błohier BalaganOFF blogger BalaganOFF Alexander Rykov Aleksandr Rykov Alaksandr Rykaŭ

Alaksandr Rykaŭ, bolš viadomy jak BalaganOFF padčas intervju. Skrynšot z malina_by / YouTube

Čamu va Ukrainie da 2020 hoda padtrymlivali Łukašenku 

Na dumku Alaksandra Rykava, nielha havaryć pra padtrymku Łukašenki va Ukrainie da 2020-ha hoda:

«Heta nie padtrymka, a chutčej niaviedańnie, taho što tam adbyvajecca, chacia byŭ da hetaha 10 hadoŭ nazad u Biełarusi…. Svaja kraina daražejšaja. Ty ź biełarusami moh sustrecca dzieści na mory. Vy adpačyvajecie dzieści ŭ Turcyi ci Tajłandzie. Voś biełarus. Taki ž pryjemny chłopiec. Ty ź im kamunikuješ. Nijakaj roźnicy nie adčuvaješ. «Nu jak u vas?» — «Žyviom niejak». Nu jeździać ža ŭ Tajłand, Turcyju, značyć žyvuć. Pratestaŭ niama», —

tłumačyć BalaganOFF i dadaje, što «ŭsia karcinka, jakaja da nas u naviny pastupała, to heta toje, što vas aficyjny televizar moh danieści. U vas nie było takoj mahutnaj apazicyjnaj miedyjki, jakaja b danosiła, što ŭ vas inšy śviet. I ludzi žyli ŭ karcincy »hety zachavaŭ usio, ničoha nie razburyŭ. A tut usiudy aliharchi. Usio raskrali. «I heta na ludziej upłyvała».

«Da pieramohi ŭžo z vami budu»

Błohier adznačaje, što ŭ peŭny momant chacieŭ zakinuć biełaruskuju temu, ale na jaho vialikaje ŭździejańnie akazali vodhuki biełarusaŭ u kamientarach pad videa.

«Kali ty za dzień atrymlivaješ piaćsot kamientaroŭ «nie kidajcie nas, rabicie toje, što robicie», i ja havaru ŭ efiry «da pieramohi ŭžo z vami budu». Pieramoha ŭ biełarusaŭ trochi adciahvajecca.

A kali vajna pačałasia, ja sam siabie łaviŭ na dumcy, što heta jak sacyjalnaja nahruzka, jak druhoje žyćcio. Ja razumieŭ, što prosta treba pracavać jak zvyčajnamu čałavieku ź biełaruskim hramadstvam.

U pieršyja dva-try miesiacy ja atrymlivaŭ šmat kamientaroŭ «raskažycie nam pra Danbas». Ja pačaŭ zdymać videa, dzie zachodziać ruskija vojski, rehularnaja armija. 14-ty hod. Jak ich biaruć u pałon. Hetyja videa dobra hladzielisia biełarusami. Praŭda, potym na ich byli skarhi i mnie ich jutub zabłakavaŭ».

Dron dla pałka Kalinoŭskaha

Alaksandr raskazaŭ, što ciapier idzie zbor hrošaj na trał dla pieravozki husieničnaj techniki miedevakuacyi, ale za niekalki dzion da zapisu intervju jon źviazvaŭsia z Pałkom Kalinoŭskaha.

«Ja spantanna nabraŭ, spytacca, što vam treba. Mnie kažuć, što chłopcy stajać na Kupianskim napramku. Za tydzień zhubili ŭsie drony. Biez hetaha šancy pamierci pavialičvajucca kałasalna. Ja kažu: «Davajcie terminova nabyvać». Ale jak ź Jeŭropy dastać. Pazaŭčora znajšli va Ukrainie ŭ pčalaroŭ, u jakich skončyŭsia siezon».

Dron pryjšoŭ chutčej, čym raźličvaŭ błohier: «My dumali, što pryjdzie ŭ paniadziełak. A jon pryjšoŭ siońnia zranku. A hrošaj najaŭnych niama. Ja pajechaŭ da kuma, uziaŭ hrošy. Pryjechali chłopcy z Pałka, ja im pieradaŭ najaŭnyja. Jany ciapier pajechali vykuplać».

BalaganOFF patłumačyŭ, što hrošy na dron nie tolki jaho: «Jość ludzi, čałaviek 20, jany sponsary kanała. U miesiac źbirajecca kala 200 dołaraŭ. I plus svaje».

Jak uhavorvaŭ Lebiadka i Mackieviča zjazdžać

Błohier zhadvaje, što apošni raz uhavorvaŭ biełaruskaha fiłosafa i mietadołaha Uładzimira Mackieviča, jaki atrymaŭ 5 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu, kali toj byŭ na strymie, znachodziačysia ŭ Hruzii. Paśla strymu błohier razmaŭlaŭ z Mackievičam:

«Ja jaho ŭhavorvaŭ: «Lacicie adtul, kali łaska, da mianie. U mianie jość mahčymaść vas pasialić. Navošta vam heta (viartańnie ŭ Biełaruś — NN). Žyvicie tut. A jon: «Nie, maja radzima. Nijak nie mahu». Mahčyma, jon jašče žyŭ ź niejkaj vieraj, što jaho nie pasadziać. U jaho pracentaŭ tryccać było, što jaho nie pavinny pasadzić. Ja havaryŭ, što pasadziać».

BalaganOFF, zhadvaje, što paśla taho, jak pasadzili Mackieviča, padobnyja razmovy jon vioŭ ź biełaruskim vajskovym analitykam Jahoram Lebiadkom, jakoha taksama aryštujuć i asudziać da piaci hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu: 

«Ja jamu havaryŭ: «Jedź siudy. Usio budzie. Ty z hoładu nie pamreš. Ja tabie dapamahu. Prosta jedź, žyvi, rabi efiry, rabi svaju analityku. Ty patrebien ludziam na svabodzie».— «Nie, heta maja radzima. Ja budu». Ja kažu: «Pasadziać». U adroźnieńnie ad Mackieviča, ja jaho razoŭ dziesiać presavaŭ. Ja jamu pisaŭ amal što kožny viečar: «Jahor, zjazdžaj. Nu navošta hety hieraizm? Kamu jon patrebien? Nu i ŭsio…»

Jak Vaskrasienski klikaŭ u Biełaruś

Błohier zhadvaje, što za dva tydni da pačatku vajny na poštu svajho jutub-kanała jon atrymaŭ list ad Vaskrasienskaha. Da taho jak pryjšoŭ hety list, Alaksandru pisali nieviadomyja: «Chiba što ŭsie słužby mianie prabili, bo spačatku zapałochvali. Adzin raz ja atrymaŭ list: «Navošta tabie heta ŭsio treba? U ciabie ŭžo ŭsio ŭ žyćci jość». Nu a potym chiba što vyrašyli praz prapahandu pa-ludsku «padkacić». Bačać, što ŭ mianie heta ščyry paryŭ dušy».

Pa słovach Rykava, Vaskrasienski zaprašaŭ jaho pryjechać u Biełaruś:

«Jon kaža prykładna ŭ takim płanie: «Pryjazdžaj. Ty pamylaješsia. U nas inšaja kraina. Ty zusim staŭ zašorany z prapahandaj bečebešnikaŭ. My tabie pakažam usiu krainu. Pajedziem, kudy zachočaš. Niachaj tabie zmahary napišuć, kudy tabie treba pajechać. Voś tudy pajedzieš i pahladziš, jak žyvuć ludzi. I ŭ ciabie śviet pieravierniecca. My nie takija strašnyja».

Na takoje zaprašeńnie, jak śćviardžaje błohier, jon adkazaŭ: «Ty varjat. Chočaš uziać mianie ŭ zakładniki». Paśla hetaha BalaganOFF raspavioŭ ab hetym vypadku ŭ adnym z svaich strymaŭ. Ale Vaskrasienski nie spyniŭsia.

«Nijakaj notki hnievu. Piša druhi list: «Alaksandr, my tabie dajom harantyi kiraŭnictva krainy. Pryjazdžaj. Pahladzi našu rodnuju Biełaruś». Nu heta kašmar. Ja pišu: «Nie vieru vam». Jon dasyłaje treci list (a moža heta było ŭ druhim): «Pryšli luboha žurnalista z Ukrainy, jakomu asabista ty daviaraješ i asabista viedaješ. I skažy, kab jon prajechaŭ tam i tam i pahladzieŭ našu krainu. I taje pa-ludsku raskaža, što pabačyŭ».

Nu jamu havaru: «Ty zakładnika chočaš uziać? Kab ja pieražyvaŭ za čałavieka. Ty pierasadziŭ stolki ludziej, u jakich ja braŭ intervju. Zaraz ja adpraŭlu čałavieka z Ukrainy i jaho jašče aryštujuć. I potym pačniecca vajna pamiž pasolstvami: «Adpuścicie našaha». — «A jon teraryst». A ja budu krajnim».

Błohier adznačaje, što pierapiska skončyłasia z pačatkam vajny. «Vaskrasienski pačaŭ śpiavać, što jon Z-patryjot, «zavajujem Ukrainu».

Reakcyja na pryznańnie ekstremistam

Błohier zhadvaje, što kali pieršy raz jon byŭ pryznany ŭ Biełarusi ekstremistam, u jaho byŭ honar:

«Značyć mianie pryznajuć jak upłyvovaha błohiera. Tady ž pryznali Hardona, u jakoha dva z pałovaj ci try miljony padpisčykaŭ. I jon usio žyćcio hetym zajmajecca. Arastovič, jaki ŭvohule «parvaŭ» miedyja. I tut ja. Dzie ja i dzie jany. Nu dobra.

A ŭžo kali dva miesiacy nazad mianie pryznali «hrupoŭkaj pa źviaržeńni režymu» (ekstremisckim farmiravańniem — NN), ja razumieju, što va Ukrainie taki ja adzin, i dumaju, što voś heta ŭzrovień. Ja sam zapisvaŭ videa. U mianie navat administrataraŭ niama. Vy chvoryja ludzi. Ja ad hetaha rahataŭ», — raspaviadaje Alaksandr Rykaŭ i adznačaje:

«Jany mohuć mianie tolki padšturchnuć rabić našmat lepš, čym ja mahu. Bo da ich rašeńnia ŭ mianie za dva tydni vyjšła adno videa. U mianie ŭžo kuča pracy. Biźniesy niedzie ažyvajuć. Niedzie pradajom, niedzie budujemsia. Znoŭ pačynajecca hety biźnies-ruch. I tut jany takoje pryznajuć. Ja kažu: «Nu tady čakajcie. Miesiac vam marafonu».

Kožny dzień efiry. Ja kožny efir pačynaju (sa zvarotu — NN): «Žiełtyje ślivy», hladzicie? KDB, hladzicie? Voś siońnia ŭ nas taki hość. Zapisvajcie. Zaŭtra čakaju spravazdaču na «Žiełtych ślivach». I jany niejki kavałak śpikiera vyrazajuć. Ja kažu: «Ciapier vy navat u vychodnyja budziecie pracavać. U dziesiać viečaru ŭ subotu, niadzielu čakajcie efiru. Vyrazajcie». Usio hladziać. Da drobiazi, da kožnaha słova čaplajucca»

Błohier raspaviadaje, što «Žiełtyje ślivy» jaho tolki dva razy «žorstka, u styli Azaronka pasprabavali paabzyvać» i dadaje, što byŭ vielmi ździŭleny, kali častku jaho efiru pakazali na BT: «Na hałoŭnym telekanale pakazali. Nie pamiataju, kaho jany vyrazali. Ja ŭbačyŭ siabie na BT-1. Naŭprost moj strym. Pry tym ža možna ŭziać akienca tolki taho, chto pobač staić. Ale mianie kruciać pa BT. Pryšpilna».

Клас
17
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
4

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?