Usiaho patrochu66

Doktar Ajbalit byŭ vilenskim žydam

U sieradu ŭ Vilni adkryli pomnik lekaru‑litvaku Cemachu Šabadu, što pasłužyŭ pratatypam doktara Ajbalita.

U starym horadzie Vilni adkryli pomnik lekaru‑litvaku Cemachu Šabadu, jaki źjaŭlajecca pratatypam hałoŭnaha hieroja kazki Karnieja Čukoŭskaha «Doktar Ajbalit».

«Kali ja čytaŭ kazku pra Ajbalita, jašče nia viedaŭ, što jana stvorana na padstavie žyćcia realnaha doktara. Užo tady takija vialikija ludzi byli achutanyja pyłam zabyćcia, ciapier pryjšoŭ čas ścierci jaho», — zaznačyŭ premjer‑ministar Litvy Hiedyminas Kirkiłas.

Incyjataram ustalavańnia pomnika byŭ «Fond litvakoŭ», zasnavany ŭ 2004 h.

Doktar Šabad (1864—1935), pryśviaciŭ svajo žyćcio lačeńniu dziaciej i biedniakoŭ. Pa jahonaj inicyjatyvie ŭ Vilni byŭ stvorany prytułak dla sirotaŭ, realizoŭvalisia sacyjalnyja prahramy.

Pavodle skulptara Romasa Kvintasa, pomnik ustalavany na tym miescy, dzie znakamity habrejski doktar, što žyŭ niepadalok i vyjšaŭ prahulacca pa Starym horadzie, sustreŭ dziaŭčynku z kotkaj na rukach. U žyvioły ŭ jazyku tyrčeŭ rybacki kručok, jaki Šabad adrazu lohka vydaliŭ pincetam. Šabad sapraŭdy nia raz lačyŭ čaćvieranohich siabraŭ vilenskaj dziatvy, choć byŭ «čałaviečym» doktaram.

Dvojčy, jašče da Pieršaj suśvietnaj vajny, padčas pryjezdaŭ u Vilniu, u jahonym domie i spyniaŭsia Karniej Čukoŭski. Piśmieńnik raskazvaŭ, što mienavita Šabad staŭ dla jaho pratatypam doktara Ajbalita.

Kamientary6

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →