Mierkavańni132132

Darahaja Kaardynacyjnaja rada da abiedu, abo Što hetyja vybary pakazali navat tupomu 

Kali b anłajn-vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu praviali ŭ žniŭni — kastryčniku 2020 hoda, u ich mahli b uziać udzieł i miljon, i dva, a to i try miljony vybarcaŭ. A ciapierašniaja kampanija pakazała, što prosta nie para hučna i publična budavać bačnyja struktury. Ciapier čas cicha množyć niahučnyja, niepubličnyja spravy, piša Mikoła Buhaj. 

Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Hetyja vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu prajšli va ŭmovach, kali režym pieratvaryŭsia ŭ tatalitarny i lubaja apazicyjnaja palityčnaja dziejnaść kryminalna karajecca.

U žniŭni — vieraśni 2020-ha nie było struktur, kab arhanizavać takija vybary. Ciapier majem struktury, ale ludzi bolš nie mohuć dazvolić sabie hałasavać — navat kali jany za miažoju, u ich jość čym ryzykavać, i absalutnaja bolšaść nie bačyć sensu nieści dadatkovyja ryzyki dziela efiemiernaj treniroŭki ŭ demakratyju. Dziela čaho mabilizoŭvacca ciapier? Va ŭmovach represij, jakija ni biełaruskaje hramadstva, ni jaho zachodnija sajuźniki nie mohuć ni spynić, ni navat źmiakčyć, ludzi imknucca źbierahčysia i źbierahčy pa maksimumie. I taki padychod — racyjanalny. Nieracyjanalna ŭ takich umovach, naadvarot, było b padstaŭlać usio novych ludziej pad represii. Heta to ničoha nikomu nie daje.

U vyniku ŭ vybarach uziali ŭdzieł mienš za 10 tysiač čałaviek. Jano to i niamała dla takoj situacyi, ale heta my ź siaredziny krainy, ź siaredziny hramadstva razumiejem, čamu heta niamała. Bajusia, što naziralniki zvonku mohuć uspryniać taki vynik jak prajavu krajniaj słabaści biełaruskaj apazicyi i navat dyjaspary ŭ cełym. 

Łabisty hetych vybaraŭ chacieli stvaryć centr, alternatyŭny Śviatłanie Cichanoŭskaj. A atrymali dyskredytacyju ŭsioj apazicyi jak takoj. Łukašenkaŭskaja prapahanda pastarajecca pa maksimumie vykarystać nievysokuju jaŭku, jak i łukašenkaferštejery ŭ jeŭrapiejskich krainach.

Tyja, chto pastaviŭ na hetyja vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu, nie adčuvajučy nastrojaŭ ludziej, nie adčuvajučy ich ciapierašnich mahčymaściaŭ i patreb, pavinny b panieści palityčnuju adkaznaść — ničoha nie varty hramadski lidar, jaki nie adčuvaje nastrojaŭ svajho naroda.

Na žal, vynikam hetych niedavybaraŭ (naprošvajucca paraleli z takimi ž nierealistyčnymi alternatyŭnymi vybarami 1999-ha) stanuć nie tolki try sotni ŭžo zaviedzienych dadatkovych kryminalnych spraŭ, ale i entrapija. Vybary to byli padyspodna skiravanyja suprać lidarskaj roli Śviatłany Cichanoŭskaj, ale paradaksalna paśla ich mienavita Śviatłanie Cichanoŭskaj stanie ciažej łabiravać biełaruskaje pytańnie.

Ale hetyja vybary mohuć adyhrać i pazityŭnuju rolu, kali jany praćviareziać. Kali jany pakažuć navat tym, chto hetaha raniej nie razumieŭ, što ciapier nie čas zmahacca za ŭładu ŭnutry apazicyi, dyj nie tolki ŭnutry apazicyi: u toj hieapalityčnaj situacyi, jakaja skłałasia, i źmiena ŭłady ŭ Biełarusi niemahčymaja. Jaki Minsk, kali Zachad nie moža rašycca na vyzvaleńnie Mielitopala.

Ciapier zusim nie čas budavać bačnyja struktury. Ciapier samy čas, kab cicha množyć lubyja niahučnyja, niepubličnyja, niapafasnyja spravy, jakija dapamahajuć Biełarusi zastavacca biełaruskaj, a biełarusam — zastavacca biełarusami, žyć i pracavać. Časy mianiajucca, i palityka taksama musić mianiacca razam ź imi.

Apytanka

Kamientary132

 • Žeŭžyk
  27.05.2024
  Mikoła, davaj uśled za rasiejskim karablom!
 • BS
  27.05.2024
  Usio tak, u kropku
 • Asnoŭny vynik
  27.05.2024
  Na padstavie zaklika Cichanoŭskaj prahałasavać u Kaardynacyjnuju radu, jakuju jana i stvaryła, majem zaraz dakładny rejtynh lehitymnaści Śviatłany Hieorhijeŭny, atestavany suśvietna pryznanaj technałohijaj błokčejn. Na raśpijarany z usich prasoŭ zaklik Cichanoŭskaj da biełarusaŭ prahałasavać adhuknulisia mienš za 10000 čałaviek, z ulikam ahulnaj ličby vybarščykaŭ u Biełarusi kala 6,800,000 čałaviek rejtynh davieru da Cichanoŭskaj S.H. składaje nižej za 0,1%. Heta navat mienš za 3% prykarytnikaŭ, jakija hałasujuć za pasiniełaje tremarnaje cieła.
  Vidavočna, što patapajučy fłahman "paBJeDA" šturmanaŭ Viačorki-Dabravolskaha-Labiedźki-Krasulinaj na čale z kapitanam-elektam Cichanoŭskaj ad losu rasiejskaha vajennaha karabla moža vyratavać tolki ŭvaskrasieńnie Hansa Hieorha Vika.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →