Kachańnie i seks3232

Pieršyja rody ŭ 15 hadoŭ, druhija ŭ 17 i trecija ŭ 19. Maładaja mama z-pad Homiela stała abjektam zachapleńnia adnych, žoŭci druhich

Maryja Sincova z haradskoha pasiołka Uvaravičy Buda-Kašaloŭskaha rajona maje ŭsie šansy stać samaj junaj šmatdzietnaj maci Biełarusi. Pieršy raz jana naradziła ŭ 15 hadoŭ, druhi — u 16. Ciapier joj 19, i jany z mužam čakajuć treciaje dzicia. Jana źniałasia ŭ telešou, viadzie błohi ŭ instahramie i tyktoku, dzie raskazvaje ab pryhodach svajho žyćcia. 

Skrynšot ź instahram-akaŭntu kis.mami

Błohierka zdymaje tyktoki, jakija ŭ kahości vyklikajuć uśmiešku, u kahości — žal, a ŭ kahości — złość. Voś adzin ź jaje tyktokaŭ: «Patrabavańni baćkoŭ da mianie da 15 hadoŭ: dobra vučycca, nie hulać dapazna, dumać pra budučyniu, rychtavacca da pastupleńnia. Patrabavańni paśla 17 hadoŭ: nie stać šmatdzietnaj (pa mahčymaści)».

@kis.mami.2

♬ original sound - Baby Hilton

U instahramie Maryja raspaviadaje pra tyja prablemy, ź jakimi sutyknułasia. Kali jana vučyłasia ŭ dziaviatym kłasie, to zakachałasia ŭ chłopca. Jany byli razam hod. Rasstańnie ź im stała sapraŭdnaj trahiedyjaj dla dziaŭčynki, jana sprabavała niejak naładzić adnosiny. Skončylisia hetyja sproby ciažarnaściu, pra jakuju Maryja pabajałasia skazać i byłomu kachanamu, i svaim baćkam. Błohierka piša, što bolš za ŭsio bajałasia taho, što z-za hetaj historyi jana patrapić u dziciačy dom.

Na toj momant dziaŭčyna vučyłasia ŭ kaledžy, na tydni žyła ŭ internacie, a dadomu pryjazdžała tolki na vychodnyja. A tam starałasia chucieńka źbiehčy da siabroŭki ŭ hości, kab mama nie zaŭvažyła ŭžo davoli prykmietny žyvot.

Skrynšot ź instahram-akaŭnta kis.mami

Na piatym miesiacy ciažarnaści Maryja paznajomiłasia z šasnaccacihadovym Illom, a jašče praź miesiac raspaviała jamu svoj sakret i skazała, što jon nie abaviazany być razam ź joj. Ale toj adkazaŭ, što kachaje jaje i zmoža palubić i jaje dzicia. Chłopiec padtrymaŭ jaje maralna i pierakanaŭ raskazać pra ŭsio mamie. Na 28 tydni ciažarnaści dziaŭčyna vyrašyła napisać mamie paviedamleńnie z pryznańniem. Mama adkazała, što i sama zdahadvałasia, ale z-za haračlivaha charaktaru dački bajałasia pytacca.

Svoj šasnaccaty dzień naradžeńnia Maryja sustrakała ŭ radzilni, bo jaje nie chacieli adpuskać dadomu. Aficyjna dziaŭčyna jašče nie ličyłasia całkam dziejazdolnaj — a heta značyć, nie mieła prava samastojna hadavać dzicia i atrymlivać vypłaty na jaho. Akramia ŭsiaho, treba było atrymać ad orhanaŭ apieki akt abśledavańnia budučaha miesca žycharstva novanarodžanaj. U vyniku jaje mamie aformili časovuju apieku nad unučkaj.

Dva miesiacy Maryja praviała doma z dačkoj, a potym viarnułasia da vučoby. Dziaŭčynkaj zajmałasia babula. Ale, jak kaža błohierka, z-za hetaha pačalisia prablemy: babula prykipieła da niemaŭlaci i raŭnavała ŭnučku da dački.

Kali małoj było ŭsiaho piać miesiacaŭ, Maryja zaciažaryła druhi raz — ad taho samaha Illi. Ale z-za taho, što mienstruacyja nie źnikła (hetuju źjavu nazyvajuć kalarovaj ciažarnaściu), jana daviedałasia pra heta amal što na 11-m tydni ciažarnaści. Pakolki i Maryja, i jaje partnior vučylisia, Illa byŭ kateharyčna suprać. Ale dziaŭčyna schłusiła, byccam by doktar, jaki moh zrabić abort, pajšoŭ u adpačynak — i tamu ŭsio, varyjantaŭ, akramia jak naradžać, niama.

U vyniku para pabrałasia šlubam. Maryja stała całkam dziejazdolnaj dla taho, kab samastojna hadavać pieršuju dačku, adnak mama nie chacieła tuju addavać i, pa słovach błohierki, nastrojvała apieku suprać dački. Ale ž narešcie ŭsie zmahli naładzić adnosiny. Maryja i Illa stali hadavać dvaich dziaciej — dziaŭčynku i chłopčyka.

Błohierka zapisała videa pra toje, što časta čuje, nibyta jana sapsavała sabie žyćcio, bo ŭ 18 hadoŭ maje dvaich u kałyscy. Ale jana śćviardžaje, što dzieci stali dla ich pary stymułam raźvivacca, zarablać hrošy i nieści adkaznaść za ich žyćcio.

Hetaja historyja, jakaja časam nahadvaje sieryjał, zacikaviła žurnalistaŭ telekanała ANT — Maryju zaprasili na šou «Jašče nie viečar», kab jana raspaviała pra ciažarnaść u 15 hadoŭ.

Tam dziaŭčyna paviedamiła, što jaje ciažarnaściu ŭ svoj čas cikaviłasia i milicyja:

«Milicyja pryjazdžała raźbiracca, jak heta adbyłosia. Nu kali b heta było pad prymusam, to byli b sudovyja razbory, a tak my padpisali, što ŭsio było z uzajemnaj zhody».

Jana taksama raskazała, što sutyknułasia ź miedycynskaj ahresijaj padčas rodaŭ:

«Było strašna. U balnicy daktary vielmi kiepska stavilisia z-za ŭzrostu, sprabavali kožny raz nahrubić. Asabliva ŭ radzale. Na mianie i kryčali, i kazali, kab ja naohuł nijakich hukaŭ nie vydavała. Kazali, što ja im tolki pieraškadžaju».

Siarod haściej šou, jakim prapanavali abmierkavać situacyju, byŭ śpiavak Hierman Citoŭ — jon pasprabavaŭ skazać, što takija pavodziny miedykaŭ niedapuščalnyja. Ale jaho chutka pierapyniła viadučaja, jakaja pačała dakazvać, što situacyja ŭnikalnaja, a biełaruskija lekary nasamreč cudoŭnyja. Arhumientam jaje było toje, što jana sama naradžała dvojčy i nikoli nie sutykałasia z hrubijanstvam.

Słova dali Śviatłanie Šyłavaj, prarektarcy pa lačebnaj rabocie BDMU, kandydatcy miedycynskich navuk, dacentcy.

«Nikoli nie asudžajcie miedycynskich rabotnikaŭ. Šasnaccacihadovaja dziaŭčynka trapiła ŭ radzilniu, u dziaŭčynki vialikaja trahiedyja. Jana nie saśpieła dla rodaŭ i funkcyjanalna, i maralna. Viadoma, dzicia treba było paškadavać. Ja nie apraŭdvaju, kali vam kazali drennyja słovy. Ale ŭ radzale byvajuć takija situacyi, kali ludzi niekiravanyja. Heta psichałohija, i razmaŭlać treba pa-roznamu. Kahości možna paškadavać, i budzie jašče horš, budzie isteryka. A my pavinny zachavać žyćcio maleńkaj dziaŭčyncy, jakaja doryć žyćcio jašče adnamu dziciaci, kab jano zastałosia žyvym i zdarovym, kab nie było aśfiksii, nie było traŭmy. U toj krytyčnaj situacyi, dzie my z vami nie byli, my nie možam abmiarkoŭvać dziejańni daktaroŭ».

Dziŭna było b, kali b na takuju pieradaču nie zaprasili śviatara. I jon sapraŭdy siadzieŭ pamiž Citovym i Šyłavaj. U protaijereja Paŭła Sierdziuka, staršyni sinadalnaj kamisii BPC, viadučaja spytała pra seksualnaje vychavańnie — chto i kali pavinien havaryć ź dziećmi pra seks.

«A čamu ź dziećmi? — paryravaŭ śviatar. — Mnie vielmi spadabaŭsia Illa, vydatnaja para. Niaŭžo ŭ našaj hieraini kiepskaje seksualnaje vychavańnie? Jana zaciažaryła i adrazu vyrašyła zachavać žyćcio svajmu dziciaci».

Śviatar ličyć historyju Maryi cudoŭnaj. Nu i što z taho, što baćka dziciaci pavioŭ siabie jak bajaźliviec i admoviŭsia brać na siabie adkaznaść? Pobač ža adrazu źjaviŭsia inšy mužčyna, jaki zachacieŭ hadavać čužoje dzicia. Prosta idealnaja ilustracyja frazy pra «Daŭ Boh zajku — daść i łužok».

Ciapier Maryi 19 hadoŭ, i jana znoŭ čakaje dzicia. Kaža, što ŭ hety raz ciažarnaść jany płanavali razam z mužam. Čas ad času dziaŭčyna atrymlivaje niehatyŭnyja kamientary: jaje paprakajuć u tym, što padaje drenny prykład — byccam by školnicy paśla jaje błoha masava vyrašać naradžać u 15—16 hadoŭ. Chtości paprakaje ŭ tym, što jana naradžaje dziaciej dziela vypłat ad dziaržavy. Jość i tyja, chto škaduje maładuju mamačku. Dla apošnich jana napisała post:

«Čamu ja pavinna žyć pavodle standartaŭ? «Pažyć dla siabie» — a kali dzieci heta i jość toje, što ja chacieła dla siabie? Nie ŭsie ž chočuć dziaciej i siamju, dyk i nie ŭsie chočuć hulać. Łahična?

Nie bačyła śvietu, nie padarožničała, nu i što? Mnohija i da kanca žyćcia nie padarožničali. A ŭ mianie jašče vializny zapas času, kab jeździć adnoj ci ź dziećmi na adpačynak. Adukacyja? Jaje možna atrymać u luby čas, možna vučycca ŭsio žyćcio. Čamu ty navučyš svaich dziaciej, kali ty biez «vyški»? A chto skazaŭ, što ja vučyłasia na dvojki-trojki? Ci vy dumajecie, što naradžajuć tolki tyja, chto drenna vučyŭsia?»

«Naša Niva» raskazvała pra Viktoryju Juzapčuk ź vioski Bielsk Kobrynskaha rajona, jakaja ŭ 22 hady razam z mužam hadavała ŭžo šaściora dziaciej — pieršaje dzicia Viktoryja naradziła taksama ŭ 15 hadoŭ.

U 2021 hodzie telekanał STB paviedamlaŭ ab tym, što samaj junaj maci ŭ Biełarusi ŭsiaho 13 hadoŭ, ale jaje imia sa zrazumiełych pryčyn nie nazyvałasia.

U 2022 hodzie samaj maładoj u śpisie ŭznaharodžanych Ordenam Maci stała Alena Bojka ź miastečka Starobin Salihorskaha rajona, jakaja ŭ 26 hadoŭ hadavała piaciarych dziaciej. Ale pieršynca jana naradziła ŭ 18.

Kamientary32

 • Jaś
  21.11.2023
  Tiema pacharia nie raskryta.
 • mikola
  21.11.2023
  hvora na galavu.....
 • cinik
  21.11.2023
  mikola, daloka nie chvora, vsio prosčitano))) hodika čieriez 2-3 jeśli jeŝie klepanut paru štuk, ispołkom vydielit domik v ahrohorodkie, siemiejnoho tipa, a tak by vsiu žizń skitałaś po obŝažkam...

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Usie naviny →
Usie naviny

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Hałoŭnaje
Usie naviny →