Ekanomika11

«Datčyki viazuć z sakavika». Ramontniki papiaredžvajuć pra mahčymy deficyt kamplektujučych bytavoj techniki 

Praz sankcyi i sychod asobnych brendaŭ z rynkaŭ Biełarusi i Rasii prablemaj moža stać absłuhoŭvańnie i ramont bytavoj techniki. Jak raskazvajuć biełarusy, jany ŭžo sutykajucca z tym, što ramont zajmaje bolš času, čym raniej.

Chutčej i tańniej — zamović detali ŭ Polščy

Adna z čytačak raspaviała pra svoj dośvied:

«Vyjšła sa stroju mikrachvalovaja pieč Daewoo. Majstar patłumačyŭ, što treba mianiać płatu kiravańnia. Čakać novuju — paŭtara-dva miesiacy. Dakładnuju canu nie nazyvaŭ, tolki prybliznuju — niekalki socień rubloŭ. Akazałasia, što chutčej i tańniej — zamović u Polščy i pryvieźci z akazijaj u Minsk».

Apisanaja situacyja pakul nie maje maštabnaha charaktaru. Ale z-za sankcyj i sychodu bujnych vytvorcaŭ skaracilisia pastaŭki detalaŭ da chaładzilnikaŭ, posudamyjnych mašyn, pyłasosaŭ i inšaj bytavoj techniki.

«U pryviedzienym vypadku ź mikrachvaloŭkaj prablema zakranuła mikraelektroniku. Heta nie dziŭna. Prahramavalnyja moduli kiravańnia i inšyja płaty vielmi składana zamianić. Patrebny aryhinał, a z hetym ciapier vialikija ciažkaści», — patłumačyŭ adzin sa śpiecyjalistaŭ pa ramoncie bytavoj techniki.

Znajści detali dla techniki, jakaja vyrablajecca ŭ Rasii, nie prablema

Biehły manitorynh takich placovak, jak Kufar i Onliner, pakazvaje, što ludzi z dapamohaj abjaŭ stali čaściej samastojna šukać detali mikraelektroniki da bytavoj techniki, a taksama śpiecyjalistaŭ, jakija mahli b adramantavać, naprykład, zharełuju płatu.

«Na ciapierašni momant nijakaj katastrofy niama, ja b nie pierabolšvaŭ, — raspavioŭ u kamientary adzin z ekśpiertaŭ. — Naprykład, znajści pompu abo nahravalny elemient da pralnaj mašyny, jakija ŭ asnoŭnym vyrablajucca ŭ Rasii, možna biez prablem. U najhoršym vypadku — zamović z Kitaja».

Adnak, papiaredžvaje surazmoŭca, jość šerah simptomaŭ, jakija naściarožvajuć i śviedčać pra toje, što ŭ chutkim časie situacyja moža pahoršycca.

«Niemałaja častka asartymientu padpadaje pad tavary padvojnaha pryznačeńnia. Uvieźci ich prostym šlacham niemahčyma, a zapasy na składach nie biaskoncyja, — udakładniŭ ekśpiert. — Nakolki ja viedaju, heta zakranuła navat filtry i pyłazborniki da pyłasosaŭ, to-bok banalnyja raschodnyja materyjały. Sam sutyknuŭsia z prablemaj pošuku lampački ŭ duchavuju šafu. Zdajecca, drobiaź, ale ŭ kramach da niekatorych madelaŭ ich užo nie znajści. Pašancavała, što zamaŭlaŭ płafon i ŭ kamplekcie išła lampa. Pryjšłosia dastać jaje adtul».

Raniej pastaŭki byli naŭprost z Hiermanii, ciapier — praz Kazachstan

Majstry pa ramoncie pralnych mašyn, chaładzilnikaŭ i mikrachvalovak, ź jakimi źviazaŭsia žurnalist, paviedamili, što pakul asablivych prablem niama, ale abmovilisia pra padaražańnie niekatorych detalaŭ i pavieličeńnie terminaŭ ich pastavak.

Pa słovach adnaho z surazmoŭcaŭ, paśla pačatku vajny va Ukrainie mnohija imknulisia abnavić bytavuju techniku:

«Ale heta tyja, u kaho byli svabodnyja hrošy. Astatnija ž u chutkim časie tak ci inakš sutyknucca ź nieabchodnaściu štości mianiać ci ramantavać».

Uviesnu naziraŭsia paralelny praces: pastaŭščyki sprabavali zapoŭnić składy, razumiejučy, što heta adychodziačy ciahnik. Asnoŭnaj pryčynaj, zrazumieła, byŭ nie kłopat pra spažyŭcoŭ.

«Matyŭ całkam karyślivy — na zapčastkach zaŭsiody atrymlivałasia dobra zarablać».

Takaja zapaślivaść vyjšła ŭsim na ruku: pačatak deficytu na niekatory čas udałosia adkłaści. Adnak palicy na składach puściejuć, a novych pastupleńniaŭ pa niekatorych brendach praktyčna niama.

Śpiecyjalist taksama ŭdakładniŭ, što ciapier dastavić u Biełaruś detali peŭnych vytvorcaŭ vielmi składana.

Pa jaho słovach, raniej kaplektujučyja, naprykład, da bytavoj techniki Miele, išli napramuju z Hiermanii. Ciapier ža adna z kampanij sprabuje zavieści ich praz Kazachstan.

«Paru dziasiatkaŭ datčykaŭ, niekalki pompaŭ viazuć z sakavika!» — ździŭlajecca śpiecyjalist.

Ale kali premium-vytvorcy pastaŭlali detali nievialikimi partyjami i popyt na ich nie taki vialiki, to sychod bolš papularnych brendaŭ moža adbicca kudy macniej.

Tak, nie vyklučana ŭźniknieńnie prablem z kamplektujučymi da bytavoj techniki Bosch i Siemens.

«Niekatoryja ŭzajemazamiennyja detali roznych brendaŭ, naprykład, pompy dla posudamyjnych mašyn, pastaŭlalisia ŭ vialikich abjomach. Pakul ich chapaje. Ale kali madel bolš śpiecyfičnaja, to prablema moža źjavicca ŭžo ciapier», — papiaredžvajuć surazmoŭcy.

Jakija varyjanty?

Palapšeńnia situacyi ekśpierty nie čakajuć da tych časoŭ, pakul nie buduć admienienyja sankcyi. Jak vychodziać ź situacyi ciapier?

Indyvidualnyja pradprymalniki, jakija zajmajucca ramontam bytavoj techniki, paviedamili, što zamaŭlajuć zapčastki za najaŭnyja z Polščy. Dastaŭlajuć kamplektujučyja tyja, chto rehularna ździajśniaje pajezdki. Kožny ŭ łancužku atrymlivaje dolu. A ŭ vyniku raspłačvajecca za ŭsio zakazčyk.

U cełym trend nahadvaje viartańnie da 1990-ch, kali «čaŭnaki» vazili zapatrabavany tavar.

A jak ža impartazamiaščeńnie? Niadaŭna było abvieščana, što Rasija daść Minsku kredyt u $1,74 młrd na hetyja mety. Nibyta vyznačany pieršyja dvanaccać prajektaŭ.

Jak ličać našy surazmoŭcy, častkova imparzamiaščeńnie mahčymaje, ale kali havorka idzie pra nieskładanyja raschodnyja materyjały. U pryvatnaści, pyłazborniki dla pyłasosaŭ užo vyrablajuć niekatoryja biełaruskija kampanii.

«A voś ci možna arhanizavać masavuju vytvorčaść hałahienavych lampaŭ? A vysokatempieraturnych śviatłodyjodnych? Vuhalnych filtraŭ? Kali chtości źbiarecca rabić takuju vytvorčaść, to ŭźnikaje zakanamiernaje pytańnie ab rentabielnaści — ci buduć pradavacca detali da ŭmoŭnych posudamyjnych mašyn za varjackija hrošy?»

Ekśpiert taksama źviartaje ŭvahu, što jość krytyčna važnyja drobiazi, bieź jakich prybor nie moža funkcyjanavać: piatla dźviarej da chaładzilnika abo zamok dla pasudamyjki.

«Łamajecca rehularna, a dastać niemahčyma. Nu i chto budzie zajmacca naładžvańniem vytvorčaści takoha asartymientu i jakimi buduć prodažy?»

Jašče adnym vyjściem zdavalisia pastaŭki z Kitaja. Adnak, na dumku śpiecyjalistaŭ, heta taksama nie panaceja. Niejkija pazicyi zamiaścić možna, ale ź imi i ciapier prablem niama, a kali havorka pra ekskluziŭnyja detali da niekatorych madelaŭ, to pasuje tolki aryhinał.

Kažučy pra toje, kali prablema moža nabyć bolšy maštab, śpiecyjalisty prapanujuć pahladzieć, što adbudziecca ŭ pačatku nastupnaha hoda.

«Kolkaść ramontaŭ budzie pastupova nazapašvacca. Vyraście popyt na ramontnyja pasłuhi, patrymanyja detali. U toj ci inšaj stupieni z takoj prablemaj sutyknucca ŭładalniki bytavoj techniki bolšaści brendaŭ, asabliva tych, jakija syšli z rynku. Deficyt mikraelektroniki — heta tolki pačatak».

Kamientary1

  • Tolko načinajetsia
    24.11.2022
    A kak vy chotieli ??? Tolko tak i nikak inačie.
    Vas, vaš łukašienko, vtianuł v hienocid ukrainciev, vas on košmarit tierrorom i rieprieśsijami, razrušił hosudarstviennyje instituty, razrušił zakonnosť, leziet, vmiestie s putinym, v čužije ohorody v 21 viekie.
     Budietie pitaťsia i činiť vsio skriepami.

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom12

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

«Dzieci hulali, a źmiaja płavała ŭ łužynie». U rajonie Barysava našeście hadziuk — kamunalniki nie reahujuć5

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak3

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom12

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →