Hramadstva1212

Martynaŭ: Viartańnie pasłoŭ ES u Biełaruś pavinna być asensavanym

«Ma naohuł dumali, što jany na tydzień źjeduć», — kaža kiraŭnik MZS.

Biełaruś ličyć mahčymym viartańnie ŭ Minsk pasłoŭ krain ES, ale choča, kab heta rašeńnie prymałasia Jeŭrasajuzam zrazumieła i asensavana.

«Ciapier, kali Jeŭrasajuz źviartajecca da nas z prapanovaj ab viartańni pasłoŭ, my, ščyra kažučy, paciskajem plačyma i kažam: " A my ž vas nie adpraŭlali, nie suprać taho, kab vy viartalisia «Ale treba zrabić, kab heta było asensavana i zrazumieła ludziam», — zajaviŭ žurnalistam ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi Siarhiej Martynaŭ pa vynikach narady ŭ Łukašenki pa pytańniach źniešniaj palityki.

U pryvatnaści, adznačyŭ ministr, «kali jany viernucca, a ŭ krasaviku buduć pryniatyja niejkija sankcyjnyja miery, to što heta za dyjałoh taki»? «My ŭ hetaj temie zusim adkryty pasłam. — Heta kanał dyjałohu, i, viadoma, jany pavinny pracavać u krainach, na dabrabyt u adnosinach pamiž hetymi krainami», — zajaviŭ kiraŭnik MZS.

Viartajučysia da temy adjezdu pasłoŭ krain ES ź Minska, ministr akcentavaŭ uvahu na tym, što «my nie prasili jeŭrapiejskich pasłoŭ adsiul źjazdžać». «Tak, my prapanoŭvali źjeździć na kansultacyi dvum kankretnym pasłam i miełasia na ŭvazie, moža być, na tydzień», — adznačyŭ S. Martynaŭ. «Zvarotny krok Jeŭrasajuza byŭ vidavočna niepraparcyjnym, masiravanym. Ale heta była ich inicyjatyva», — zajaviŭ ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi.

Kamientary12

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →