Ułada5757

Francuzskaja prakuratura admoviłasia aryštavać ministra Kulašova

Pamiž Francyjaj i Interpołam isnuje pahadnieńnie, zhodna ź jakim pradstaŭniki inšych dziaržaŭ, jakija biaruć udzieł u francuzskich sustrečach Interpoła, vałodajuć imunitetam.

Francuzskaja prakuratura admoviłasia pieraśledvać ministra ŭnutranych spraŭ Biełarusi Anatola Kulašova, jaki znachodziŭsia 17–20 studzienia ŭ Francyi ź vizitam pa linii Interpoła.

Pra heta paviedamiła pamočnica francuzskaha advakata Ŭiljama Burdona, jaki damahaŭsia aryštu ministra.

«Prakuratura zajaviła, što pamiž Francyjaj i Interpołam isnuje pahadnieńnie, zhodna ź jakim pradstaŭniki inšych dziaržaŭ, jakija biaruć udzieł u francuzskich sustrečach Interpoła, vałodajuć imunitetam»,
 — skazała pamočnica advakata.

«My, viadoma, z hetym nie zhodnyja, — padkreśliła jana. — Kanviencyja suprać katavańniaŭ pavinna pieravažać nad hetymi damoŭlenaściami».

Nahadajem, Burdon padaŭ sudovy pazoŭ suprać Kulašova ŭ Paryžy 19 studzienia. Dziejničajučy ad imia piaci biełarusaŭ, jon abvinavaciŭ ministra ŭ katavańniach.

Pamočnica Burdona nie skazała, čyje mienavita intaresy pradstaŭlaŭ advakat.
Razam z tym hramadzianskaja inicyjatyva Free Belarus Now raspaŭsiudziła zajavu ab tym, što Burdon dziejničaŭ ad jaje imia. Inicyjatyva Free Belarus Now zasnavanaja siemjami apazicyjnych palitykaŭ i žurnalistaŭ, jakija byli aryštavanyja padčas razhonu demanstracyi 19 śniežnia 2010 hoda ŭ Minsku.

* * *

Biełaruskaja delehacyja na čale z Anatolem Kulašovym brała ŭdzieł u pieramovach, jakija prachodzili 17–20 studzienia ŭ Lijonie ŭ Hienieralnym sakrataryjacie Interpoła.

Ministr Kulašoŭ uklučany ŭ śpis biełaruskich čynoŭnikaŭ, jakim zabaronieny ŭjezd na terytoryju Jeŭrasajuza ŭ suviazi z parušeńniem u Biełarusi standartaŭ praviadzieńnia vybaraŭ.

Ale vizavyja sankcyi ES nie dziejničajuć u vypadkach, kali čynoŭniki naviedvajuć mierapryjemstvy mižnarodnych arhanizacyj.

Kamientary57

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna15

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi6

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →