Vajna22

Vada biažyć šyrokim patokam: videa z razburanaj rasiejcami Kachoŭskaj HES

Centr stratehičnych kamunikacyj i infarmacyjnaj biaśpieki pry Minkulcie Spravdi apublikavaŭ videa z padarvanaj rasijskimi akupantami Kachoŭskaj HES.

Skrynšot videa Enierhaatama

Na videa bačna, što płacina HES całkam razburanaja. Vada ruchajecca vialikim patokam i vielmi chutka.

«U vyniku padryvu ŭzrovień vady ŭ Kachoŭskim vadaschoviščy imkliva źnižajecca, što jość dadatkovaj pahrozaj dla časova akupavanaj Zaparožskaj AES.

Vada z Kachoŭskaha vadaschovišča nieabchodnaja dla taho, kab stancyja atrymlivała padsiłkoŭvańnie dla kandensataraŭ turbin i sistem biaśpieki ZAES. Ciapier stancyjnaja sažałka-achaładžalnik napoŭnienaja: pa stanie na 8:00 ranicy ŭzrovień vady składaje 16,6 mietra, i hetaha dastatkova dla patreb stancyi».

Paviedamlajecca, što ŭ ciapierašni čas situacyja na ZAES pad kantrolem, ukrainski piersanał manitoryć usie pakazčyki.

Kamientary2

  • Adkaz
    06.06.2023
    Razburycie sataninski kreml.
  • rom
    06.06.2023
    Adkaz, ty blin akrestina razburyť nie možaš… a to kreml chočaš😁

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →