Lolik Uškin. Levym vokam33

Jak dabicca pryznańnia Abchazii

Kabiniet važnaha supracoŭnika kramloŭskaj administracyi.

Palitkansultant (uvachodziačy): Možna?

Čynoŭnik: Zachodź. Niešta nie razumieju sutnaści tvajoj instrukcyi nakont našaj taktyki pieramovaŭ u Minsku. Ty pišaš: «Na pieramovy lepš za ŭsio źjavicca ŭ kaściumach ad «Kaminternu», kašulach ad «Kupalinki», z hadzińnikami «Pramień». Prykładna na 5‑j chvilinie dyjałohu zrabić vyhlad, što raźviazalisia matuzki na čaravikach. Pastavić nahu na kresła i zaviazvać, kab surazmoŭca zaŭvažyŭ boty marki «Marka». Paśla płaŭna pierachodzić da temy Abchazii. U vypadku ŭskładnieńnia pieramovaŭ dastać z kišeni barbaryski ad «Kamunarki» i prapanavać razam pahryźci»… Što za bułšyt, jak lubić kazać Łaŭroŭ?

Palitkansultant: Usio prosta i hienijalna. Prosta ich kiraŭnik patrabuje, kab nasili svajo i jeli svajo. Naturalna, tyja šmotki i siemki rastopiać lod niedavieru i adkryjuć novyja pierśpiektyvy dla intehracyi.

Čynoŭnik: Aha. Razumieju. Moža, dla harantyi dźvie pary škarpetak?.

Palitkansultant: Jak kažuć apošnija apytańni centru Levada…

(U kabiniet niečakana ŭryvajecca supracoŭnik uradu).

Supracoŭnik uradu: Pałundra!

Palitkansultant i čynoŭnik (razam): Što? Baks kaštuje 35 rubloŭ? Jaki ja idyjot, što ŭčora nie źmianiaŭ!

Supracoŭnik uradu: Čuli pra słavianski hiej‑parad u Maskvie?

Maŭčańnie.

Supracoŭnik uradu: Hetaja pieršaja na majoj pamiaci rasijska‑biełaruskaja hramadzianskaja akcyja, nie finansavanaja ni z sajuznaha biudžetu, ni ź biudžetu BRSM, ni ź biudžetu meryi Maskvy. Realnaje prajaŭleńnie daŭno čakanaha słavianskaha adzinstva. Afihieć.

Čynoŭnik: Ty chočaš skazać, što jość varjaty, jakija vierać u słavianskija šury‑mury nie za hrošy?

Supracoŭnik uradu: Tak. Adnak intryha ŭ inšym: a što, kali heta niejak źviazana z…?

Čynoŭnik: Ty chočaš skazać, što kali zaŭtra na Marksa, 38 my… chm… źjavimsia ŭ kałhotkach ad «Miłavicy», tady pryznańnie Abchazii ŭ nas u kišeni?

Supracoŭnik uradu: Nu našto tak žorstka… Praciahłaha intehracyjnaha pacałunku za začynienymi dźviaryma, dumaju, budzie dastatkova.

Čynoŭnik: Ja tabie nie Maisiejeŭ! Jasna?!

Supracoŭnik uradu: A tabie jasna, što heta, moža, apošni šaniec dabicca pryznańnia Udmurcii, Sory, Abchazii. Za nami Rasija — a ty tut nosam kruciš.

Čynoŭnik: Zhodny abmianiacca doŭhimi šmatznačnymi pohladami. Nie bolš.

Supracoŭnik uradu: Ja skazaŭ pacałunak! Ty što — zabyŭsia, dziakujučy kamu ŭ hetym kreśle siadziš?

Pakul čynoŭniki spračalisia, palitkansultant unios u tekst svajoj instrukcyi važnuju papraŭku: «Aproč kašuli ad «Kupalinki» i kaściumu ad «Kaminternu», padčas pieramovaŭ na vas musić być bializna firmy «Sierž».

Kamientary3

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby18

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby18

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →