Sport44

Pad bieł-čyrvona-biełym ściaham. 30 hadoŭ tamu prajšli pieršyja Alimpijskija hulni z udziełam kamandy niezaležnaj Biełarusi

30 hadoŭ tamu ŭ narviežskim Lilechamiery prajšli zimovyja Alimpijskija hulni. Dla biełaruskaj zbornaj heta była pieršaja Alimpijada ŭ niezaležnaj krainie, pieršaja Alimpijada pad bieł-čyrvona-biełym ściaham i pakul adzinaja biez aktyŭnaha ŭdziełu ŭ joj Łukašenki. Vydańnie Palatno raskazała hałoŭnyja fakty pra biełaruskich spartsmienaŭ u Lilechamiery-1994.

Narviežski płakat-pryvitańnie dla biełarusaŭ na ich rodnaj movie (choć i niedaskanałaj). Fota: facebook.com/andrej.kotljarchuk

Pieršaja Alimpijada dla biełarusaŭ

Da vystupleńnia ŭ Lilechamiery ŭ 1994 hodzie hramadzianie ŭžo niezaležnaj Biełarusi ŭvachodzili ŭ abjadnanuju kamandu krain SND. Tak było padčas dźviuch Alimpijad u 1992 hodzie: letniaj u Barsiełonie i zimovaj u Albiervili. Ale abjadnanaja kamanda pierastała isnavać paśla Alimpijskich hulniaŭ u Barsiełonie, usie postsavieckija krainy sfarmiravali svaje nacyjanalnyja kamandy.

U Narviehiju pajechali 33 biełaruskija spartsmieny. Jany spaborničali ŭ bijatłonie, frystajle, łyžnych honkach, łyžnym dvajaborji, skačkach z tramplina, kańkabiežnym sporcie i fihurnym katańni.

Ź bieł-čyrvona-biełym ściaham i biez Łukašenki

Dla historyi zimovaja Alimpijada ŭ Lilechamiery stała sapraŭdy znakavaj. Upieršyniu ŭ biełaruskaj historyi na Alimpijadzie byŭ uźniaty bieł-čyrvona-bieły ściah. Ściahanoscam staŭ bijatłanist Jaŭhien Redźkin — siensacyjny čempijon papiaredniaj Alimpijady. Darečy, na adkryćcio alimpijskaj vioski biełarusy nie paśpieli, bo prylacieli ŭ Narviehiju na dzień paźniej.

Viadoma, Alimpijskija hulni ŭ Lilechamiery prajšli biez Łukašenki. U toj momant da pieršych prezidenckich vybaraŭ u Biełarusi jašče zastavałasia niekalki miesiacaŭ, i ich budučy pieramožca, pakul tolki kiraŭnik antykarupcyjnaj kamisii Viarchoŭnaha Savieta, jašče rychtavaŭsia ŭstupić u vybarčuju honku. Paźniej ža jon navat šmat hadoŭ byŭ kiraŭnikom Nacyjanalnaha alimpijskaha kamitetu — da ŭviadzieńnia sankcyj za falsifikacyju čarhovych vybaraŭ i adkaznaść za masavyja represii paśla sfalsifikavanych vybaraŭ.

Ježa, vopratka i svoj dom

Na Alimpijadzie ŭ Lilechamiery biełarusy žyli ŭ alimpijskaj vioscy, ale ŭsio adno nie razam. Łyžniki žyli asobna ad kańkabiežcaŭ i fihurystaŭ z-za taho, što vystupali ŭ roznych i addalenych miescach.

Łyžnik Siarhiej Dalidovič u intervju dla «Trybuny» ŭspaminaŭ, što dla alimpijcaŭ zrabili dźvie formy. Pieršaja forma nie spadabałasia spartyŭnym čynoŭnikam. Novuju formu zrabiła Adidas: «Mnie jana zapomniłasia tym, što apaznavalnych znakaŭ na joj amal nie było — tolki na kurtcy byŭ nadpis Belarus», — raskazvaŭ Dalidovič.

Na Alimpijadzie dla spartsmienaŭ zrabili šviedski stoł. Biełarusy ŭspaminali, što heta była niadrennaja ježa — lepšaja, naprykład, čym na zimovaj Alimpijadzie 2006 hoda ŭ italjanskim Turynie. Tady, pa čutkach, mnohich spartsmienaŭ — i nie tolki biełaruskich — nie ŭraziła italjanskaja ježa, jakuju paličyli niasmačnaj, a taksama adznačali, što jaje było prosta mała.

Lepšaja Alimpijada na praciahu 16 hadoŭ

Biełarusy atrymali na tych hulniach dva alimpijskija miedali — srebra ŭ kańkabiežnym sporcie i bijatłonie.

Aršaniec Ihar Žalazoŭski ŭ Lilechamiery prabieh na kańkach dystancyju ŭ 1000 mietraŭ na srebrany miedal, pieršaje miesca zastałosia za amierykancam Denam Džensenam. Darečy, Žalazoŭski palepšyŭ svoj vynik ź zimovaj Alimpijady ŭ kanadskim Kałhary ŭ 1988 hodzie. Tady biełarus prabieh tuju ž dystancyju na bronzavy miedal, i tam vystupaŭ jašče ŭ składzie zbornaj SSSR.

Ihar Žalazoŭski

Žalazoŭski zaviaršyŭ spartyŭnuju karjeru paśla Alimpijady ŭ Narviehii, ale zastaŭsia ŭ sporcie jak čynoŭnik: dziesiać hadoŭ byŭ kiraŭnikom Biełaruskaha sajuza kańkabiežcaŭ i staŭ pieršym prezidentam Paraalimpijskaha kamiteta Biełarusi. Jon pamior u 2021 hodzie.

alimpijada ŭ lilechamiery, biełarusy na alimpijadzie ŭ lilechamiery, pieršaja alimpijada pa bčb

Śvietłana Paramyhina

Druhi srebrany miedal zastaŭsia za bijatłanistkaj Śviatłanaj Paramyhinaj. Paramyhina vyjhrała miedal u spryncie, jaje abyšła tolki kanadka Miryjam Biedar. Uvohule Śviatłana — adna z samych vynikovych bijatłanistak pieršych hadoŭ niezaležnaści Biełarusi: jana nieadnarazova pieramahała ŭ čempijanatach Jeŭropy i śvietu. Paramyhina praciahvała zajmacca bijatłonam da 2001 hoda, a zatym skončyła prafiesijnuju karjeru i pajšła ŭ spartyŭnuju žurnalistyku. Ciapier byłaja spartsmienka žyvie ŭ Minsku.

Uvohule, Alimpijada ŭ Lilechamiery stała samaj paśpiachovaj dla biełaruskaj zbornaj amal na dva dziesiacihodździ. Na nastupnaj u japonskim Nahana-1998 biełarusy taksama mieli dva miedali, ale ŭžo tolki bronzavyja. U Sołt-Łejk-Sici-2002 i Turynie-2006 było tolki pa adnym miedali — bronzavym i srebnym adpaviedna. I tolki na Alimpijskich hulniach u Vankuviery ŭ 2010 hodzie vynik pieršaha vystupleńnia biełarusaŭ na zimovaj Alimpijadzie ŭdałosia pierasiahnuć dziakujučy zołatu frystajlista Alaksieja Hryšyna, srebru bijatłanista Siarhieja Novikava i bronzie bijatłanistki Darji Domračavaj.

Kamientary4

 • Jašče budzie nie adna takaja Alimpijada. Žyvie Biełaruś!
  12.02.2024
  Ź bieł-čyrvona-biełym ściaham i biez Łukašenki
 • Kub
  13.02.2024
  Ech, pamiataju, jak sačyŭ za bieham Žalazoŭskaha... byli časy.
 • Alek. Ru
  13.02.2024
  Jakoje ž pryhožaje spałučeńnie biełaha I čyrvonaha, biez łukašystskaj bałotnaj zieleni I niedarečnaha arnamienta!

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →