Hramadstva11

Šenhien dla biełarusaŭ: mahčymyja varyjanty, košt pytańnia i historyi z žyćcia

Nabližajecca letni turystyčny siezon. Tym, chto płanuje adpravicca na adpačynak u krainy Šenhienskaj zony, nieabchodna padumać pra vizu. Vydańnie Myfin.by razhledzieła mahčymyja varyjanty atrymańnia «šenhiena», jakija isnujuć na hety momant, i infarmacyju pa niekatorych pasolstvach. Akramia taho, redakcyja daviedałasia, jaki ciapier košt pasłuh pasiarednikaŭ, a taksama vyvučyła ceny na niedarahija aŭtobusnyja tury ź vizavaj padtrymkaj. I jašče spytałasia ŭ niekatorych biełarusaŭ, jak jany atrymlivali vizy.

Zdymak ilustracyjny. Fota: stylishbag.ru

Jak padacca na vizu? Vybirajem varyjant

Šenhienskija vizy čaściej za ŭsio adkryvajuć z metaj pajezdki ŭ hości da siabroŭ i svajakoŭ albo jak turystyčnyja. Kali blizkich i znajomych za miažoj niama, to vybirajem turyzm. I tut važna pravilna vyznačycca, u pasolstva jakoj krainy padać dakumienty, dzie vyšejšyja šancy na pośpiech.

Pa sutnaści, ciapier jość try asnoŭnyja varyjanty zrabić šenhienskuju vizu dla pajezdak.

1. Samastojna padać dakumienty ŭ vizavy centr abo pasolstva. Heta niadoraha, ale składana.

Dla adnosna prostych varyjantaŭ treba było padumać pra ŭsio jašče minułym letam. Pry samastojnaj padačy treba budzie vyvučyć infarmacyju na sajtach pasolstvaŭ i vizavych centraŭ, pačytać čaciki i praanalizavać vopyt inšych ludziej. Praces atrymańnia infarmacyi možna spraścić, zachavaŭšy čas i niervy, kali prakansultavacca ŭ daśviedčanaha śpiecyjalista, «vizavaha ekśpierta», jakich ciapier niamała.

2. Turystyčnaja pajezdka ź vizavaj padtrymkaj turfirmy. U hetym vypadku pryjdziecca płacić nie za pasłuhi pasiarednika, a za samu turpajezdku (što časam supastaŭna z koštam pasiarednikaŭ).

Nie biarem u raźlik asabistyja vydatki zvyš za košt turu i doŭhuju dy nie vielmi kamfortnuju pieršuju pajezdku na aŭtobusie. Varyjant davoli prosty, ale samastojnaha padarožža pa ŭłasnym turystyčnym maršrucie i hrafiku nie atrymajecca.

3. Źviarnucca pa dapamohu da pasiarednikaŭ. Heta doraha, i vynik nie harantavany.

Pra ceny budzie dalej.

Kolki kaštuje i chto adkryvaje?

Ličycca, što lidary pa kolkaści vydadzienych šmatrazovych viz — pasolstvy Hiermanii i Italii. Admovy ŭ ich byvajuć vielmi redka. Stabilna vydaje vizy pasolstva Francyi: taksama nievialiki pracent admovaŭ i dobryja terminy.

U hrečaskaha pasolstva vielizarny pracent admoŭ pa-za turystyčnym siezonam. Da pajezdak u siezon staŭleńnie robicca značna łajalniejšym, ale terminy, na jakija adkryvajuć vizu, zvyčajna vielmi ścipłyja.

Vienhierskaje pasolstva vielmi dobra daje vizy pad tury akredytavanych turfirmaŭ, ale admovicca ad turystyčnaj pajezdki budzie nielha — vizu anulujuć.

Pry samastojnym atrymańni vizy niepasredna praz pasolstva vydatki minimalnyja — konsulski zbor 35 jeŭra. Ale ŭ niekatorych krain jon istotna bolšy: Narviehija i Danija — 80 jeŭra.

Pry padačy praź vizavy centr nieabchodna dadatkova zapłacić servisny zbor, jak minimum 11 jeŭra (jon zaležyć ad krainy, na vizu jakoj padajeciesia), plus jość mahčymaść dakupić nieabchodnyja dadatkovyja pasłuhi (zapaŭnieńnie ankiety, dastaŭka pašparta kurjeram i da t. p.).

Skarystaŭšysia z pasłuh pasiarednikaŭ, daviadziecca zapłacić jašče ad 250 rubloŭ da 600 dalaraŭ. Heta taksama zaležyć ad krainy padačy i zapytu na dadatkovyja pasłuhi (zapaŭnieńnie ankiety, zbor dakumientaŭ, broń kvitkoŭ, žylla i da t. p).

Jakija krainy adkryvajuć «Šenhien» biełarusam?

Turystyčnyja i haściavyja vizy dla biełarusaŭ vydajuć konsulstvy i vizavyja centry Ispanii, Hrecyi, Hiermanii, Vienhryi, Charvatyi, Italii, Słavakii, Francyi, Polščy, Rumynii, Bałharyi, Danii, Narviehii.

Fota: freepik.com

Italija

Hetaja kraina najbolš pradkazalnaja i ščodraja na terminy haściavych i turystyčnych vizaŭ. Padać dakumienty možna praź vizavy centr Italii ŭ Minsku. Čas ad času na sajcie źjaŭlajucca dastupnyja daty, ale ich chutka raźbirajuć.

Tamu niekatoryja karystajucca takoj mahčymaściu, jak žyvaja čarha: minčukam treba pryjści pa adrasie vuł. Niamiha, 40 i zapisacca ŭ sšytak u «administratara». Potym čakać svajoj čarhi na hanku vizavaha centra z hatovymi dakumientami i «śviežym» asabistym kabinietam (ankieta aktyŭnaja 10 dzion).

Žychary inšych haradoŭ zamiest hetaha pasyłajuć na adras vizavaha centra zakazny list, u jakim jość kopija staronak pašparta z asabistymi danymi i prapiskaj (možna i inšaje paćviardžeńnie pražyvańnia pa-za Minskam), adrasam elektronnaj pošty i numaram telefona.

Padać dakumienty možna i praz pasolstva pa papiarednim zapisie. Ale jon ciapier maładastupny — zanadta šmat achvotnych.

Kali jość blizki svajak z DNŽ/PMŽ/hramadzianstvam, zapisacca na haściavuju vizu pa zaprašeńni vielmi prosta: treba adpravić na elektronny adras zapyt ab vyznačeńni daty dla padačy dakumientaŭ na adkryćcio haściavoj vizy, prykłaŭšy da lista zaprašeńnie i dakumienty, jakija paćviardžajuć svajactva zajaŭnika z toj asobaj, jakaja zaprašaje. Svajaki pavinny być davoli blizkija. Naprykład, pa zaprašeńni trajuradnaha dziadźki datu naviedvańnia pa pošcie nie dali.

Dobryja pa terminach turystyčnyja i haściavyja vizy staviać časam navat u čysty pašpart. A kali vy ŭžo jeździli ŭ Italiju i možacie heta paćvierdzić (kvitki, čeki, tranzakcyi, braniravańnie žylla), to šancy na atrymańnie vizy na 1 hod dobra taki pavialičvajucca.

Košt zapisu ŭ pasiarednikaŭ: ad 400 rubloŭ.

Košt niedarahoha turu: u zaležnaści ad turu (u niekatorych možna adpačyć na mory 7-10 dzion) 400-700 jeŭra.

Francyja

Datu złavić vielmi składana, a ŭ apošni čas chutčej niemahčyma. Ale kali atrymajecca — vizu daduć nie adnarazovuju, a jak minimum ad 3 miesiacaŭ da 3 hadoŭ. Termin vizy tut zaležyć ad vizavaj historyi (dadatkovy plus — kali ŭžo byli francuzskija vizy) i ŭdačy. Francuzy ličacca najbolš łajalnymi pa terminach vydačy viz i pa minimalnaj kolkaści admovaŭ.

Idealna, kali ŭ vas jość svajaki abo siabry ŭ Francyi — zapisacca na padaču dakumientaŭ možna praz poštu konsulskaha adździeła, prymacavaŭšy da lista zaprašeńnie i zapoŭnienuju na śpiecyjalnym partale ankietu.

Pasłuhi pasrednikaŭ: haściavaja viza — ad 500 rubloŭ, turystyčnaja (u hety momant mnohija pasiaredniki jaje časova nie afarmlajuć) — da 600 dalaraŭ.

Košt niedarahoha tura: kala 500-600 dalaraŭ. Možna raźličvać na tury z vosieni. Na pačatak leta ŭžo paznavata, a na čas Alimpijady praktyčna nierealna.

Hiermanija

Heta adna ź niamnohich krain, kudy lohka samastojna zapisacca na padaču turystyčnaj abo haściavoj vizy: zapaŭniajecie formu na sajcie i adpraŭlajecie zapyt, a datu padačy pryznačyć užo samo konsulstva i adpravić vam list na elektronnuju poštu.

Ale kali zapisvacca ciapier, to atrymać vizu atrymajecca prykładna da nastupnaha leta. Ciapier ad daty pieršaha zapytu na sajcie da času na padaču dakumientaŭ prachodzić kala 10 miesiacaŭ. Vybrać zručny dla vas čas tut nie atrymajecca: kali admoviciesia ad prapanavanaj daty, to rabicie novy zapyt i znoŭ čakajcie daty padačy niekalki miesiacaŭ.

Tut lepš padavacca na haściavuju vizu — u takim vypadku dajuć terminy bolšyja, i možna atrymać vizu navat na 5 hadoŭ (ale lepš raźličvać na 1 hod). Na jaje možna padavacca nie tolki pa zaprašeńni lubych svajakoŭ, ale i siabroŭ. Zaprašeńnie padychodzić jak aficyjnaje, aformlenaje ŭ niamieckim dziaržorhanie, tak i nieaficyjnaje — napisanaje tym, chto zaprašaje, «na kalency». Z aficyjnym zaprašeńniem, jak praviła, adkryvajuć vizy na bolš praciahły pieryjad.

Z metaj turyzmu terminy vydavanych viz istotna ściplejšyja: jość vialiki šaniec atrymać adnarazovuju. Pry padačy mohuć spytać, jakija vizy byli da hetaha i jak vy ich vykarystoŭvali. Taksama mohuć patelefanavać užo paśla padačy i paprasić prynieści dakumienty, jakija paćviardžajuć, što papiaredniaja viza była vykarystanaja pa pryznačeńni: vy jak minimum adzin raz źjeździli ŭ krainu, jakaja jaje vydała, i ŭ vas jość imiannyja dakumienty, jakija heta paćviardžajuć (naprykład, vypiska z banka z tranzakcyjami ŭ hetaj krainie, arenda žylla, imiannyja kvitki i da t. p.).

Pasolstva Hiermanii ŭ Minsku taksama pradstaŭlaje Aŭstryju, Bielhiju, Luksiemburh, Niderłandy, Słavieniju. Dakumienty dla adkryćcia viz u hetyja krainy možna padać anałahičnym čynam.

Pasłuhi pasiarednika: ad 250 rubloŭ.

Košt niedarahoha tura: ad 250 jeŭra.

Vienhryja

Kraina prymaje zajaŭki praź vizavy centr i viadomaja svaimi šmatrazovymi turystyčnymi vizami. Ale takija adkryvajuć tolki na tury, a nie dla samastojnych padarožžaŭ.

Asnoŭny varyjant, jaki doryć mahčymaść šmatrazovaj vizy na praciahły termin, — heta tur, jaki nabyvajecca ŭ akredytavanaj kampanii. Miarkujučy pa statystycy paviedamleńniaŭ u čatach, pry hetym varyjancie i pośpiechu vizu možna atrymać i na 3 hady. Ale ŭ padarožža pryjdziecca sapraŭdy źjeździć. Atrymać vizu, a potym admovicca ad pajezdki ŭ Vienhryju na karyść inšaj krainy nie atrymajecca — vizu anulujuć, tamu što turahienctva abaviazanaje paviedamić pra admovu.

Što tyčycca terminaŭ vizaŭ na samastojnyja turystyčnyja pajezdki, to jany zvyčajna značna ściplejšyja i možna atrymać zvyčajnuju «adnarazovuju».

Złavić datu samastojna całkam realna. Pry naviedvańni blizkich svajakoŭ zapis idzie praz poštu konsulskaha adździeła pasolstva z prymacavanym zaprašeńniem, kopijaj pašparta zajaŭnika i kantaktnym numaram telefona.

Vienhryja taksama prymaje dakumienty dla adkryćcia viz u Šviejcaryju. Tut taksama addajuć pieravahu turystyčnym pajezdkam u hetuju krainu, arhanizavanym turfirmami, — pa ich adkryvajuć vizy i na 2 hady. A pa zaprašeńniach ad hramadzian Šviejcaryi niaredka dajuć vizy terminam usiaho na 3 miesiacy.

Pasłuhi pasiarednika: ad 350 rubloŭ haściavaja, ad 350 da 800 rubloŭ — turyzm.

Košt niedarahoha turu: u Vienhryju — kala 400 jeŭra, u Šviejcaryju — kala 600 jeŭra.

Ispanija

Z červienia 2023 hoda ŭ Minsku znoŭ zapracavaŭ ispanski vizavy centr. Da hetaha treba było asabista padavać dakumienty tolki ŭ Maskvie.

Na sajcie vizavaha centra možna pasprabavać zapisacca samastojna, ale z nabližeńniem siezonu złavić datu ŭsio składaniej. Ankietu pryjdziecca zapaŭniać vielmi ŭvažliva, za lubuju pamyłku ŭ asabistych danych budziecie dapłočvać vizavamu centru.

Tut treba być hatovym da adnarazovaj abo karotkaterminovaj vizy. Miarkujučy pa paviedamleńniach u čatach, bolš čym na 3 miesiacy vizu ciapier vydajuć redka.

Zapis praz pasiarednikaŭ: ad 390 rubloŭ pry padačy ŭ Maskvie (padača asabistaja, što dadaść vydatkaŭ i času), ad 500 rubloŭ — pry padačy ŭ vizavym centry ŭ Minsku.

Košt aŭtobusnaha turu: ad 650 jeŭra, ale pry hetym zapis na padaču ŭ šerahu firmaŭ taksama nie biaspłatny — 300 rubloŭ.

Hrecyja

Dla zapisu treba zarehistravacca na sajcie vizavaha centra Hrecyi. Pa vodhukach u tematyčnych čatach, kraina rehularna «vykidaje» daty na zapis i samomu zapisacca całkam realna. Ale z nabližeńniem siezonu «złavić» datu robicca ŭsio bolš składana. Pa-za turystyčnym siezonam u vizie časta admaŭlali albo davali adnarazovuju. Ciapier usio bolš łajalna i admovaŭ mienš.

Košt zapisu ŭ pasiarednikaŭ: ad 350 rubloŭ.

Košt niedarahoha tura: ad 700 jeŭra.

Polšča

Tut usio vielmi składana. Padacca na haściavuju vizu možna tolki pa zaprašeńni ad asoby — hramadzianina Polščy ci z PMŽ (DNŽ nie dapamoža). Niadaŭna pačali davać vizy na turyzm, ale zapisacca samastojna było niemahčyma. A zapis praz pasiarednikaŭ ničoha nie harantavaŭ — pa turystyčnych vizach była vialikaja kolkaść admovaŭ.

Ciapier, kab adsiekčy pasiarednikaŭ, uvodzicca novaja sistema zapisu praz sajt — z fotavieryfikacyjaj. Ciapier zajaŭnikam paśla vieryfikacyi ŭ MSI nieabchodna prajści jašče adno paćvierdžańnie z pašpartam z dapamohaj sełfi-fota.

Miarkujučy pa kiejsach tych, chto sprabavaŭ samastojna zarehistravacca paśla novaŭviadzieńnia — lepš pačakać, pakul hetaja sistema zapracuje narmalna, kab nie marnavać čas i niervy.

Pasłuhi pasiarednika: ad 400 rubloŭ.

Niekatoryja inšyja krainy

Charvatyja (vizavy centr) — pačała vydavać šenhienskija vizy ŭ 2023 hodzie. «Pieršym łastaŭkam» miesiacami nie viartali pašpart i davali ŭ asnoŭnym adnarazovyja vizy. Ciapier z vydačaj pašpartoŭ pytańniaŭ niama, ale bolšaść vizaŭ pa-raniejšamu adnarazovyja, tolki na daty pajezdki.

Danija (vizavy centr) i Narviehija (vizavy centr). U vypadku zvarotu ŭ hetyja vizavyja centry dakumienty adpraŭlajucca ŭ Łondan, tamu čakać rašeńnie i pašpart pryjdziecca doŭha. Na praciahłuju, šmatrazovuju vizu raźličvać nie varta. I ŭ hetych krain konsulski zbor nie 35 jeŭra, a 80 jeŭra, bo jany nie padpisali pahadnieńnie ab spraščeńni vizavaha režymu pamiž ES i Biełaruśsiu. I vielmi istotnyja servisny i łahistyčny zbory.

Słavakija (prymaje dakumienty i dla vizy ŭ Partuhaliju) — dakumienty prymajuć nie tolki praź vizavy centr, ale i praz słavackaje pasolstva ŭ Minsku.

U 2024 hodzie ŭ biełarusaŭ źjavilisia jašče dva varyjanty dla padačy na «Šenhien»: Bałharyja (ambasada ŭ Minsku i vizavyja centry) i Rumynija (ambasada ŭ Minsku), jakija pieršapačatkova paviedamlali, što z 1 krasavika pačnuć vydavać turystyčnyja vizy biełarusam. Bałharyja potym pieraniesła hety termin na 15 krasavika ŭ minskim vizavym centry, a na 1 traŭnia — u vizavych centrach u inšych haradach.

Daty na padaču dakumientaŭ užo možna łavić, ale nichto pakul nie viedaje, jak hetyja krainy buduć vydavać «Šenhien» i jakija faktary buduć upłyvać na vynik. Možna mierkavać, što pieršy čas praces i vynik buduć, jak u Charvatyi (tolki nie pryjdziecca tydniami ci miesiacami čakać pašpart z Maskvy).

Fota: freepik.com

Historyi biełarusaŭ, jakija atrymali vizu

Iryna:

«U našaj dački skončyłasia šenhienskaja viza raniej, čym u astatnich u siamji, tamu što ŭ 14 hadoŭ nieabchodna było mianiać pašpart. Padarožničać u Jeŭropu my lubim, jeździm razy pa 4 u hod, kali nie ličyć kavidnyja časy. Tamu adrazu zakłapacilisia i stali rabić dziciaci vizu ŭ novy pašpart. Adkryła vizu tolki treciaje (!) pasolstva. Rehistravalisia va ŭsie try pry dapamozie pasiarednikaŭ.

Pieršaja sproba — turystyčnaja viza ŭ Polšču. Vydatkavali razam z pasłuhami pasiarednika (400 rubloŭ) kala 700 rubloŭ i atrymali admovu. My byli prosta ŭ šoku: jak pry dziejnych polskich vizach baćkoŭ, papiarednich polskich vizach samoj dački, jaje šmatlikich pajezdkach u Polšču na vychadnyja mieć taki vynik?

Druhaja sproba — turystyčnaja viza ŭ Hrecyju. Vydatkavali na pasłuhi firmy-pasiarednika, jakaja zapisvała nas na padaču, braniravała kvitki i žyllo, 400 rubloŭ plus konsulski zbor i zbor vizavaha centra. Vynik — admova. My znoŭ nie vieryli svaim vačam, bo jakraz letam 2023 hoda adpačyvali ŭ Hrecyi na Rodasie, prykłali ŭsie dakumienty, jakija paćviardžali pieralot, pražyvańnie i navat fota. Abmierkavali situacyju z mužam i vykazali zdahadku, što heta byŭ kasiak firmy-pasiarednika, mahčyma, broni samalota i hatela na «płanavanuju» pajezdku admianili da taho, jak było pryniata rašeńnie ab vizach.

Treciaja sproba — Italija, turystyčnaja viza. Jana abyšłasia amal u 1800 rubloŭ. Ja pierapłaciła pasiarednikam za pasłuhu pa chutkaj rehistracyi (1250 rubloŭ zamiest 800 rubloŭ) i kupiła premium-padaču ŭ vizavy centr Italii. Da pakieta dakumientaŭ prykłali pakiet dokaŭ i fota pra niekalki pajezdak u Italiju ŭ 2019 hodzie. I tak narešcie my atrymali doŭhačakanuju vizu dla dziciaci na 1 hod. Kali paličyć usie vydatki na žadanuju vizu, to jana dakładna «ŭlacieła nam u kapieječku».

Kiryła:

«Svajakoŭ i siabroŭ u Francyi ja nie znajšoŭ, tamu nie moh zapisacca pa mejłu na haściavuju vizu. Daviałosia płacić pasiarednikam, kab padavacca na turystyčnuju vizu. Zapis kaštuje doraha — zapłaciŭ 1500 rubloŭ pasiaredniku. Ale ŭ mianie było niekalki francuzskich vizaŭ raniej, i heta davała nadzieju, što vizu daduć na doŭhi termin. Tak i atrymałasia — «šenhien» na 3 hady».

Maryna: 

«Samastojna davoli chutka zmahła zapisacca ŭ vizavy centr Italii na padaču turystyčnaj vizy. Da astatnich dakumientaŭ prykłała kopiju litoŭskaj vizy terminam na 1 hod, jakuju atrymlivała ŭ 2018 hodzie, i dakumienty pra pajezdku ŭ Italiju pa hetaj vizie. Dali na 6 miesiacaŭ, choć ja vielmi raźličvała na hod».

Jahor:

«My pryvykli, što raniej vizy byli vielmi dastupnyja, asabliva polskija. Ciapier (u kastryčniku 2023-ha), kab zapisacca na turystyčnuju vizu ŭ vizavy centr Polščy, daviałosia zapłacić 400 rubloŭ pasiaredniku, bo złavić datu samomu absalutna nierealna. Vynik byŭ sumny — admova ŭ vizie.

Kali ja ŭbačyŭ navinu pra novuju sistemu zapisu ŭ polski vizavy centr, byŭ prosta ščaślivy — narešcie možna budzie samomu zarehistravacca i aščadzić hrošy. Ale pakul usio nie tak cudoŭna: u pieršy ž dzień, ubačyŭšy akienca, chutka zapoŭniŭ usie patrebnyja danyja, adkryłasia ŭkładka dla kamiery, i na hetym usio. To nie pracuje fotavieryfikacyja, to nie spracoŭvaje kod MSM. Sajt pastajanna vydaje pamyłku, časam naohuł nie adčyniajecca. Na listy vizavy centr nie adkazvaje. Zvanok na infaliniju — ničym dapamahčy nie mohuć. Ale siarod znajomych jość adzin ščaśliviec, jaki zmoh zapisać siabie i žonku».

Alena:

«My ŭsioj siamjoj padavalisia ŭ pasolstva Hiermanii na haściavuju vizu pa aficyjnym zaprašeńni ad majoj rodnaj siastry. Na ščaście, paśpieli ŭ momant, kali ad zapisu da daty padačy dakumientaŭ prachodziła tolki 3 miesiacy. Mnie i dačce dali na 1 hod, mužu i synu — na paŭhoda. Było trochi kryŭdna, bo znajomym z padobnymi «ŭvodnymi» dali haściavyja vizy na 5 hadoŭ usioj siamji. Atrymaŭšy pašparty, adrazu zapisalisia na nastupnuju padaču. Z ulikam ciapierašnich terminaŭ da momantu novaj daty jakraz skončacca dziejnyja vizy».

Aleh:

«Padavali dakumienty ŭ pasolstva Hiermanii ja i syn 11 hadoŭ pavodle nieaficyjnaha zaprašeńnia ad siabra siamji. Z momantu adpraŭki lista ŭ pasolstva da momantu padačy čakali prykładna paŭhoda. Prasili vizy na 2 hady. Vynik choć i niadrenny, ale trochi dziŭny: mnie adkryli vizu na 1 hod, dziciaci — na 3 miesiacy».

Kamientary1

  • Tekla
    24.04.2024
    Trapić nierealna ŭ Polšču naviedać blizkich. Žach niejki

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →