Hramadstva

Pamierła paetka Ała Nikiporčyk

Pra śmierć 66-hadovaj hrodzienskaj paetki Ały Nikiporčyk paviedamiła radyjo «Racyja».

Ała Nikiporčyk źleva. Fota: dyatlovo.museum.by

Ała Nikiporčyk naradziłasia 11 červienia 1957 hod ŭ vioscy Kapci Dziatłaŭskaha rajona. Paśla zakančeńnia fiłfaka BDU jana pracavała nastaŭnicaj na Dziatłaŭščynie i Mastoŭščynie, u muziei Maksima Bahdanoviča ŭ Hrodnie, u Hrodzienskaj abłasnoj biblijatecy imia Jaŭchima Karskaha. Paetka źjaŭlałasia siabram Sajuza biełaruskich piśmieńnikaŭ.

Ała Nikiporčyk drukavałasia ŭ mnohich litaraturnych almanachach, hazietach i časopisach. Vydała zborniki paezii «Ślaza i malitva», «Pad bachaŭskuju takatu daždžu» i inšyja.

Kamientary

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →