Ekanomika11

Jak zarabić u Biełarusi: sakretami dzielacca ŭładalniki chostełaŭ, kaviarniaŭ, vytvorcy cacak i virtualnych hulniaŭ

parady tych, chto nie pabajaŭsia asablivaściaŭ miascovaha kapitalizmu

Maryš adčynić maleńki śviečkavy zavodzik, ale nie viedaješ, z čaho pačać? Čytaj parady maładych ludziej, jakija nie pabajalisia asablivaściaŭ miascovaha kapitalizmu. Biźniesoviec — heta hučyć horda, a hałoŭnaje — całkam realna.

Kirył Budoŭski, uładalnik i dyrektar kaviarni «Zierno».

— Pierad tym jak pačynać spravu, treba abaviazkova raspracavać dakładny kancept taho, što vy źbirajeciesia rabić. Razabracca, što heta budzie za kaviarnia, u čym jaje sens, što jana daść ludziam. Kali samim składana — źviartajciesia da daśviedčanaha čałavieka.

Dobra, kali kaviarnia raźmiaščajecca nie ŭ žyłym domie, inakš treba staracca paśla źmieny cicha i akuratna ŭsio začynić.

Taksama pamiatajcie: kali vy zadumali zału biez aficyjantaŭ, treba budzie vielmi chutka ŭsich absłuhoŭvać. Pryjdziecca pabudavać sistemu, pry jakoj usie mohuć dapamahać adno adnamu.

Daviadziecca ŭsie spravy rabić pa čarzie: chtości budzie prymać zamovy, chtości varyć kavu, chtości nakładvać pirahi.

Kaviarnia — heta miesca, kudy prychodziać parazmaŭlać, vypić čaho-niebudź, padjeści, tamu nie zachaplajciesia asabliva praviadzieńniem kancertaŭ i sieminaraŭ. Dla takich padziejaŭ patrebnaja vialikaja prastora, jany mohuć i antyrekłamu zrabić, bo pryjdzie šmat ludziej, i ŭsie prosta fizična nie źmieściacca. Toje ž i z zakrytymi imprezami: lepš ich nie pravodzić, bo naviedniki zaŭsiody pavinny mieć mahčymaść vypić kubačak harbaty abo kavy i padjeści.

Eduard Sidaruk, uładalnik kampanii Episstar, jakaja raspracoŭvaje kazualnyja hulni.

— U svoj čas ja zajmaŭsia animacyjaj, paśla kryzisu — fryłansiŭ. U 2010-m razam z naparnikam raspačali vytvorčaść kamputarnych hulniaŭ pad płatformy roznaha kštałtu. Praz dva hady my ź im raźvitalisia, tady i źjaviłasia kampanija Episstar. Zarehistravać jurydyčnuju asobu ciapier vielmi prosta, my karystalisia pasłuhami jurystaŭ, bo na samastojnaje vyvučeńnie pytańnia prosta nie było času.

Kvalifikavanyja kadry — asnova pośpiechu kampanii. Tamu treba ŭvažliva razhladać partfolia budučych pracaŭnikoŭ, šukać patencyjna niadrennych maładych śpiecyjalistaŭ, ź jakich možna budzie zrabić sapraŭdnych majstroŭ svajoj spravy.
Što datyčyć nas, my šukajem ludziej banalna praz tut.by.

Kali vy vyrašyli atrymać ad inviestaraŭ hrošy pad kancept prajekta, budźcie padrychtavanyja, što inviestaram moža nie spadabacca vaša dema-viersija hulni, i jaje daviadziecca pierarablać. Ciapier naš asnoŭny partnior i taksama naš vydaviec — fabryka hulniaŭ Alawar. Kali jość žadańnie ryzykavać, možna i na svaje hrošy rabić hulni — ale raju heta sprabavać tolki pry najaŭnaści dobraha hiejmdyzajniera i kamandy.

Na siońniašni momant my vypuścili hulniu-kvest «Tajamničy park» (Weird Park) u dźviuch častkach. Naša metavaja aŭdytoryja — žychary Paŭnočnaj Amieryki. Kali ja budu aryjentavacca na Biełaruś, možna adrazu začyniaccca. U nas nie pryniata nabyvać prahramnaje zabieśpiačeńnie — narod karystajecca pirackimi viersijami. Adnak partały ź biaspłatnaj razdačaj hulniaŭ vielmi karysnyja — na ich zaŭsiody šmat vodhukaŭ.

Praciah historyj čytajcie pa hetaj spasyłcy.

Kamientary1

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →