Ježa55

Try stravy na hryli

Hatavać na hryli — adno zadavalnieńnie: śviežaje pavietra, dobraja kampanija i, jak praviła, — smačny vynik. 15min.lt prapanuje try stravy na hryli, jakija hatujucca z samych prostych praduktaŭ.

Hatujučy na hryli, nie zabyvajciesia na praviły biaśpieki: staŭcie hryl u miescach, dzie jaho nie pierakulać mocnyja paryvy vietru, i naohuł, praviercie, što hryl ustojlivy i nie źbiarecca padać. Pierakanajciesia, što pobač z manhałam niama suchich kustoŭ, dreŭ i inšych abjektaŭ z suchoha dreva. Nu i, naturalna, nie pakidajcie hryl biez nahladu, nie padpuskajcie da jaho dziaciej i chatnich žyvioł.

 

Kaŭbaski z vodaram razmarynu

Grilled sausages
Fota: paesana.com

Vam spatrebicca:

 • 6 śviežych śvinych kaŭbasak (abo sasisak),
 • 6 halinak śviežaha razmarynu (jak maha bolš doŭhich i mocnych),
 • śviežazmołaty čorny pierac,
 • drobka soli,
 • 1 zubčyk časnaku, zdrobnieny.

Jak hatavać:

 1. Sa ściablin razmarynu źnimicie liście (nam patrebnyja tolki ściabliny). Vaźmicie pa adnoj kaŭbascy i akuratna pratknicie jaje ŭzdoŭž ściablinaj razmarynu.
 2. Pratknutyja kaŭbaski składzicie ŭ misku, dadajcie trochi soli, piercu i zdrobnienaha časnaku, nakryjcie misku i pakińcie marynavacca na paŭhadziny pry pakajovaj tempieratury (ale nie haračaj!).
 3. Kali hryl dobra razahrejecca, pakładzicie kaŭbaski na rašotku i hatujcie, čas ad času varočajučy, pakul jany nie padrumianiacca.
 4. Padavajcie z ulubionym harniram — bulbaj abo piure, smažanaj ci śviežaj harodninaj.

 

Smažanyja kurynyja kryłcy ź limonam i zielaninaj

Fota: Christine Pittman / thecookful.com
Fota: Christine Pittman / thecookful.com

Vam spatrebicca:

 • 12 kurynych kryłcaŭ,
 • 2 zubčyki časnaku, zdrobnienyja,
 • naciortaja cedra i vycisnuty sok 1 limona,
 • sušany čabor,
 • sušanaje arehana,
 • 1 st. ł. łyžka vadkaha miodu,
 • 4 st. ł. łyžki aliŭkavaha aleju,
 • pa vialikaj drobcy piercu i soli.

Jak hatavać:

 1. Źmiašajcie ŭsie inhredyjenty, akramia kryłcaŭ, u miscy. Potym dadajcie kurycu i vielmi dobra pieramiašajcie, kab raŭnamierna pakryć sumieśsiu.
 2. Kali hryl dobra prahrejecca, pakładzicie kryły na rašotku i hatujcie 15-20 chvilin. Pasypcie sumieśsiu ź miski.
 3. Padavajcie ź zialonaj sałataj.

 

Zapiečanyja banany z šakaładam i śviežymi viarškami

Grilled bananas
Fota: eatsmarter.com

Vam spatrebicca:

 • 4 śpiełyja banany,
 • 8-12 kavałačkaŭ šakaładu,
 • niekalki łyžak syru maskarpone abo hrečaskaha johurtu,
 • drobka karycy,
 • 1 č. ł. cukrovaj pudry.

Jak hatavać:

 1. Razrežcie kožny banan uzdoŭž, kab ahalić miakać, zatym ustaŭcie niekalki kavałačkaŭ šakaładu. Ščylna zaharnicie kožny banan u dvajny list folhi, zatym pakładzicie na razahrety hryl i hatujcie 10-15 chvilin. Možna aściarožna naciskać — vy pavinny adčuvać, što ŭnutry banan užo miakki.
 2. Pakul banany zapiakajucca, źmiašajcie maskarpone abo johurt z karycaj i cukrovaj pudraj.
 3. Ačyścicie banany ad folhi, vykładzicie na talerku razrezam uvierch i pakładzicie łyžku pryhatavanaha kremu. Usio, što vam zastałosia zrabić — atrymać asałodu ad spałučeńnia smažanaha banana, raspłaŭlenaha šakaładu i śviežych viarškoŭ.

Čytajcie jašče:

«Šampury pastupova sychodziać u minułaje». Jak pravilna vybrać miasa na šašłyk? 

Recept dla piknika na vychadnyja. Kuryny šašłyk pa-chutkamu

Kamientary5

 • Maksim Dizajnier
  06.05.2023
  Piervaja kartinka, sosiski-kołbaski obrabotannyje, v lubom vidie, hril nie hril - zaprieŝieno jesť lubomu čiełovieku pośle 40, łučšie rańšie. Vtoraja kartinka. Piatna - priznak shorievšieho žira i vysokoj koncientracii otchodov horienija, kotoryje kancierohienny. Horie povar-toropun žarił miaso na otkrytom ohnie, a nie na uhlach. A tak da, 90% kartinok šašłyka v intiernietie - takije.
 • Maksim Dizajnier
  06.05.2023
  Možiet pomazali kuricu jeŝie čiem. Mazať nado nie pri marinovkie, i kistočkoj vo vriemia hotovki bližie k koncu, ravnomierno, i ślediť za tiem, čtoby nie počiernieło. A to nie otličitie mied ot horčicy.
 • dočka Maksima Dizajniera
  06.05.2023
  Dizajnier, jaki ž vy zanuda

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby2

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby2

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →