Śviet88

Pucin pierastaŭ pakidać Kreml i svaje rezidencyi paśla vybaraŭ

Pieraabraŭšysia, Uładzimir Pucin viarnuŭsia da ładu žyćcia, jaki vioŭ da pačatku vybarčaj kampanii. Jon znoŭ redka pakidaje Kreml i svaje rezidencyi. Za apošnija dva tydni ŭ hrafiku palityka nie było nivodnaha vyjaznoha mierapryjemstva, śviedčyć analiz «Ahienctva».

Fota Agents.media

Žurnalisty praanalizavali publikacyi na sajcie Kramla ab mierapryjemstvach z udziełam Pucina za miežami Kramla i rezidencyi ŭ Nova-Aharova z pačatku vybarčaj kampanii prezidenta (8 śniežnia 2023) da 20 krasavika 2024. Usiaho za čas kampanii Kreml paviedamiŭ ab 100 vyjaznych mierapryjemstvach z udziełam Pucina.

31 mierapryjemstva za miežami Kramla i prezidenckich rezidencyj prajšli ŭ apošni pieradvybarčy miesiac, z 17 lutaha pa 17 sakavika. Za hety čas Pucin paśpieŭ naviedać Čalabinskuju vobłaść, Tatarstan, Staŭrapolski i Krasnadarski kraj, a taksama źviarnucca z pasłańniem da Fiederalnamu schodu ŭ Haścinym dvary ŭ Maskvie.

U apošni tydzień pierad vybarami (11-17 sakavika) Pucin nie vyjazdžaŭ za miežy Kramla ci Nova-Aharova.

Paśla vybaraŭ kolkaść pajezdak značna skaraciłasia. Za miesiac z 17 sakavika pa 17 krasavika paviedamlałasia tolki ab 10 mierapryjemstvach za miežami Kramla i rezidencyj, adno ź ich — kancert u honar aneksii Kryma, jaki prajšoŭ na nastupny dzień paśla vybaraŭ. Tolki adzin raz za miesiac prezident pakidaŭ miežy Maskoŭskaha rehijona: 27 sakavika Pucin źjeździŭ u Taržok.

A voś za apošnija dva tydni nivodnaj pajezdki ŭ Pucina nie było. Usie mierapryjemstvy ź jaho ŭdziełam prachodzili ŭ Kramli abo Nova-Aharova.

U apošni hod pierad vybarami Pucin taksama skaračaŭ svaje pajezdki da minimumu. U 2023 hodzie jon pravioŭ na ludziach usiaho 147 dzion, heta značyć kala 5 miesiacaŭ z 12. U astatni čas jon nie vyjazdžaŭ za miežy svaich rezidencyj, a na sustrečy da jaho nie zaprašali ni žurnalistaŭ, ni kaho-niebudź, akramia nabližanych čynoŭnikaŭ i łajalnych palitykaŭ.

Kamientary8

 • Myself
  21.04.2024
  [Red. vydalena]
 • 7.64
  21.04.2024
  Možiet połučił užie tabakierkoj v čieriep?..
 • Vasia
  21.04.2024
  Zabrikadirovałsia:))) a psichopat sujetitsia, dierhajetsia, jazykom mołotit, vsia nadiežda na poźniaka, poźniak aktivničajet protiv tichanovskoj, vidimo oba ponimajut čto priezidientstvo Śviety blizko

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →