Mody55

Biełaruskaja mastačka stvaryła kalekcyju aryhinalnych chustak

U rečach zašyfravany dva pasłańni.

Biełaruskaja mastačka Darja Siamčuk stvaraje raboty pad psieŭdanimam Ciemra. Jaje piersanalnyja vystavy prachodzili ŭ Prazie i Varšavie.

Ciemra
Fota: sajt mastački

Zmročnaje imia dziaŭčyna abrała nie vypadkova: praz svaju pracu jana imkniecca źviarnuć uvahu na aktualnyja prablemy sučasnaści. Darja kaža:

«Z dapamohaj svajho kanceptualnaha mastactva ja apuskajusia ŭ ciomny i balučy bok čałaviečaj natury. Ja kirujusia vieraj u toje, što, dziakujučy tvorčaści i samavyjaŭleńniu, možna natchnić na pieramieny i addać daninu pavahi achviaram niespraviadlivaści».

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

Ciemra doŭha dumaje nad kanceptam karcin, staranna źbiraje infarmacyju. Ale taki padychod zajmaje šmat času i tamu abmiažoŭvaje kolkaść rabot, jakija mastačka moža stvarać u hod — za hety termin u jaje vychodzić usiaho niekalki novych pałotnaŭ. Darja zadumałasia, jak pašyryć hety pakazčyk:

«Kožnamu mastaku patrebnaja małaja forma, jakaja sychodziła b u narod. U jakaści takoj ja abrała chustki».

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

Raspracoŭvajučy kalekcyju, majstarka adrazu vyklučyła ŭžyvańnie šoŭku — chaciełasia, kab vyraby adpaviadali viehanskim standartam. Tak za asnovu byŭ uziaty sučasny paliester.

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

U chustkach zašyfravanyja dva mietapasłańni. Pieršaje nahadvaje pra Biełaruś:

«Usie maje pracy prasiaknuty biełaruskim kodam. Žyvučy ŭ ​​emihracyi, ja ŭbačyła, što biełarusy sprabujuć zachavać svaju samabytnaść i šukajuć simvały, jakija dapamahali b im adroźnivać «svaich» u natoŭpie. Sama ja taksama adčuvaju hetuju nieabchodnaść».

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

Kab stvaryć reč, z dapamohaj jakoj čałaviek moh by raskazać pra svaje karani, Darja upryhožyła chustki biełaruskimi słovami, napisanymi «łacinkaj». Frazy niasuć u sabie ŭspaminy ab domie i dobra zrazumiełyja kožnamu: BIEŁARUSAČKA, SPADČYNA. Darečy, mienavita takija nazvy majuć karciny, pa matyvach jakich zrobleny aksiesuary.

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

Druhi pasył zaklikaje kuplać pracu mastakoŭ, jakija žyvuć ciapier. Ciemra tłumačyć:

«Mnie zdajecca, ludzi časam zabyvajucca pra kaštoŭnaść mastactva i jaho pryznačeńnie. Sučasny hladač nie razumieje, jakuju važnuju rolu adyhryvaje ŭ zachavańni i prasoŭvańni biełaruskaj kultury. Mnie b chaciełasia nahadać, što mastakam važnaja padtrymka i zvarotnaja suviaź».

I dadaje: «Mastactva adlustroŭvaje i farmuje kulturu jak hledača, tak i maju. Tamu padtrymlivajcie lubimych mastakoŭ!»

Ciemra
Fotazdymki: Hanna Šot

Prezientacyja chustak projdzie ŭ Varšavie 16 listapada. Pieršaja kalekcyja budzie limitavanaj — usiaho 35 rečaŭ.

Kamientary5

 • šukajučy vožyka jaki užo spić
  15.11.2023
  Uražvaje! Kulturny płast spadčyny nie maje miežaU diela nadchnien"ia.
 • Žvir
  15.11.2023
  Hetyja znaki-maliunki -  heta ž znaki pahanskich časoū, pahanskich bahoū dy inš... 

  Cikava, što jany calkam adnoļkavyja z latyskimi, z ich arnamientaū, z nacyjanaļnaha stroju. Vuņ Jumiš, Aūseklis,..i znaki nazvaū miesiacoū hodu jašče taksama...
 • Svoboda ili Śmierť!
  15.11.2023
  Durieju ot tvojeho płaťja na foto! Jeśli pod nim ničieho niet, to eto vzryvajet mojo libido.Jarkij krovavyj bant szadi na pojasie -rviot mnie mozh! Nabrasyvaju tiem dla riealizacii! Kiepki, biejsbołki, kašne, bandany. Brosaj svojo na eto i ty pojmioš , čto tiebia chotiat! Kupiť,znať, Cieniť i Uvažať!

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT

Usie naviny →
Usie naviny

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Rasijski sałdat prystreliŭ paranienaha kalehu. Prapahanda sprabavała śpichnuć heta na ŭkraincaŭ20

Tolki za apošni miesiac nad Biełaruśsiu pralatali 6 pasažyrskich samalotaŭ, jakija nie pavinny byli hetaha rabić

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT

Hałoŭnaje
Usie naviny →