Hramadstva

Chvoraha na ankałohiju Ryhora Kastusiova pieraviali ŭ turmu ŭ Hrodnie

66-hadovaha palityka niadaŭna pieraviali na turemny režym. 

«Chutčej za ŭsio Ryhor Kastusioŭ užo ŭ hrodzienskaj turmie № 1. Ź Ivacevičaŭ viarnuŭsia list», — napisaŭ u svaim fejsbuku jahony ziać Dźmitryj Antončyk.

Ryhora Kastusiova zatrymali 12 krasavika 2021 hoda ŭ Škłovie pa spravie pavodle art. 357 KK «Zmova ci inšyja dziejańni, ździejśnienyja z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady». Paźniej jaho asudzili da 10 hadoŭ kałonii. U listapadzie stała viadoma, što palitźniavolenaha źmiaścili na 6 miesiacaŭ u pamiaškańnie krytaha typu.

U źniavoleńni ŭ Ryhora Kastusiova abvastrylisia prablemy sa zdaroŭjem — u jaho vyjavili ankałahičnaje zachvorvańnie.

Kamientary

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →