Navuka i technałohii22

Revalucyja ŭ kino: ekrany ŭ kinateatrach buduć zamienienyja na śviatłodyjodnyja?

U krasaviku 2017 hoda adrazu dźvie kampanii — Samsung i Sony — pradstavili pieršyja ŭ śviecie śviatłodyjodnyja ekrany dla kinateatraŭ. Kali hetaja technałohija raspaŭsiudzicca pa ŭsim śviecie, tradycyjnyja ekrany i vielizarnyja kinaprajektary źniknuć z kinateatraŭ.

Dahetul možna było kazać pra ŭdaskanalvańni technałohij kiniematohrafa ŭ roznyja dziesiacihodździ (čorna-biełaje kino stała kalarovym, stužkavyja prajektary zamianilisia ličbavymi), ciapier ža razmova idzie ab pieršaj sapraŭdnaj revalucyi. My pastaralisia razabracca, što takoje «śviatłodyjodnyja ekrany», i ci zdolejuć jany vycisnuć z kinateatraŭ prajektary.

Z čaho ŭsio pačałosia

Na vystavie CinemaCon byli prezientavanyja adrazu dva ekrany: Sony Crystal LED šyrynioj 5 mietraŭ i Samsung Cinema Screen šyrynioj 10 mietraŭ.

U abodvuch vypadkach jarkaść vyjavy šmatrazova pieravyšała jarkaść standartnaha ekrana kinateatra.

Praź niekatory čas biez anijakich prezientacyj na rynku źjaviłasia treciaja kampanija — HSI Immersive, jakaja vypuściła ekran, pryznačany dla pakazu 3D-filmaŭ. I kali pieršyja dźvie kampanii tolki testavali svaje inavacyjnyja ekrany, HSI Immersive užo aktyŭna pravodziła ŭ ZŠA raznastajnyja markietynhavyja prezientacyi z metaj prasunuć svaje ekrany ŭ amierykanskija kinateatry.

I voś, 13 červienia 2017 hoda było abvieščana pra pieršaje kamiercyjnaje ŭstalavańnie śviatłodyjodnaha ekrana Samsung u kinateatry ŭ Sieule.

Što heta takoje

Śviatłodyjodny ekran składajecca ź piksielaŭ, jakija, u svaju čarhu, składajucca ź niekalkich roznakalarovych śviatłodyjodaŭ. Ad taho, jaki typ paŭpravadnikovaha kryštalu vykarystoŭvajecca, zaležyć koler śviatłodyjoda. Zvyčajna piksiel utrymlivaje dyjody troch koleraŭ: čyrvonaha, siniaha i zialonaha, časam pa niekalki štuk. Košt ekrana zaležyć ad kroku piksielaŭ — adlehłaści pamiž centrami susiednich piksielaŭ: čym bolš ščylna mieściacca piksieli, tym bolš jakasnaj budzie vyjava i bolš vysokim — košt.

Niekalki piksielaŭ utvarajuć śviatłodyjodny kabiniet, jaki maje ŭłasny błok siłkavańnia i achaładžeńnia. Takich śviatłodyjodnych kabinietaŭ moža być ad niekalkich dziasiatkaŭ da socień, u zaležnaści ad pamieraŭ ekranu.

Ź niekalkich takich roznakalarovych dyjodaŭ składajecca adzin piksiel
Źvierchu — piksiel z vaśmi śviatłodyjodaŭ, źnizu čatyry piksieli ź piaci dyjodaŭ.

Na pieršy pohlad, pieravahi śviatłodyjodnych ekranaŭ vidavočnyja:

  • vielmi vysokija jarkaść i kantrast vyjavy;
  • padtrymka 4K;
  • mahčymaść admovicca ad prajektara i, adpaviedna, kinaaparatnaj, što moža źmienšyć košt budaŭnictva kinateatra.

Ale šmat jakija pytańni ŭsio jašče zastajucca nievyrašanymi. Pra mahčymyja prablemy, jakija mohuć uźniknuć padčas ekspłuatacyi takich ekranaŭ, raspavioŭ dyrektar adnaho z padraździaleńniaŭ daśledčaha ahienctva IHS Devid Chenkok padčas prezientacyi novaj technałohii na vystavie CinemaCon 2017:

«Hałoŭnaj prablemaj jość košt takoha ekranu, chacia faktyčnyja ceny pakul nie nazvanyja. Niehledziačy na toje, što śviatłodyjody likvidujuć niedastatkovuju jarkaść i kantrasnaść, vynikovym faktaram ich pośpiechu stanie košt.

Śviatłodyjodnyja ekrany majuć nie biaskoncy termin słužby: 10-15 hod. Jak toje było ŭ vypadku ź ličbavymi prajektarami, košt LED-ekranaŭ budzie źnižacca s ciaham času, kali kolkaść ich ustanovak u śviecie budzie raści.

Ale ŭźnikajuć nastupnyja pytańni.

Što rabić, kali adzin piksiel pierastanie pracavać? Dziakujučy modulnaj struktury ekrana panel z prablemnaj vobłaściu možna zamianić. Ale novaja panel moža być jarčejšaj za tyja, jakija ź joj susiedničajuć, bo ź ciaham času jarkaść śviatłodyjodaŭ źnižajecca.

Jašče adzin važny niedachop śviatłodyjodnych ekranaŭ dla kinateatra — dzie raźmiaščać zaekrannyja akustyčnyja sistemy?»

U kožnym sučasnym kinateatry, akramia bakavoje akustyki, isnuje niekalki kałonak niepasredna za ekranam, kab huk išoŭ naŭprost pierad hledačami. Huk prachodzić praź nievialikija dzirki ŭ pałatnie ekrana. U śviatłodyjodnych ekranach takich dzirak niama. U vyšej zhadanym kinateatry Sieuła hetuju prablemu vyrašyli, ustalavaŭšy hukaŭzmacnialniki pa pierymietry ekrana. Što praŭda, pakul nieviadoma, jak heta adbivajecca na jakaści huka.

My parazmaŭlali ź inžynieram minskaha kinateatra «Rakieta» Alaksandram Paškievičam, jaki nazvaŭ nam jašče jak minimum try istotnyja niedachopy:

«Pa-pieršaje, śviatłodyjodny ekran maje miljony śviatłodyjodaŭ, a kožny kabiniet — roznyja elemienty, jakija vypracoŭvajuć ciepłyniu padčas pracy. Nichto nie nazyvaje ahulnuju vieličyniu hetaje ciepłapieradačy. Ale ad hetaha zaležyć praca architektaraŭ i prajekciroŭščykaŭ pa raspracoŭcy dadatkovaje vientylacyi i kandycyjanavańnia pavietra kinazałaŭ.

Druhoje nievyrašanaje pytańnie — jak adabjecca na jakaści huka padčas kinapakazu sumarnaja praca ŭsich vientylataraŭ, jakija astudžajuć asobnyja śviatłodyjodnyja kabiniety, a taksama praca dadatkovaj vientylacyi zały?

Pa-treciaje, nivodny vytvorca nie kaža pra abaronienaść svajoj pradukcyi ad vandałaŭ: ci praduhledžana abarona ekranaŭ ad pyłu, vilhaci, udaraŭ ćviordymi pradmietami?»

Uličvajučy takuju vialikuju kolkaść niedachopaŭ i nievyrašanych prablem, uźnikaje pytańnie ab ekanamičnaj metazhodnaści vykarystańnia ŭ kinateatrach śviatłodyjodnych ekranaŭ. Dośvied vykarystańnia takoha ekranu ŭ elitnym kinateatry Sieuła daść adkazy na ŭsie vyšej zhadanyja pytańni, a taksama na hałoŭnaje pytańnie: ci čakać nam usio ž revalucyi ŭ kiniematohrafie?

Čytajcie taksama: «Jak heta zroblena»: pakazvajem kinateatr znutry

Kamientary2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →