Śviet11

U parłamient Hruzii paŭtorna ŭnieśli zakonaprajekt ab zamiežnych ahientach

Minuły raz jon vyklikaŭ masavyja pratesty i byŭ adklikany.

Pratesty ŭ Tbilisi. Fota: Zurab Tsertsvadze / AP

Kiroŭnaja partyja Hruzii paŭtorna ŭnosić u parłamient zakonaprajekt ab «zamiežnych ahientach». Jon praktyčna identyčny dakumientu, jaki byŭ adklikany hod tamu ŭ suviazi z masavymi pratestami, piša «Mieduza».

Pra toje, što «Hruzinskaja mara» znoŭ źbirajecca inicyjavać razhlad zakonaprajekta ab «zamiežnych ahientach», paviedamiŭ lidar parłamienckaj frakcyi kiroŭnaj partyi Mamuka Mdynaradze.

Pavodle słoŭ Mdynaradze, rašeńnie ab paŭtornym razhladzie zakonaprajekta było pryniata «ŭ vyniku kansultacyi z palityčnaj radaj partyi».

Tekst zakonaprajekta, jaki rychtujecca da razhladu, praktyčna całkam supadaje z tekstam dakumienta, jaki byŭ adklikany z parłamienta hod tamu ŭ suviazi z masavymi pratestami.

Adzinaja roźnica zaklučajecca ŭ tym, što ŭ novaj viersii zakonaprajekta termin «zamiežny ahient» zamianili na «arhanizacyja, jakaja ažyćciaŭlaje dziejnaść u intaresach zamiežnaj dziaržavy».

U sakaviku 2023 hoda zakonaprajekt ab «zamiežnych ahientach» užo ŭnosili na razhlad u parłamient Hruzii. Tady deputaty pryniali jaho ŭ pieršym čytańni, što vyklikała chvalu masavych pratestaŭ. Akcyi la parłamienta ŭ Tbilisi pieraraśli ŭ sutyknieńni z palicyjaj. Pratestoŭcaŭ padtrymała prezident Hruzii Sałamie Zurabišvili. Nieŭzabavie zakonaprajekt byŭ adklikany z parłamienta.

Kamientary1

  • Janka
    03.04.2024
    Nasamreč mienavita Hruzinskaja mara ŭ terminach svaho ž zakonaprajektu i źjaŭlajecca sapraŭdnym ahientam Rasiei, jakim u svoj čas va Ŭkrainie była partyja OPZŽ.

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Usie naviny →
Usie naviny

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

Łukašenka zajaviŭ, što Piatkievič budzie zajmacca «palityčnymi pracesami». I sačyć za jahonymi pamočnikami15

Vice-śpikier Sienata Polščy nazvaŭ abmiežavańni na ŭjezd u Jeŭrasajuz dla biełarusaŭ amaralnymi3

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?2

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču14

Dyjasparam pišuć boty i prapanujuć ustupić u Połk Kalinoŭskaha. Raskazvajem, što adbyvajecca i jak abaranicca12

Muzyka Ihar Bancar užo kala hoda bamžuje ŭ Varšavie FOTY30

U Pietrykaŭskim rajonie mužčyna niekalki hadoŭ hulaŭ z sudovymi vykanaŭcami ŭ dahaniałki. Ale ŭrešcie prajhraŭ1

«Dziakuj vam za syna Mikałaja». Boty atrymali novuju mietadyčku adnosna Abielskaj22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Hałoŭnaje
Usie naviny →