Kultura

Niaklajeŭ, Aksak, Arłoŭ, Chadanovič i Strocaŭ. Što čakać u hetym hodzie ad festu «Vieršy na asfalcie»

XIII Mižnarodny paetyčny fiestyval pamiaci Michasia Stralcova «Vieršy na asfalcie» (Stralcoŭski fest), u jakim tradycyjna biaruć udzieł paety ź Biełarusi i zamiežnych krain pačynajecca ŭžo ŭ piatnicu ŭ Vilni.

U prahramie fiestyvalu, jaki arhanizoŭvajecca Mižnarodnym sajuzam biełaruskich piśmieńnikaŭ, — abviaščeńnie łaŭreata Litaraturnaj premii Michasia Stralcova i łaŭreataŭ premii Ciotki, hutarki z paetami i prazaikami Padlašša, litaraturny viečar sučasnaj litoŭskaj paezii ŭ biełaruskich pierakładach, kala dvuch dziasiatkaŭ prezientacyj novych paetyčnych knih i pieršy kancert hurta Filamaty (supolny kanceptualny prajekt hurta Relikt i muzyki Uładzia Lankieviča).

16 lutaha (piatnica). Vilenski biełaruski muziej imia Ivana Łuckieviča (Vilniaus g. 20). 18.30

— Adkryćcio fiestyvalu, vystupy arhanizataraŭ i partnioraŭ

— Cyrymonija abviaščeńnia łaŭreata Litaraturnaj premii Michasia Stralcova

— Litaraturna-muzyčnaja častka (z udziełam Juryja Nieściarenki i Biełaruskaj teatralnaj škoły Theatre Razam)

17 lutaha (subota). Kłub Paviljonas (Pylimo g. 21B)

12.00-12.30. Vanda Marcińš. Prezientacyja biełaruska-litoŭska-polskaha trochmoŭnaha zbornika «Małanki nad Vilniaj».

12.30-13.00. Anatol Ivaščanka. Prezientacyja knihi vieršaŭ «Niepramo(ŭ)lenaje».

13.00-13.30. Valancina Aksak. Prezientacyja knihi vieršaŭ «Ucioki z Paleśsia».

13.30-14.00. Sustreča z Hannaj Kandraciuk i prezientacyja knihi-łaŭreatki premii Hiedrojcia «U pryścienku staroha lesu».

14.00-14.30. Tvorčaja sustreča z paetkaj Natallaj Rusieckaj.

14.30-15.00. Hanna Komar. Prezientacyja knihi vieršaŭ «Ribwort».

15.00.-15.30. Andrej Ściepaniuk. Prezientacyja knihi vieršaŭ «Ziamla nad biełaj rakoj».

15.30-16.00. Sustreča z Uładzimiram Niaklajevym, prezientacyja knihi «Pieravybranaje» i novaj paemy «Kalady».

16.00-16.30. Sustreča z Hannaj Jankutaj i prezientacyja knihi «Čas pustaziella».

16.30-17.00. Sustreča z Arturam Kamaroŭskim. Hutarka pra časopis «Taŭbin» i prezientacyja knihi «Corpus Vile».

17.00-17.30. Hanna Šakiel. Prezientacyja knihi vieršaŭ «Cieła mihdału».

17.30-18.00. Cyrymonija abviaščeńnia łaŭreataŭ Premii Ciotki.

18.00-18.30. Siamion Chanin (Łatvija). Prezientacyja novaj knihi vieršaŭ «2/2. dvie vtorych», z udziełam aŭtara i jahonaha pierakładčyka Andreja Chadanoviča.

18.30-19.00. Prezientacyja novaj knihi vieršaŭ Sabiny Bryło «U konca kraja».

19.00-20.00. Andrej Chadanovič. Prezientacyja litoŭska-biełaruskaha vybranaha «Fantomnyja radaści». Z udziełam pierakładčykaŭ na litoŭskuju movu.

20.00-21.30. Noč paezii. Vystupy haściej festu i volny mikrafon (pa papiarednim zapisie). Viadoŭca Andrej Chadanovič.

***

17 lutaha (subota). Biełaruskaja Škołka ŭ Vilni (Vilniaus g. 20)

10.00. Prezientacyja knihi Hrete Rotbiol «Vułkan i cialatka, jakoje vyratavaŭ Pu», z udziełam aŭtarki.

***

18 lutaha (niadziela). Kłub Paviljonas (Pylimo g. 21B)

13.00-13.50. Dyskusija «Tendencyi ŭ sučasnaj dziciačaj litaratury» (z udziełam Hrete Rotbiol, Andreja Chadanoviča, Hanny Jankuty).

14.00 — 14.30. Tvorčaja sustreča z Uładzimiram Arłovym i prezientacyja knihi «Vybranaja liryka».

14.30-15.30. Prezientacyja paetyčnaj sieryi hochroth Minsk (Bierlin). Viadoŭca Dźmitryj Strocaŭ.

15.30-16.30. Dyskusija da 200-hodździa ruchu fiłamataŭ z udziełam historykaŭ, paetaŭ i litaraturaznaŭcaŭ.

16.30-17.00. «Maładniak100»: prezientacyja zbornika (z udziełam pieramožcaŭ Litaraturnaha konkursu da 100-hodździa abjadnańnia «Maładniak» Kaciaryny Dabkienie, Kanstancina Kasiaka i Jaŭhiena Kunceviča).

17.00-17.30. Prezientacyja knihi vieršaŭ Siarhieja Sysa «Dom».

17.30-18.00. Sustreča z Nastaj Kudasavaj, prezientacyja novych vieršaŭ.

18.00-18.50. Viečaryna-prezientacyja prajektu antałohii sučasnaj litoŭskaj paezii, z udziełam litoŭskich aŭtaraŭ i biełaruskich pierakładčykaŭ.

19.00-20.30. Kancert hurta «Filamaty» (sumiesny kanceptualny prajekt hurta «RELIKT» i Uł. Lankieviča), prezientacyja novaj prahramy. Arhanizatar kancertu — Hiote-Instytut u vyhnańni.

Uvachod na ŭsie mierapryjemstvy fiestyvalu volny.

Padčas asnoŭnych imprezaŭ fiestyvalu 17 i 18 lutaha ŭ kłubie «Paviljonas» pracujuć punkty prodažu biełaruskaj knihi, a taksama viadziecca anłajn-tranślacyja ŭ sacyjalnyja sietki Bellit.info.

Štohadovy Mižnarodny paetyčny fiestyval imia Michasia Stralcova «Vieršy na asfalcie» zapačatkavany ŭ 2012 hodzie Sajuzam biełaruskich piśmieńnikaŭ i Biełaruskim PEN-centram. Sioleta fiestyval arhanizoŭvajecca Mižnarodnym sajuzam biełaruskich piśmieńnikaŭ u partniorstvie z Šviedskim sajuzam piśmieńnikaŭ, Hiote-Instytutam u vyhnańni, Prahramnaj Radaj tydniovika biełarusaŭ Polščy «Niva» i Biełaruskim PENam.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →