Hramadstva6060

Chto ŭ akružeńni Łukašenki vystupaŭ za ŭstupleńnie ŭ vajnu, a chto byŭ suprać

U lutym 2022 hoda rasijskija vojski pierajšli ŭkrainskuju miažu amal pa ŭsim jaje pierymietry, u tym liku i z terytoryi Biełarusi. Nie tolki rasijskija, ale i zachodnija śpiecsłužby mierkavali, što Ukraina nie vystaić, a Kijeŭ, jaki znachodzicca za 90 km ad biełaruskaj miažy, budzie zachopleny rasijskimi vojskami ŭ pieršyja dni kanfliktu. Krynicy «Našaj Nivy» ŭ biełaruskim isteblišmiencie dazvolili apubličyć niekatoryja detali taho, što adbyvałasia ŭ Minsku hod tamu. 

Belarus Chiefs of Law Enforcement Agencies
Staršynia Pamiežnaha kamiteta Anatol Łapo, ministry abarony Viktar Chrenin i ŭnutranych spraŭ Ivan Kubrakoŭ, staršynia Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki Ivan Cierciel, dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Alaksandr Valfovič i kiraŭnik Administracyi prezidenta Ihar Sierhiejenka — źleva naprava na cyrymonii ŭ Alaksandra Łukašenki 7 sakavika. Skrynšot videa

Rašeńni ŭ Biełarusi prymaje asabista Alaksandr Łukašenka, ale peŭny ŭpłyŭ na jaho rašeńni maje toje, jakija dakumienty, acenki i prapanovy da jaho dachodziać.

Koła ludziej, jakija majuć «dostup da cieła» i farmirujuć materyjały, što atrymlivaje dyktatar, abo asabista razmaŭlajuć ź im, nie vialikaje. U jaho ŭvachodziać kiraŭniki śpiecsłužbaŭ, administracyi Łukašenki, a taksama staršynia Savieta Respubliki Natalla Kačanava, pres-sakratar Łukašenki Natalla Ejsmant, svajaki kiraŭnika dziaržavy i vuzkaje koła pamočnikaŭ i ludziej, jakim jon daviaraje. Adnosna pytańnia takoj važnaści, jak vajna, hetaje koła było jašče mienšym.

Pazicyja «jastrabaŭ» była pradkazalnaja.

«Za ŭstupleńnie ŭ vajnu vystupaŭ kiraŭnik Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki Ivan Cierciel, — raskazaŭ «Našaj Nivie» čałaviek, znajomy ź situacyjaj. — Cierciel prapanoŭvaŭ, kab da «tryumfu Rasii» spryčyniŭsia abmiežavany kantynhient Sił śpiecyjalnych apieracyj Biełarusi». 

Za ŭdzieł u vajnie vykazvaŭsia i dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Alaksandr Valfovič.

I 56-hadovaha Ivana Cierciela, i 55-hadovaha Alaksandra Valfoviča adnosiać da siekty «adeptaŭ Vialikaj Rasii».

Adzin — vychadziec z Hrodzienščyny, druhi — uradženiec savieckaj armii, abodva — ruska-savieckija pa śviadomaści ludzi i znachodziacca pad mocnym upłyvam ahienturnaj dy analityčnaj infarmacyi, jakaja pastupaje z Rasii ad FSB i HRU. Takija aficery ciapier na hałoŭnych pazicyjach u mnohich siłavych strukturach.

Cierciel i Valfovič praciahvali vieryć u pieramohu Rasii i tady, kali prablemy Maskvy stali vidavočnyja. Tak,

Ivan Cierciel u kastryčniku 2022 hoda, paśla katastrofy pad Iziumam, publična zajaŭlaŭ, što «pierałomny momant u «śpiecapieracyi» va Ukrainie moža nastupić u listapadzie — lutym». Ciapier u nas, nahadajem, sakavik. 

Ivan Tertel chief of State Security Committee of Belarus
Ivan Cierciel, staršynia Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki. Skrynšot videa

Takoj ža pazicyi trymaŭsia ministr abarony Viktar Chrenin. Hety čałaviek ź viečna spałochanym vyrazam tvaru ŭ 2020 hodzie adznačyŭsia vajaŭničymi vypadami ŭ adras mirnych demanstrantaŭ, za što ŭdastoiŭsia adnaho z samych papularnych płakataŭ «Miru — mir, a Chreninu — chren». U Minsku ličycca, što Chrenin nie maje vialikaha ŭpłyvu.

A chto ž u lutym 2022 hoda byŭ suprać adpraŭki biełaruskich vojskaŭ na vajnu?

Našy krynicy kažuć, što suprać ustupleńnia Biełarusi ŭ «śpiecyjalnuju vajennuju apieracyju» pradkazalna vystupaŭ ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi Uładzimir Makiej. 28 listapada 2022 hoda jon pojdzie z žyćcia.

Jak havorać u Minsku, miedyki i svajaki znajšli jaho niežyvym. Pryčynaj śmierci Makieja nazyvajuć suicyd i nie bačać prykmiet taho, što heta było zabojstva, zamaskavanaje pad suicyd.

Jak kažuć surazmoŭcy «Našaj Nivy», adpraŭku vojskaŭ nie padtrymlivaŭ i kiraŭnik łukašenkaŭskaj administracyi Ihar Sierhiejenka.

60-hadovaha vychadca ź dziaržbiaśpieki Sierhiejenku ŭ Minsku ličać «čałaviekam biez pazicyi» i navat kažuć, što jon strašna zapałochany represijami. Ale, kažuć našy surazmoŭcy, arhumienty suprać udziełu ŭ vajnie da Łukašenki praź jaho dachodzili.

«Ihar Sierhiejenka hulaje vielmi tonka. Mierkavańni pa vajnie jon prynosiŭ Łukašenku ŭ takoj praporcyi, kab antyvajennyja hałasy ŭ ich taksama hučali, a nie tolki hałasy ludajedaŭ», — adznačyŭ naš surazmoŭca. 

I, narešcie, suprać byŭ Hienieralny štab, jaki ŭznačalvaje 53-hadovy hienierał Viktar Hulevič.

«U Hienštabie bolš realistyčna aceńvali, jak heta budzie razhortvacca, jak buduć praciakać bajavyja dziejańni, što heta takoje — šturmavać trochmiljonny Kijeŭ i pazicyi na Danbasie, jakija ŭkraincy rychtavali da abarony 8 hadoŭ. Z druhoha boku, tam [u Hienštabie] razumieli i nastroi biełaruskich vajskoŭcaŭ,

u jakich, jak i va ŭsiaho hramadstva, masa svajakoŭ va Ukrainie, masa sasłužyŭcaŭ i adnahrupnikaŭ, ź jakimi jany na kantakcie, a taksama [ŭ vajskoŭcaŭ] niama, u adroźnieńnie ad ruskich, manalitnaha razumieńnia, čamu treba zabivać ukraincaŭ. Daviarać takoj armii i ŭ takim kanflikcie nielha, chiba što tolki źmiašać čaści z ruskimi 50 na 50. Ale takoha Łukašenka nie choča», — miarkuje surazmoŭca.

Viktar Hulevich army of Belarus chief of Staff
Viktar Hulevič, načalnik Hienštaba Biełarusi. Skrynšot videa STB 

Surazmoŭcy «Našaj Nivy» ŭ Minsku aceńvajuć mahčymaść, što Łukašenka skiruje vojski va Ukrainu zaraz, jak małaimaviernuju. Łukašenkaŭcy ad viasny 2022-ha stali prykryvacca idejaj pradać Biełaruś jak placoŭku dla pieramoŭ. 

Ukrainski vajskovy analityk Aleh Ždanaŭ adznačaje, što navat paśla pravału z vyviadzieńniem z ładu rasijskaha samalota-navodčyka ŭ Mačuliščach Łukašenka padkreśliŭ, što heta było zroblena, kab uciahnuć nas u vajnu, ale my nie paddamosia.

«Łukašenka ciapier razyhryvaje pazicyju «padmanutaha» Pucinym i «ździŭlenaha» słabaściami rasijskaj armii i śpiecsłužbaŭ — jamu abiacali chutkuju pieramohu, try dni — i ŭ Kijevie, a pa fakcie fijaska», — kaža surazmoŭca «Našaj Nivy» ŭ Minsku.

Pry hetym režym Alaksandra Łukašenki praciahvaje zabiaśpiečvać rasijskaje vojska technikaj, zbrojaj, abstalavańniem. Rasijanie praciahvajuć karystacca biełaruskaj infrastrukturaj. Biełaruskija aficery rychtujuć mabilizavanych rasijan, a minskaja prapahanda retranśluje rasijskija impieryjalistyčnyja naratyvy.

Uzamien Minsk atrymlivaje resursy, nieabchodnyja dla svajho isnavańnia. Rasijskija naftahazavyja datacyi Biełarusi ŭ 2022 hodzie dasiahnuli rekordnaha pamieru. 

Čytajcie taksama: Paśpiachovaja startapierka ci baranesa Miunchhaŭzien? Jak Taćciana Zareckaja trapiła ŭ Abjadnany kabiniet i čamu jana jaho pakinuła

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary60

 • O da
  08.03.2023
  Tak, sudia po tomu, čto staťja vyšła 8 marta, to vinovniki nie vstuplenija Biełarusi, pušiečnym miasom, v vojnu v Ukrainie okazaliś Kačanova i Ejsmont. Nie zria, čieriez ich ruki prochodiat vsie papočki s dokładami łukašienko, i ot chrienina, i ot tiertiela, i ot huleviča, i ot volfoviča. HUR Ukrainy takim dievuškam, i s takimi funkcijami, ordiena dajot. Čieho stojat filipiki Kačanovoj v adries łučiezarnoho, kto uhodno rastajet....
   No, pokazatielno to, čto rukovodiaŝije posty, v siłovych strukturach Biełarusi, zaniaty isklučitielno priedstavitielami okkupacionnoj vłasti Rośsii v Biełarusi.
   Rodit mankurtov i krasaucau biełorusskaja dierievnia, no nie biełorusov i biełorusskosť.
 • HUR Ukrainy dołžien nahradiť
  08.03.2023
  Pietia ,kačanova i ejsmont pravili papki dokładov ot tiertiela, chrienina i volfoviča.....
 • Ejuja
  08.03.2023
  Šmat chto z vyšej pieraličanych piersanažaŭ ź‘iaŭlajucca rasiejskaj ahienturaj. Pa vialikim rachunku, ahienturaj ź‘iaŭlajucca ŭsie, uklučajučy samo "cieła". Tamu nie tak užo i važna, chto tam byŭ za vajnu, a chto nie vielmi. Nichto ź miralubcaŭ u adstaŭku nie padaŭ.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →