U Minenierha zajavili «Iźviestijam», što Biełaruś nie viartaje bienzin, zrobleny z rasijskaj nafty, — paliva pradajuć na Zachad pad vyhladam rastvaralnikaŭ.

Rasija maje namier častkova kampiensavać škodu biudžetu ŭ $ 1 młrd, naniesienuju biaspošlinnym ekspartam Biełaruśsiu rasijskich naftapraduktaŭ na Zachad pad vyhladam rastvaralnikaŭ.
Pa infarmacyi «Iźviestij», Rasija nastojvaje na vykanańni Biełaruśsiu raniej zaćvierdžanaha płana, jaki praduhledžvaje pastaŭki da kanca 2012 hoda na rasijski rynak 2.100.000 t bienzinu i 3,5 młn t dyzpaliva, vyrablenych z rasijskaj nafty na biełaruskich NPZ.

Biełarusi takija pastaŭki pahražajuć stratami ŭ dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ.

Rasiejskuju naftu dziaržaŭny «Biełnaftachim» kuplaje pa canie, jakaja pieravyšaje ŭnutryrasijskija, a naftapradukty pavinien budzie pradavać pa nizkich rasijskich cenach.
— Pa vynikach 9 miesiacaŭ Rasija całkam vykanała abaviazalnictvy pa pastaŭkach nafty i šmat razoŭ pieravykanała abaviazalnictvy pa pastaŭkach asnoŭnych vidaŭ naftapraduktaŭ. U svaju čarhu, vykanańnie abaviazalnictvaŭ biełaruskaha boku nie pieravyšaje 2% ad zapłanavanaha, što ŭ pryncypie nie zadavalniaje rasijski bok, —
aficyjna zajavili «Iźviestijam» ŭ Minenierha RF.

Padazronyja mietamarfozy rastvaralnikaŭ

U adpaviednaści z pakietam pahadnieńniaŭ ab Mytnym sajuzie, Rasija z 2011 hoda pastaŭlaje ŭ Biełaruś naftu biaspošlinna. Cana nafty, jakaja pastaŭlajecca, vyznačajecca kampanijami pa formule na asnovie roŭnadachodnaści: pastaŭki nafty ŭ Biełaruś dla rasijskich kampanij pavinny być roŭnadachodnyja ekspartu naftapraduktaŭ pry jaje pierapracoŭcy ŭnutry Rasii. Abjom pastavak nafty na 2012 uzhodnieny na ŭzroŭni 21,3 młn t, što adpaviadaje mahutnaści biełaruskich NPZ. Z ahulnaha abjomu pierapracavanaj nafty 6,8 młn t idzie na ŭłasnaje spažyvańnie Biełarusi, astatniaje ekspartujecca.

Pry eksparcie vyrablenych z rasijskaj nafty naftapraduktaŭ za miežy Mytnaha sajuza, Biełaruś vypłačvaje ekspartnuju pošlinu ŭ rasijski biudžet.
Ekspartnaja pošlina pry eksparcie bienzinu zaležyć ad suśvietnych cenaŭ na naftu i siońnia składaje $ 377 za tonu.

Uletku 2012 rasijskaje ŭrad vykazaŭ zakłapočanaść rezkim rostam pastavak u Biełaruś rasijskich naftapraduktaŭ, a taksama supastaŭnym rostam ekspartu ź Biełarusi arhaničnych rastvaralnikaŭ, ekspart jakich pošlinaj nie abkładajecca.

Pavodle źviestak Biełstata, u 2010 hodzie abjom ekspartu rastvaralnikaŭ ź Biełarusi składaŭ 244 tys. ton, u 2011 hodzie pakazčyk vyras da 2,1 młn ton, a za I paŭhodździe 2012 skłaŭ 2,9 młn ton.

Asnoŭnym pakupnikom biełaruskich «rastvaralnikaŭ» stała Łatvija, na dolu jakoj pryjšłosia 1,5 młn
t. Pry hetym, pa statystycy Łatvii, u 2011 hodzie łatvijskija party ažyćciavili rekordnuju pieravałku naftapraduktaŭ, u tym liku vadkich chimikataŭ, jakimi źjaŭlajucca rastvaralniki, — abjomy vyraśli na 2,5 młn ton. Heta značyć paśla pierasiačeńnia łatvijskaj miažy biełaruskija rastvaralniki znoŭ pieratvaralisia ŭ naftapradukty.

Jak rasijski ŭrad vyrašaje zadačku

Pry biahučym uzroŭni naftavych cenaŭ, ahulnaja suma ekspartnych pošlin, jakuju pavinna była b zapłacić u 2012 hodzie Biełaruś z hetaha abjomu naftapraduktaŭ, aceńvajecca bolš čym u $ 1 młrd.
Uletku situacyja vyklikała zaniepakojenaść rasijskaha ŭrada, u lipieni byli zabłakavanyja čyhunačnyja pastaŭki ŭ Biełaruś rasiejskaj nafty — pramahonnaha bienzinu, jaki vykarystoŭvaŭsia dla vytvorčaści «rastvaralnikaŭ». Tady ž vice-premjer Rasiei Arkadź Dvarkovič daručyŭ profilnym viedamstvam praanalizavać situacyju.
Rasijskim Minfinu, FMS, Minenierha i MZS RF było daručana padrychtavać prapanovy, jakija vyklučajuć ekspart naftapraduktaŭ pad vyhladam rastvaralnikaŭ.
Prapanovy pavinny byli byli być razhledžana na pasiadžeńni ekanamičnaj kamisii Mytnaha sajuza 14 vieraśnia.

Ekanamičny błok rasijskaha urada padrychtavaŭ try varyjanty vyrašeńnia prablemy, kožny ź jakich praduhledžvaje ŭniasieńnie źmianieńniaŭ u Pahadnieńnie 2010 hoda ab paradku vypłaty pošlin z nafty i naftapraduktaŭ pry vyvazie ich z terytoryi Biełarusi za miežy Mytnaha sajuza.

Prapanujecca abo zabaranić Biełarusi vykarystańnie rasijskich naftapraduktaŭ dla dalejšaj pierapracoŭki z metaj nastupnaha ekspartu, albo spahaniać ekspartnuju pošlinu na momant afarmleńnia pastaŭki naftapraduktaŭ z Rasiei ŭ Biełaruś dla dalejšaj pierapracoŭki i ekspartu. Treci varyjant mierkavaŭ zrabić vypłatu pošlin na rasijskija naftapradukty niezaležnaj ad mytnych pracedur, u jakija źmiaščajucca tavary pry ich vyvazie z terytoryi Biełarusi.

Pa słovach krynic na rynku, na pasiadžeńni Ekanamičnaj kamisii Mytnaha sajuza 14 i 25 vieraśnia rasijskija prapanovy byli zabłakavanyja biełaruskim bokam. Paźniej vice-premjer Biełarusi Siarhiej Rumas zajaviŭ, što hetaja infarmacyja nie adpaviadaje rečaisnaści,

Biełaruś ničoha nie błakavała. Rašeńnie, adnak, da hetaha času nie pryniata.

U vieraśni, taksama pa daručeńni Arkadzia Dvarkoviča, Minenierha RF i Minekanomiki RB pačali kansultacyi pa vykanańni indykatyŭnaha bałansu na 2012 hod i składańni bałansu 2013 hoda.

U časie pieramovaŭ Rasija zapatrabavała ad Biełarusi vykanać zafiksavanyja ŭ bałansie abaviazalnictvy i da zychodu 2012 pastavić u Rasiju 2,1 młn t bienzinu, 3,5 młn t dyzpaliva i 0,2 młn t avijahazy.

Pradstaŭniki «Biełnaftachima» sa svajho boku tłumačyli, što dadzienyja pastaŭki nierentabielnyja, bo «Biełnaftachim» kuplaje rasiejskuju naftu pa bolš vysokaj canie, čym rasijskija NPZ. Tam taksama nahadali, što častka rasijskaj nafty pierapracoŭvajecca ŭ Biełarusi na ŭmovach pracesinhu, i prapanavali zabiaśpiečyć vykanańnie abaviazacielstvaŭ pa pastaŭkach u Rasiju naftapraduktaŭ za košt rasijskich kampanij. Rasiju dadzienyja tłumačeńnia nie zadavolili, i Minenierha skaraciła pastaŭki nafty ŭ Biełaruś u IV kvartale z 5,3 da 4 młn t.

Schiema vyhadnaja i rasijskim naftavikam

Jak patłumačyŭ «Iźviestijam» dyrektar pa raźvićci IAC «Kartes» Pavieł Strokaŭ,

pastaŭki vyrablenych u Biełarusi naftapraduktaŭ na rasijski rynak mienš vyhadnyja, čym dziejučaja schiema ekspartu na rynki Ukrainy i Jeŭropy.
Jon taksama nahadvaje, što deficyt bienzinu na rasijskim rynku — sistemnaja prablema, abumoŭlenaja adstavańniem vytvorčaści ad rostu rynku. U apošnija hady situacyja pahoršyłasia z adnaho boku ŭzmacnieńniem žorstkaści ekałahičnych patrabavańniaŭ da jakaści paliva (z 2013 hoda pavinna być zabaronienaja realizacyja paliva kłasa Jeŭra-2), a z druhoha boku — strymlivańnie ŭnutranych koštaŭ na paliva, što padšturchoŭvała kampanii da pošuku bolš vyhadnych ekspartnych rynkaŭ, u tym liku biaspošlinnaha ekspartu naftapraduktaŭ praź Biełaruś pad vyhladam rastvaralnikaŭ.
Rasijskija naftavyja kampanii, u ramkach rehularnych kansultacyj ź Minenierha, vystupajuć suprać abmiežavańnia pastavak nafty ŭ Biełaruś.
U samich kampanijach situacyju nie kamientujuć. U «Biełnaftachimie» taksama admovilisia kamientavać pieramovy, adznačyŭšy, što jany dalokija ad zaviaršeńnia.
U 2010 hodzie abmierkavańnie ŭmoŭ pastavak rasijskaj nafty na biełaruskija NPZ ledź nie pryviało da vychadu Biełarusi z Mytnaha sajuza, a ŭ 2007 hodzie vynikam «enierhietyčnaj vajny» ź Biełaruśsiu stała budaŭnictva BTS-2, — naftapravoda koštam $ 4 młrd, jaki išoŭ u Jeŭropu ŭ abychod Biełarusi.

Krynicy na rynku pierakananyja, što na hety raz Rasija i Biełaruś zdolejuć damovicca, nie davodziačy situacyju da prypynieńnia pastavak nafty.

Pakul prapampoŭka ažyćciaŭlajecca ŭ raniejšych abjomach u ramkach kvartalnaj kvoty.
Vierahodniej za ŭsio, damoŭlenaści buduć dasiahnutyja nie raniej śniežnia, kali biełaruskija NPZ adčujuć uviedzienyja Rasiejaj abmiežavańni.
Jak na dniach zajaviŭ kiraŭnik Biełarusi Alaksandr Łukašenka, Biełaruś nastojvaje na tym, što vytvorčaść i biazmytny ekspart bijapaliva i rastvaralnikaŭ vyhadny abodvum bakam.
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?