Fota: midjourney

Fota: midjourney

2022 hod i pačatak 2023-ha možna nazvać časam sapraŭdnaha roskvitu štučnaha intelektu — amal štodnia źjaŭlajucca naviny ab stvareńni novych niejrasietak, jakija zdolny značna spraścić žyćcio čałavieka.

Takija rečy, jak, naprykład, ChatGPT i Midjourney, užo stanoviacca častkaj žyćcia mnohich ludziej. Adnak isnujuć i inšyja vartyja ŭvahi prahramy.

My vyrašyli vyvučyć mahčymaści mnohich niadaŭna stvoranych niejrasietak i skłaści śpis karysnych instrumientaŭ, jakija mohuć dapamahčy vam vyrašać peŭnyja zadačy i dasiahać met u roznych śfierach žyćcia.

Nižej śpis, padzieleny pa katehoryjach (kali spasyłki nie pracujuć, vykarystoŭvajcie VPN).

Adukacyja

Consensus — heta pošukavik, jaki pry dapamozie štučnaha intelektu imhnienna atrymlivaje infarmacyju z sotniaŭ miljonaŭ navukovych artykułaŭ pa klučavych słovach. Niejrasietka pry hetym daje karotkaje apisańnie da kožnaha vyniku pošuku. Pracuje tolki na anhlijskaj movie.

Explainpaper — heta prahrama, jakaja moža chutka, ścisła i dastupna rastłumačyć luby navukovy artykuł. Dla pačatku pracy nieabchodna pierajści pa spasyłcy i nacisnuć na «upload a paper», što dazvolić zahruzić tekstavyja fajły z vašych pryład i spraścić ich. Lepš za ŭsio pracuje z anhlijskimi artykułami, ale razumieje i ruskuju movu.

Paperpal — heta niejrasietka, jakaja dapamoža napisać akademičnyja listy, kursavyja i dypłomnyja pracy. Jana analizuje napisany vami tekst, vypraŭlaje pamyłki i prapanuje pierafrazavać składanyja frazy ci farmuloŭki. Instrumient dastupny dla pracy ŭ braŭziery albo ŭ jakaści pašyreńnia dla Microsoft Word. Pracuje ŭ tym liku i na ruskaj movie (biełaruskaj viersii, na žal, niama).

GPTZero — heta servis, jaki zdolny adsačyć śled štučnaha intelektu ŭ lubym napisanym tekście dla vyjaŭleńnia padmanu. Jaho možna vykarystoŭvać dla pravierki ese i inšych rabot vučniaŭ albo studentaŭ. Pracuje tolki z anhłamoŭnymi tekstami.

Taksama isnujuć šulerskija prahramy, jakija zdolnyja zamiest vas imhnienna rašać matematyčnyja i inšaha rodu zadačy:

  • Quizard (viersija dla Android, viersija dla iOS) zdolny rašać školnyja i ŭniviersiteckija testy z varyjantami adkazaŭ. Dla hetaha dastatkova sfatahrafavać zadańnie i mieć padklučany internet.
  • GptGO — toje ž samaje, tolki dla internet-zadańniaŭ i bieź nieabchodnaści što-niebudź fatahrafavać. Pracuje ŭ jakaści pašyreńnia dla braŭziera Google Chrome i moža być vyklikany padčas anłajn-testu.
  • MathGPT śpiecyjalizujecca vyklučna na matematyčnych zadačach roznaha ŭzroŭniu. Dla hetaha nieabchodna prosta ich uvieści i ŭsio adrazu ž budzie hatova. Pracuje na anhlijskaj movie.

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla adukacyi». Fota: midjourney

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla adukacyi». Fota: midjourney

Tvorčaść

Aisoft — heta prahrama, jakaja zdolnaja palapšać jakaść vašych fatahrafij i karcinak (u biaspłatnaj viersii detalizacyju možna zrabić u 2 ci ŭ 4 razy vyraźniej za aryhinał, a ŭ płatnaj — u 6 i ŭ 8 razoŭ). 

Upscayl — takaja ž niejrasietka dla palapšeńnia jakaści fatahrafij i karcinak, ale pry hetym jana bolš prasunutaja i całkam biaspłatnaja. Adnak jana dastupnaja dla vykarystańnia tolki na kampjutarach (padtrymlivaje sistemy Windows, MacOS i Linux).

CleanUp — heta instrumient dla chutkaha i prafiesijnaha vydaleńnia luboha abjekta abo čałavieka z fatahrafij. Adziny minus — biaspłatnaja viersija paharšaje jakaść fota paśla apracoŭki, ale ništo nie zaminaje skarystacca vyšejzhadanymi sposabami palapšeńnia detalizacyi.

Beautiful.AI — heta štučny intelekt, jaki značna spraščaje stvareńnie roznych prezientacyj. Pa sutnaści jon źjaŭlajecca asabistym asistentam, jaki adhadvaje vašyja pažadańni i stvaraje patrebny dyzajn, animacyju i pierachody dla słajdaŭ. Płatnaja viersija kaštuje 12 dalaraŭ u miesiac.

Vizkom — heta niejrasietka, jakaja hienieruje mnostva varyjantaŭ zakančeńnia vašaha malunka. Vam tolki treba namalavać tam luby eskiz i nacisnuć «Generate». Uvieś interfiejs prahramy na anhlijskaj movie.

Maroofy — heta całkam biaspłatny servis, jaki pry dapamozie štučnaha intelektu i na asnovie vašaj lubimaj muzyki moža dla vas stvaryć idealny płejlist. Dastatkova tolki paznačyć vaš lubimy trek, i niejrasietka adrazu ž znojdzie ŭsio maksimalna padobnaje pa atmaśfiery, stylistycy i hučańni. Biblijateka servisu naličvaje 120 młn roznych kampazicyj.

Fadr — jašče adna biaspłatnaja niejrasietka, jakaja zmoža padzialić luby trek na niekalki darožak pa vakale i pa muzyčnych instrumientach. Heta dazvolić całkam razabrać aryhinał kampazicyi i pierasabrać jaho ŭ što zaŭhodna.

A ŭ jakaści bonusu: niejrasietki Movie Deep Search, GiftasticAI i ChefGPT. Usie pracujuć vyklučna na anhlijskaj movie.

  • Pieršaja dapamoža vam chutka prydumać padarunak dla znajomaha ci blizkaha čałavieka.
  • Druhaja zdolnaja pa tekstavym zapycie (navat pa drabniutkich detalach) padabrać dla vas filmy.
  • Treciaja moža prapanavać recepty straŭ z praduktaŭ, jakija ŭ hety momant znachodziacca ŭ vašym chaładzilniku.

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla tvorčaści». Fota: midjourney

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla tvorčaści». Fota: midjourney

Praca

KickResume — heta kanstruktar reziume dla roznych vypadkaŭ žyćcia, u jaki ŭkaraniony štučny intelekt. Jon dapamoža chutka stvaryć pryvabnaje, jakasnaje i prafiesijnaje reziume, tolki zadaŭšy vam niekalki pytańniaŭ. U biaspłatnaj viersii možna skłaści nie bolš za 5 reziume.

Sheet+ — heta biaspłatny servis, jaki pry dapamozie ChatGPT i tekstavych zapytaŭ moža rabić tablicy dla vas u Excel i ŭ Google Sheets. Aproč hetaha, jon vypraŭlaje ŭ ich pamyłki, daje tłumačeńni pa svajoj pracy i moža razumieć ruskuju movu pry ŭvodzie infarmacyi.

OnlineOCR — heta razumny kanviertar, jaki moža zdabyvać tekst z fatahrafij i pieratvarać karcinki razam z fajłami PDF u farmat dakumientaŭ Word ci Excel. Jon całkam biaspłatny, a taksama padtrymlivaje biełaruskuju movu.

Adobe — heta biaspłatny instrumient, jaki prybiraje ŭsie fonavyja šumy z hałasavych zapisaŭ, što robić huk bolš jakasnym i nasyčanym. Nibyta, naprykład, vy zapisvali svoj hołas u studyi, a nie praz navušniki.

NeuroDub — heta niejrasietka, jakaja dazvalaje naturalna pierakłaści cełaje videa z adnoj movy na lubuju inšuju z 70 prapanavanych (biełaruskaj, na žal, niama). Praces doŭžycca chviliny, a ŭ biaspłatnaj viersii možna pierakłaści nie bolš za try videa.

YouTube Summary — heta śpiecyjalnaje pašyreńnie dla braŭziera Google Chrome, jakoje dazvalaje atrymlivać karotki tekstavy źmiest ź luboha videa na płatformie YouTube. Dla pracy jano vykarystoŭvaje ChatGPT, a taksama razumieje mnostva moŭ.

Śpiecyjalnyja niejrasietki dla ajcišnikaŭ:

  • Codesnippets — hienieracyja i analiz prahramnych kodaŭ pry dapamozie tekstavych zapytaŭ i technałohii ChatGPT-3. Jość biaspłatny 7-dzionny pieryjad.
  • Adrenaline — pravierka ŭłasnaha prahramnaha koda na pradmiet pamyłak i niedakładnaściaŭ. Moža pracavać u braŭziery albo ŭ jakaści dadatku (instrukcyja na anhlijskaj movie pa ŭstalavańni).
  • Interview Warmup — raspracavanaja kampanijaj Google imitacyja prafiesijnaha intervju z vykarystańniem mnostva techničnych pytańniaŭ. Razumieje tolki anhlijskuju movu.

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla pracy». Fota: midjourney

Ilustracyja na temu «niejrasietki dla pracy». Fota: midjourney

Čytajcie taksama:

Element / Matrix: što za miesiendžar, jakim karystajucca Bundeśvier i finy

Štučny intelekt: jak Google płanuje pierachapić lidarstva ŭ hetaj halinie 

Śviet staić na parozie raspaŭsiudžvańnia 6G-suviazi. Što jana pryniasie?

Клас
35
Панылы сорам
3
Ха-ха
1
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
5