Hramadstva

«Budziem ci ŭ Italii, ci na aharodzie». Biełarusy raskazali pra toje, jak i dzie źbirajucca adpačyvać

Užo praz paru dzion leta, a heta značyć, što prychodzić siezon adpačynkaŭ i pajezdak na mora. CityDog.io vyrašyŭ daviedacca ŭ biełarusaŭ, jak i dzie jany płanujuć adpačyvać i kolki hrošaj hatovyja vydatkavać na padarožžy.

Kacia (24 hady): «Dumali palacieć u Kitaj, ale pieradumali: vychodzić zanadta doraha»

«My z žanichom razvažali nad dvuma varyjantami: albo adpravicca ŭ padarožža pa Jeŭropie, albo palacieć na vostraŭ Chajnań — kitajski kurort, jaki apošnim časam aktyŭna rekłamujuć u Biełarusi.

Pieršapačatkova my bolš schilalisia da Kitaja. Umovy, i praŭda, pryvabnyja: biaźviz, miakki klimat, biełaśniežnyja plažy i adnosna niedarahoje charčavańnie. Adziny minus — ceny na pieralot, jakija našmat bolšyja, čym adkryćcio jeŭrapiejskaj vizy.

Samy tanny kvitok u adzin bok kaštuje kala 2000 rubloŭ. Atrymlivajecca, 8000 rubloŭ na dvaich u abodva baki. A jašče treba tracicca na žyllo, zabavy, charčavańnie. My prykinuli, što dla nas ahulny košt takoj pajezdki na 10 dzion składzie kala 3500 dalaraŭ. Ciapier my nie hatovyja addavać takija hrošy na padarožža.

Pajezdka ŭ Jeŭropu taksama pakul pad pytańniem: my nie ŭpeŭnienyja, što zmožam atrymać vizu. Zusim chutka budziem padavacca na niamieckuju, ale, pa słovach našych znajomych, ich vydajuć vypadkovym čynam.

Ja spadziajusia na lepšaje, ale hatovaja da taho, što pa vyniku letam my nikudy nie pajedziem. Kali vizy nie budzie, to my prosta adkładziem adpačynak na vosień i palacim albo ŭ Hruziju, albo ŭ Turcyju. U minułym hodzie my lotali ŭ Batumi i mnie tam strašna spadabałasia: całkam dastupny varyjant, asabliva, kali kuplać kvitki pa źnižkach ad Belavia».

Maryja (44 hady): «Budziem z mužam ci ŭ Italii, ci na aharodzie — usio zaležyć ad taho, atrymajem my vizu ci nie»

«U nas z mužam zapłanavany adpačynak na žnivień. A voś dzie my jaho praviadziem, budzie zaležać ad taho, daduć nam vizu ci nie. Dakumienty ŭ ambasadu budziem zanosić u siaredzinie červienia i tolki ŭ lipieni daviedajemsia rašeńnie.

Kali vizu daduć, my adpravimsia ŭ tur pa Italii. Chočacca narešcie adpačyć na ŭźbiarežžy. Apošnija niekalki hadoŭ svoj adpačynak my pravodzili na dačy, choć da zakryćcia miežaŭ my kožny hod stabilna jeździli na mory.

Spačatku padarožničali pa Krymie, paśla 2014-ha adkryli dla siabie Pałanhu ŭ Litvie i Jurmału ŭ Łatvii. U pryncypie, dalej hetych miescaŭ my nikudy i nie vybiralisia. Ciapier chočacca vyvučyć śviet. Ja lublu svoj aharod, ale čaćviorty adpačynak zapar pravodzić na hradkach mnie nie chočacca. Tamu spadziajusia, što vizu my ŭsio ž atrymajem.

Biudžet na hetuju pajezdku my pakul nie płanavali. Adnak my raźličvajem ukłaścisia ŭ 1500 jeŭra na dvaich, uklučajučy košt viz, pasłuh vizavaha ahienctva, kali spatrebicca, usich kvitkoŭ, a jašče pražyvańnia i charčavańnia.

Kali zastaniemsia ŭ Biełarusi, to adkładziem hetyja hrošy da nastupnaha hoda i budziem adpačyvać, jak pryvykli: jeździć kupacca na voziera, rybačyć, korpacca ŭ sadzie i na aharodzie, mahčyma, pajedziem na ekskursiju pa Biełarusi razam ź siabrami i kalehami, uvohule, zaniacca budzie čym i doma».

Alina (22 hady): «Źbirajusia adpravicca ŭ padarožža pa Francyi i vydatkavać na jaho ad 800-1000 dalaraŭ»

«U červieni ja źbirajusia ŭ padarožža pa Francyi na 15 dzion: Pravans, Marsel, Paryž. Pajedu tudy z mamaj i jaje bojfrendam, jakija apłacili mnie kvitki i pražyvańnie.

Sama płanuju vydatkavać kala 800-1000 dalaraŭ. U hetuju sumu buduć uvachodzić pakupki dla siabie, padarunki blizkim i pachody ŭ kaviarni abo restarany, a taksama roznyja zabavy. Viza ŭ mianie jość, tamu na jaje mnie nie treba tracicca.

Pakul heta adzinaja vialikaja pajezdka, jakaja płanujecca ŭ mianie letam. Choć, mahčyma, mnie spantanna prapanujuć adpravicca kudy-niebudź maje siabry. Kali takoje adbudziecca, viadoma, ja pahadžusia na novyja pryhody».

Daniła (31 hod): «Nie źbirajusia ŭ adpačynak hetym letam»

«Ja nie źbirajusia hetym letam iści ŭ adpačynak, tamu biudžet na jaho absalutna nie płanavaŭ. Uletku mianie całkam zadavalniaje pracavać, tym bolš, što sonca zachodzić pozna. Kali ja zakančvaju ŭsie svaje spravy ŭ 16.00, adčuvańnie, što ŭ mianie napieradzie volny ceły dzień.

Uletku mnie całkam dobra i ŭ Biełarusi. Možna adpravicca ŭ pachod na vychodnych, zhaniać na spłaŭ ci prosta zładzić piknik. Dla ščaścia mnie patrebnyja tolki sonca i blizkija ludzi pobač. Usio astatniaje mianie niejak asabliva nie tryvožyć.

Zima — idealny čas dla pajezdki ŭ ciopłyja krainy: Tajłand, Indaniezija, Małajzija, Filipiny — hety rehijon možna daśledavać biaskonca. Tak, dla pajezdki tudy treba addać niemaleńkija hrošy za kvitki, ale, na moj pohlad, heta varta taho. Adčuvańnie, što ty źbieh z chałodnaha i zołkaha Minska ŭ niejkaje rajskaje mieściejka, dakładna vartaje taho. Akramia taho, charčavańnie i žyllo ŭ Azii całkam biudžetnyja».

Kamientary

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

Łukašenka zajaviŭ, što Piatkievič budzie zajmacca «palityčnymi pracesami». I sačyć za jahonymi pamočnikami15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →