Ułada44

Łukašenka zajaŭlaje, što nie budzie vajavać z Zachadam, vykarystoŭvajučy «kryło» Rasii

«Ale heta nie značyć, što my nie chočam narmalna supracoŭničać z Jeŭrapiejskim sajuzam»,

Alaksandr Łukašenka zajaviŭ, što nie maje namieru pierahružać Rasiju svaimi prablemami ŭ adnosinach z Zachadam.

«Voś kažuć, što my pačniem vajavać z Zachadam, bo my znachodzimsia pad kryłom u Rasii. Heta absalutnaja hłupstva, prymityvizm», — adznačyŭ A. Łukašenka ŭ čaćvier na naradzie pa pytańniach źniešniaj palityki.

Łukašenka taksama adznačyŭ, što «nam hetaja vajna nie patrebna jašče i tamu, što my nie chočam, kab my pierahružali Rasiju ŭłasnymi prablemami». «Rasija nas budzie abaraniać, naturalna, u škodu sabie. U Rasii siońnia svaich prablem dastatkova. Tamu nam nie treba pierahružać našych blizkich partnioraŭ u svaich adnosinach z Zachodniaj Jeŭropaj», — skazaŭ Łukašenka.

Taksama, pa jaho słovach, «niekatoryja kažuć, što Łukašenka takim čynam siabie pavodzić (u adnosinach z Zachadam), bo Rasija jaho ŭziała pad abaronu». «Viedajecie, zanadta prymityŭna skazana», — padkreśliŭ jon.

Pavodle jaho słoŭ, «luby praces pavinien być dyviersifikavany». «My pavinny mieć vielmi dobryja adnosiny na Uschodzie, što my i majem, asabliva z našaj brackaj Rasijaj, i jany buduć pahłyblacca», — zajaviŭ Łukašenka.

Spasłaŭšysia na niadaŭniuju razmovu z abranym prezidentam RF Uładzimiram Pucinym, A. Łukašenka skazaŭ, što ŭ chodzie hutarki abmiarkoŭvalisia mnohija ekanamičnyja pytańni, u tym liku jakija datyčacca ŭstupleńnia Rasii ŭ SHA. «My adnaznačna zajavili, što našy adnosiny, adnosiny i z Kazachstanam, i z Ukrainaj, u płanie zony svabodnaha handlu ŭ ramkach SND, buduć pašyracca I my budziem umacoŭvać naš sajuz», — adznačyŭ jon.

«Ale heta nie značyć, što my nie chočam narmalna supracoŭničać ź Jeŭrapiejskim sajuzam»,
 — praciahnuŭ jon. «I jak tolki pačali našych biźniesmienaŭ pryciskać, adrazu pajšła reakcyja ź niekatorych zachodnich dziaržaŭ ab tym, što heta niapravilna. Heta značyć, u ES užo ŭśviadomili zhubnaść linii na sankcyi. A nam čaho ź imi vajavać? My budziem ščaślivyja, kali z Zachadam buduć takija ž adnosiny, jak z Uschodam «, — zajaviŭ jon.

Kamientary4

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy2

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy2

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →