Hramadstva

U SK prakamientavali historyju ź Cimam Biełaruskich

U dačynieńni da artysta Cimy Biełaruskich raspačata kryminalnaja sprava, paviedamili karespandentu ahienctva «Minsk-Naviny» va USK pa Minsku.

— Pavodle śledstva, nočču 6 studzienia ŭ pamiaškańni adnaho z hulniavych kłubaŭ u Minsku supracoŭnikami milicyi zatrymany 22-hadovy małady čałaviek, pry asabistym pieratrusie u jakoha vyjaŭleny niebiaśpiečny narkatyčny srodak — hašyš, masaj 0,4 hrama, — raspaviała aficyjny pradstaŭnik USK pa Minsku Kaciaryna Harlinskaja.

U dačynieńni da artysta zaviedzienaja kryminalnaja sprava pa č. 1 art. 328 Kryminalnaha kodeksa Biełarusi. Da jaho prymieniena miera strymańnia ŭ vyhladzie zakładu.

Nahadajem, raniej u ŚMI źjaviłasia infarmacyja ab tym, što artyst byŭ zatrymany z 2 kh hašyšu. Sam Cima Biełaruskich apublikavaŭ u Instagram videa, u jakim źniapraŭdziŭ abvinavačvańni i rastłumačyŭ, što znachodzicca doma, adnak ź im usio ŭ paradku.

Kamientary

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna15

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi6

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →