Hramadstva11

Ułaśnikaŭ pomnikaŭ architektury vyzvalili ad dvuch padatkaŭ

Źmianieńni zakranuć tysiačy abjektaŭ pa ŭsioj krainie.

Zavod «Alivaryja» ŭ Minsku raźmiaščajecca ŭ histaryčnym kompleksie, pryznanym historyka-kulturnaj kaštoŭnaściu. 

26 sakavika 2024 hoda nabyła moc pastanova Ministerstva kultury ad 7 sakavika 2024 h. № 22 «Ab vyznačeńni pieraliku kapitalnych pabudoŭ (budynkaŭ, zbudavańniaŭ), ich častak».

Pavodle jaje, z 1 studzienia 2024 h. pomniki architektury i pomniki horadabudaŭnictva, uklučanyja ŭ Dziaržaŭny śpis historyka-kulturnych kaštoŭnaściej Respubliki Biełaruś, vyzvalajucca ad padatku na nieruchomaść i ziamielnaha padatku.

Vyznačyć, ci naležyć historyka-kulturnaja kaštoŭnaść da pieraličanych katehoryj, možna pa čaćviortym znaku ŭ šyfry. Čaćviorty znak u šyfry pradstaŭlaje źviestki ab historyka-kulturnaj kaštoŭnaści ŭ adpaviednaści ź jaje charaktarystykami: A — dakumientalnyja pomniki; B — zapaviednyja miaściny; V — pomniki archieałohii; H — pomniki architektury; D — pomniki historyi; Je — pomniki horadabudaŭnictva; Ž — pomniki mastactva; M — kalekcyja; N — kamplekt.

Pad pałažeńni pastanovy padpadajuć tolki kulturnyja kaštoŭnaści sa znakami H (pomniki architektury) i Je (pomniki horadabudaŭnictva) u šyfry. 

Na siońnia ŭ Dziaržaŭny śpis historyka-kulturnych kaštoŭnaściaŭ Respubliki Biełaruś uklučana 1838 pomnikaŭ architektury i 14 pomnikaŭ horadabudaŭnictva. Apošnija heta ŭ pieršuju čarhu histaryčnyja centry — kompleksnyja abjekty, u jakija ŭvachodziać dziasiatki i sotni budynki. Takim čynam ahulnaja kolkaść pomnikaŭ, jakija vyzvalajucca ad padatkaŭ, składzie niekalki tysiač.

Narmatyŭny akt pryniaty dla spryjalnych umoŭ u tym liku dla inviestaraŭ, jakija karystajucca pomnikami, padtrymlivajuć ich u naležnym stanie i restaŭrujuć. Da siońnia nijakaj dziaržaŭnaj padtrymki prajektam adnaŭleńnia i restaŭracyi historyka-kulturnych kaštoŭnaściej nie akazvajecca, ciažar vydatkaŭ na zachavańnie pomnikaŭ całkam kładziecca na ŭłaśnikaŭ.

Niahledziačy na padatkovyja pasłableńni, płacić dziaržavie za karystańnie pomnikami ŭsio roŭna daviadziecca.

Pavodle biełaruskaha zakanadaŭstva za ažyćciaŭleńnie pradprymalnickaj dziejnaści, jakaja «akazvaje niepasrednaje ŭździejańnie na historyka-kulturnuju kaštoŭnaść abo zony achovy», biełaruskija jurydyčnyja i fizičnyja asoby musiać vypłačvać 5 % prybytku ŭ Fond Prezidenta Respubliki Biełaruś pa padtrymcy kultury i mastactva, a zamiežnyja — 25 % ad prybytku. 

Častka hrošaj z Fondu paśla idzie na restaŭracyju i kansiervacyju znakavych abjektaŭ — Staroha zamka ŭ Hrodnie, Kreŭskaha i Halšanskaha zamkaŭ, kaścioła jezuitaŭ u Mścisłavie. Ale sapraŭdnyja pamiery Fondu zastajucca nieviadomymi. 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary1

  • daviedka
    28.03.2024
    «Lidskoje pivo» kak inostrannoje lico imienno za eto połučiło zadnim čisłom triebovanije ob upłatie millionov.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →