Ekanomika11

Apublikavany ŭkaz, jaki zakranie pakupnikoŭ kvater ad «Dany»

Raniej ludzi trapili ŭ pastku praz ukaz Łukašenki ab «niedružalubnych» krainach.

Panarama z sajta zabudoŭščyka «Minsk Śviet»

Ludzi, jakija kupili kvatery niekalki hod tamu ŭ «Dany» i ŭžo całkam za ich raspłacilisia, nie mohuć ich aformić na siabie. Pryčyna — va ŭkazie №326, pryniatym u kastryčniku 2023 hoda (jon unios źmieny va ŭkaz №93 ad 2022 hoda). Zhodna ź im, kampanija, dzie jość zamiežny kapitał (ułaśnik z «niedružalubnaj» dziaržavy), nie maje prava bieź śpiecyjalnaha dazvołu ŭrada i ŭznosu ŭ biudžet raspradavać svaju majomaść. Zamiežnyja zabudoŭščyki mohuć pradavać ludziam pabudavanaje žyllo tolki razam z vypłataj 25%-ha ŭniosku. «Dana Astra» maje kiprskich ułaśnikaŭ.

13 sakavika Łukašenka padpisaŭ novy ŭkaz, jaki ŭdakładniaje niekatoryja momanty z majomaściu takich kampanij.

U pryvatnaści, u dakumiencie pišacca, što pry pakupcy kvater u zabudoŭščykaŭ nie treba budzie atrymlivać dazvoł urada i płacić uznos u 25% ad koštu, kab aformić hetu nieruchomaść va ŭłasnaść.

Ukaz zakranuŭ i inšyja pytańni, źviazanyja z kampanijami z kapitałam z «niedružalubnych» krain. Naprykład, dadatkovy ŭznos i dazvoł nie budzie patrebny ŭ vypadkach, kali bank zabiraje majomaść daŭžnikoŭ. Całkam z dakumientam možna aznajomicca tut.

Dakumient ustupaje ŭ siłu z 14 sakavika 2024 hoda (momantu apublikavańnia).

Kamientary1

  • Andruś
    14.03.2024
    Hospadzie, zabiary łukavaha ŭ jaho vyraj ź jahonymi "zakonami"

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-20258

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-20258

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Hałoŭnaje
Usie naviny →