Kachańnie i seks1616

Siem žanočych žestaŭ, jakija vydajuć žadańnie

Psichołahi ćvierdziać, što pry znajomstvie ludzi vierbalna, heta značyć słovami, pieradajuć tolki 7% infarmacyi, a voś astatniaje robiać mihi, intanacyja, ruchi cieła… Tak i žančyny — časam śviadoma, a časam nie — demanstrujuć žestami pra svaju zacikaŭlenaść u mužčynu.

1. Štości z vałasami. Jana adkinuła vałasy z tvaru abo ź plača. Jana papraviła vałasy na skroni… Tak, tak! Heta znak chvalavańnia i ŭvahi. I tym bolš kali jana nakručvaje kudzierku na palčyk i pahladaje na ciabie.

2. Pozirk skosa. Źlohku prymružyŭšy vočy, žančyna kidaje pozirki na mužčynu, pakul jon nie zaŭvažyć hetaha, a tady ŭ zasaromlenaści adrazu ž advodzić vočy. Žančyna zaŭždy cikuje za mužčynam, jaki joj cikavy. (A chłopiec chiba nie robić taho samaha?) Złavili taki pozirk — rabicie krok nasustrač.

3. Ach, hetyja zapiaści… Žančyna, jakoj padabajecca mužčyna, mižvoli pakaža jamu svaje zapiaści. Moža tamu, što čałaviek uzrušany nie viedaje, kudy padzieć ruki. A moža tamu što zapiaście — adno z samych erahiennych zon žančyny. Zapiaście — niešta nienavidavoku, i maje svoj schavany sens.

4. Pryadkryty rot. Žančyna stała dychać hłybiej, huby heta vydajuć.

5. Tuflik havoryć pra hullivy nastroj, kali žančyna skinuła jaho i hraje im, pahojdvaje jaho. Abo nožka čas ad času nyraje ŭ tuflik.

6. Kałyšucca ściohny. Kali žančyna ŭzrušanaja, pry chadzie jaje kłuby pahojdvajucca macniej, čym zazvyčaj.

7. Jana łaščyć. Naprykład, pradmiet cylindryčnaje formy: cyharetu, nožku kielicha, navat ułasny palec. Tłumačy movy žestaŭ interpretujuć heta jak nieŭśviadomlenuju prajavu žanočych fantazij.

Moža być, vas źvioŭ razam los?

Kamientary16

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-20258

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-20258

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Hałoŭnaje
Usie naviny →