras Chasana Mustafy. Kali koratka, to sam list — heta encykłapiedyčny kryndž spartovych funkcyjanieraŭ epochi poźniaha łukašyzmu, tamu moža zacikavić tolki kalekcyjanieraŭ.

Ale pasprabujem razabracca pa sutnaści.

Spadar Kanaploŭ prosić prezidenta mižnarodnaj fiederacyi handboła dać mahčymaść nacyjanalnaj zbornaj spaborničać z nacyjanalnymi kamandami Azii, Afryki i Bližniaha Uschodu. U liście byŭ poŭny nabor kłasičnych prapahandysckich arhumientaŭ: pačynajučy ad «niezasłužanych sankcyj MAK» i zakančvajučy «ad hetaha pakutujuć dzieci».

Dalej Uładzimir Kanaploŭ skardzicca, što sankcyi i izalacyja viaduć da adtoku dziaciej i moładzi z handboła, ichniaha pierachodu ŭ inšyja vidy sportu, niedaboraŭ u DIUSŠ, prablemaŭ sa sponsarami i ahulnaha ekzistencyjalnaha kryzisu. Naturalna ž, u liście nie zabylisia zhadać pra «bazavyja pryncypy mižnarodnaha alimpijskaha ruchu» i «daŭnija družeskija adnosiny». 

Pry hetym spadar Kanaploŭ maje racyju: na siońnia nivodny biełaruski handbalist nie ŭdzielničaje ŭ vajnie. Ale zatoje niekalki ź ich siadziać za kratami, a šmat chto vyjechaŭ i nie moža viarnucca na radzimu praz palityku łukašyzmu, jakuju spadar Kanaploŭ addana padtrymlivaje.

Čamuści maŭčyć spadar Kanaploŭ i pra našych handbolnych siabroŭ z Ukrainy, kudy my ŭsie tak lubili pryjazdžać. Handbolnaja infrastruktura Ukrainy razburanaja, dzieci i moładź pakinuli svaje harady, adkat u raźvićci handboła nazad na dziesiacihodździ. Ci była choć adna zajava ŭ padtrymku ad BFH? Ci niejki krok salidarnaści? 

Na žal, Uładzimir Mikałajevič da siońnia nie choča zrazumieć, što: 

a) zbornuju Biełarusi adchilili ad spabornictvaŭ za saŭdzieł biełaruskaj dziaržavy ŭ vajennaj ahresii suprać Ukrainy, što parušyła statut AAN i Alimpijskuju chartyju (bo ŭvarvańnie było padčas Alimpijskich hulniaŭ u Piekinie). Siońniašnija kryteryi MAK pa dopusku da spabornictvaŭ atletaŭ ź Biełarusi i RF vyklučajuć kamandnyja vidy sportu, tamu zbornaja Biełarusi zmoža viarnucca na mižnarodnuju arenu tolki paśla skančeńnia vajny va Ukrainie ci adpaviednaha dazvołu z boku MAK. A heta, vidać, budzie niachutka.

b) razrucha i kryzis u biełaruskim handbole nijak nie źviazanyja z sankcyjami. Heta vynik pracy kiraŭnictva BFH — ni bolš, ni mienš. Siońniašni kiroŭny i trenierski piersanał biełaruskaha handboła nie ŭ stanie vyvieści hety sport na niejki surjozny ŭzrovień. Dehradacyja na kaśmičnych chutkaściach.

v) dziaciej i maładych hulcoŭ sapraŭdy škada, asabliva kali jany pačnuć razumieć, u jakuju hłybokuju jamu kiraŭniki BFH ich zahnali.

Pry hetym jość bahata miechanizmaŭ źniaćcia banu ź dziciača-junackaha handboła, ale dakładna heta robicca nie takimi prymityŭnymi listami. 

Śpiecyjalna dla kiraŭnictva BFH patłumaču realnuju situacyju ŭ spartyŭnym śviecie, kab nie žyli ŭ svaich iluzijach. Asnoŭnaje toje, što paŭnavartasnaje viartańnie na mižnarodnuju arenu budzie mahčyma tolki ŭ pieryjad paślavajennaha ŭparadkavańnia. Dla hetaha ŭsiamu biełaruskamu sportu pryjdziecca:

1. Albo pryznać akt saŭdziełu ŭ ahresii suprać Ukrainy z adpaviednaj adkaznaściu pierad Ukrainaj, albo abvieścić Biełaruś akupavanaj RF terytoryjaj z adpaviednymi patrabavańniami da RF. Pazicyja «my charošyja ludzi i my za mir» nie maje nijakaha jurydyčnaha statusu. Zamylić pytańnie nie atrymajecca. Prykinucca šłanham taksama nie atrymajecca. Jašče jość šaniec vyznačyć svoj jurydyčny status samastojna, inakš jaho vyznačać za nas.

2. Tak ci inakš pryjdziecca padpisać Antyvajennuju dekłaracyju. Hety dakumient užo ŭziali za asnovu ŭ mnohich krainach i fiederacyjach. NAK Čechii taksama ŭchvaliŭ taki padychod. Učora ŭ Jeŭrapiejskim parłamiencie adbyłasia pieršaja dyskusija pa hetaj temie, jakaja atrymała padtrymku bolšaści ŭdzielnikaŭ. Rekamiendacyi buduć nakiravany ŭ MAK i alimpijskija kamitety roznych krain. 

3. Źmianić kiraŭnictva bolšaści fiederacyj i spartyŭnych ustanoŭ, zamazanych u padtrymcy palityki łukašyzmu, jakaja pryviała da masavych palityčnych represij u Biełarusi i vajny va Ukrainie. 

4. Źmianić dziaržaŭnyja simvały, bo siońniašnija tryvała asacyjujucca z łukašyzmam, prapahandaj i vajennaj ahresijaj. Masavy hladač nikoli nie budzie padtrymlivać biełaruskija zbornyja i kłuby, jakija vystupajuć pad KZ i kapustaj. Hety ahidny himn nichto nikoli nie budzie śpiavać. Hramadstva ŭžo da hetaha nie vierniecca. 

Nu i apošniaje. Ułasna mnie vielmi škada, što takija kryvadušnyja i nieadekvatnyja listy publikujucca ŭ dzień, kali ŭ biełaruskaj turmie naśmierć zakatavali viadomaha mastaka Alesia Puškina. Heta jość vialikaja trahiedyja, a nie toje, što «biełaruski handboł pastaŭleny na miažu vyžyvańnia», — zaklučyŭ Alaksandr Apiejkin.

Kamientary2

  • Och
    12.07.2023
    Čiełoviek pierieputał pričinu so śledstvijem. Da i voobŝie, po tielevizoru bolšije ludi hovorili, čto sankcii pojdut toł ko na polzu našiej stranie. Tak čto ž słučiłoś, Konoplov nie smotrit tielevizor ? I kak tam poživajet hranatomiot, tožie intieriesnyj vopros ...
  • Šulman
    12.07.2023
    Och, hranatomiet u Kusinskoho ž. Etot dieńhi diełał.

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava14

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava14

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →