Vajna22

ISW: Kreml źbivaje z pantałyku Zachad, kab prymusić Ukrainu pajści na pieramovy

Kreml nie adstupiŭ ad svaich maksimalisckich metaŭ pa adnaŭleńni kantrolu nad Ukrainaj, a tolki častkova zacianiaje mety Rasii, kab uvieści ŭ zman zachodnija krainy i prymusić ich akazać cisk na Ukrainu, kab jana paprasiła ab miry, pišuć u čarhovaj zvodcy ekśpierty amierykanskaha Instytuta vyvučeńnia vajny (ISW).

Fota: AP

Pres-sakratar Kramla Dźmitryj Piaskoŭ 21 listapada zajaviŭ, što źmiena dziejučaj ułady va Ukrainie nie źjaŭlajecca metaj rasijskaj «śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi», adznačyŭšy, što prezident Rasii Uładzimir Pucin «užo havaryŭ pra heta», choć sam Pucin pa sutnaści havaryŭ prama supraćlehłyja rečy.

Zatumańvańnie Kramlom svaich metaŭ, vierahodna, raźličanaje na zachodniuju aŭdytoryju, tym nie mienš, źbivaje z pantałyku rasijskich prychilnikaŭ vajny. Adzin z «vajenkaraŭ» u adkaz na zajavu Piaskova sarkastyčna zaŭvažyŭ, što Rasija viadzie vajnu biez vyraznaj mety.

Nierašučaść Kramla ŭ pytańni publičnaj prychilnaści ekstremalnaj ideałohii i praciahu vajny taksama vyklikaje ździŭleńnie ŭ prapahandystaŭ, jakija prapaviedujuć takuju ideałohiju rasijskim masam.

Pucin u cełym imkniecca bałansavać pamiž rezkimi nacyjanalistyčnymi tezisami, kab zaručycca padtrymkaj nacyjanalistyčna nastrojenaj supolnaści, i bolš pamiarkoŭnymi tezisami, kab zachavać padtrymku astatniaj častki rasijskaha nasielnictva.

Vajennyja niaŭdačy Rasii i rost achviaraŭ, jakich Pucin patrabuje ad rasijskaha naroda dla praciahu ŭvarvańnia, robiać jaho naŭmysnaje zatumańvańnie rozumu i sproby rytaryčnaha bałansavańnia bolš reljefnymi, raspalvajučy niezadavolenaść siarod krytyčna važnych hrup nasielnictva.

Kamientary2

  • Mojša
    24.11.2022
    Kramlu vieryć nielha, heta musić być pastułat bo ruskija praŭdy nie havorać, chłusić ich nacyjanalnaja rysa. Kali ty hetaha nie razumieješ to ty durak.
  • Hryška
    24.11.2022
    Cyvilizavany śviet nie pavinien trapić u hetuju rasiejskuju pastku. Rasieja chłusiła, chłusić i budzie chłusić pra svaju vajnu suprać Ukrainy

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →